BIM workshop zaměřený na obor TZB

Dne 28. 3. 2019 se uskutečnil workshop zaměřený na BIM technologie pro obor TZB. Cílem tohoto workshopu organizovaného firmou CAD Studio bylo poskytnutí cenných informací z oblasti BIM řešení Autodesku pro projektanty vnitřních vodovodů, kanalizací, topení a vzduchotechniky (VZT).

Projektanti se v úvodu seznámili s principy BIM, s definicemi pojmů a přednostmi nejvíce diskutovaného řešení u nás. Posluchači tak dostali porovnání se svým stávajícím stavem, ať už se jednalo o 2D řešení či řešení postavené na 3D. CAD Studio, díky svým bohatým zkušenostem při nasazováním BIMu u svých zákazníků - jako jsou společnosti di5, CASUA, Ateliér Velehradský, bezesporu patřící mezi elitu v oblasti informačního modelovaní - poskytlo projektantům konkrétní příklady nasazení BIM a informace o výhodách spolupráce na jednom informačním modelu - jak s kolegy, tak s kooperanty, se stavaři, popřípadě s investory. Účastníci workshopu se dozvěděli i některé odstrašující příklady od ostatních firem.

V následné části workshopu byly prezentovány konkrétní příklady projektování a automatického navrhování v BIM aplikaci Autodesk Revit. Projektanti se tak seznámili s osvědčenými postupy při navrhování vnitřní vody, kanalizace, topení a vzduchotechniky. Zhlédli tvorbu potrubí v půdorysu s návazností na další výkresy, jako jsou řezy, pohledy či model ve 3D s vlivem na výkaz výměr. Pomocí jednoho kliknutí přednášející například změnil reálné zobrazení potrubí, kde byla nejdříve vidět veškerá kolena, odbočky apod., na osové zobrazení dle ČSN. Projektanti byli obeznámeni s postupy při dimenzování, s funkcí sledování změn projektu, s připojováním ostatních profesí a s mnohými dalšími praktickými ukázkami postupů, se kterými se projektanti TZB dennodenně setkávají a které jim zjednoduší a zpříjemní práci.

Dále byla prezentována práce s bonus doplňky CAD Studia, jako jsou funkce prostupy, rozdělení a přečíslování potrubí, export do Excelu a následný import zpět apod. Přítomní účastníci kladně kvitovali i doporučené weby, které jim pomohou zefektivnit práci jak ve stávajícím prostředí, tak v oblasti informačního modelování. Projektanti také získali rady, kde najít hotové BIM knihovny a jak je správně používat. O přestávce účastníci workshopu využili možnost vyzkoušet BIM na vlastní kůži a to konkrétně prostřednictvím virtuální reality přímo v nástroji Revit a doplňku Enscape.
autor: Václav Marek

Komentáře