Revit 2020 - TZB novinky

V tomto článku shrnujeme novinky BIM aplikace Autodesk Revit 2020 z oblasti TZB, tedy z oblasti původních funkcí modulu "MEP". Přehled hlavních novinek Revitu 2020 najdete v článku Revit 2020 – novinky BIM aplikace.

Přizpůsobení směru k rozvaděči – funkce nabízí nové volby nastavení stylu šipek pro schématické zobrazení vodičů ve směru k rozvaděči?Připojení rozvaděče přes kabelová oka – při tvorbě elektrických obvodů přibyla u rozvaděčů nová možnost typu zapojení přes kabelová oka:Zobrazení kabelové lávky, elektroinstalační trubky, izolovaného potrubí/trubky a potrubí s výstelkou – vylepšení výkonu aplikace. Revit nyní regeneruje tyto prvky pouze v případě, že jsou viditelné na kreslící ploše. Pohledy se tak budou otevírat a aktualizovat rychleji. Pokud je navíc jeden z těchto prvků na kreslicí ploše velmi malý, zobrazí se bez ohledu na úroveň detailů přiřazenou k pohledu v podobě zjednodušených čar.

Úprava horní výšky a spodní výšky – potrubí, elektroinstalační trubky a kabelové lávky je možné upravovat i pomocí dvou dalších parametrů Horní výška a Spodní výška, které byly dříve jen pro čtení. Tato novinka byla uvedena již ve verzi 2019.2. Nyní tato možnost přibyla i pro trubky. A navíc se nyní u trubek určuje spodní výška pomocí vnějšího průměru.Přejmenování parametrů pro výškové úrovně – byly přejmenovány parametry pro určování odsazení a výšky:
 • U součástí trubek, potrubí, kabelových lávek, vedení a u výrobních součástí:
  • Odsazení je nyní Střední výška
  • Počáteční odsazení je nyní Počáteční střední výška
  • Koncové odsazení je nyní Koncová střední výška
 • U instance rodiny:
  • Odsazení je nyní Odsazení od hostitele
  • Výška je nyní Výška od podlaží

Parametr výšky – u následujících kategorií je možné používat parametry výšky pro vykazování, popisování a filtry v pohledech:
 • Mechanické zařízení
 • Instalační zařizovací předměty
 • Osvětlovací tělesa
 • Osvětlení
 • Rozstřikovače
 • Elektrická tělesa
 • Elektrická vybavení
 • Datová zařízení
 • Komunikační zařízení
 • Požární poplachová zařízení
 • Zařízení na přivolání ošetřovat>elky
 • Zabezpečovací zařízení
 • Telefonní přístroje
 • Speciální vybavení
 • Vyústky vzduchotechniky
 • Obecné modely
 • Nábytek
 • Výsadba
 • Truhlářské výrobky
Parametr Výška byl přejmenován na Výška od podlaží a parametr Odsazení byl přejmenován na Odsazení od hostitele.Možnost Povolit skupinu na paletě Díly TZB výroby - kliknutím na Povolit skupinu můžete zvolit součásti z jiné skupiny pro vybranou službu dílů TZB výroby. Např. změna čtyřhranného potrubí na kruhové.Novinkou je i možnosti exportu výrobních dat v doplňku Revit Extension for Fabrication - lze generovat CSV a TXT soubory, které se dají následně importovat do tabulkovýh kalkulátorů nebo jiných programů. Výrobní data lze využít v různých pracovních postupech prefabrikace, přípravy stavby, ve výkazech, optimalizaci rozložení nebo v poptávkových řízeních.

P.Homan

Komentáře