Revit 2020 - Structure - novinky

V tomto článku zhrňujeme novinky BIM aplikácie Autodesk Revit 2020 z oblasti stavebných konštrukcií, teda z oblasti pôvodných funkcií modulu "Structure". Prehľad hlavných noviniek Revitu 2020 nájdete v článku Revit 2020 - novinky BIM aplikácie.

Presun a kopírovanie výstuží – vylepšená logika kopírovania a presunu výstuží, vylepšené bolo hlavne uchopovanie výstuže a detekovanie okraja výstuže (napr. strmienkov) vzhľadom ku krytiu.Ocelové prípoje pre Dynamo – k dispozícií je nový balíček Autodesk Steel Connections 2020 – obsahuje nové uzly pre tvorbu a správu ocelových prípojov.
Poznámky více výstuží pre betónové plochy – po novom je možné kótovať sady viacerých výstuží v prvkoch, ktoré sú naklonené vzhladom k aktuálnemu pohladu (napr. rampa zobrazená v pôdorysnom pohlade)
Poznámky více výstuží pre výstuže volného tvaru – nástroj více výstuží umožňuje opatriť kótami aj sady výstuží volného tvaru (rovinné alebo rovnobežné tyče)Výstuž pre schodisko na mieste – prvky schodiska tvoreného na mieste umožňujú hosťovať výstužRozšírenie pre ocelové prípoje – má obrovské využitie hlavne ak pracujeme na velkých projektoch – kde potrebujeme vložiť rovnaký prípoj do viacerých miest naraz. Po kliknutí na novú možnost “Rozšířit připojení” sa oceľový prípoj automaticky skopíruje na všetky ďalšie miesta v modeli, kde sa nachádza identický kontext (vid video)

Parametre typu standardných ocelových prípojov – umožňuje prispôsobiť si z dialogového okna Vlastností typu - každý typ ocelového prípoja podľa potreby – pomocou novej možnosti Upraviť paraemetry. Po novom si tak možno prípoj uložiť pod konkrétnym názvom typu a tak napr. aktualizovať všetky prípoje (rovnakého typu samozrejme) z jedného miestaPo kliknutí na Upraviť parmametre je k dispozícií je nové dialógové okno s náhľadom a parametramiVylepšené kóty pre ocelové prípoje – po novom možno kótovať polomer alebo priemer kruhového otvoru, okótovať vzdialenosť medzi dierami alebo strižnými čapmi od ich stredu
Procesy na pozadí pre ocelové konštrukcie – niektoré z najčastejšie používaných príkazov pre návrh ocelových konštrukcií – napr. presun, kopírovanie zarovnania, otočenie, tvorba prípoja – po novom fungujú ako výpočtové procesy na pozadí. Táto novinka umožňuje vytvárať/upravovať už ďalšie prvky v modeli, zatiaľ čo predchádzajúci príkaz sa ešte stále prebieha
Komentáře