Navisworks 2020 Update 1

Poslední verze Navisworksu nebyly na novinky nikterak bohaté a po převratné změně barvy ikony Navisworksu ze zelené na modrou vyšla po delší době aktualizace Navisworksu, která jen neopravuje, ale přináší i něco nového.Nejde o žádné rozsáhlé funkce, ale i drobnosti, které se vám po aktualizaci zpřístupní, potěší.

1. Nástroj Select Box lze nyní nastavit tak, aby respektoval aktuální nastavení Selection Resolution:

 2. Při načtení RVT nebo IFC je pozadí (Background) automaticky nastaveno ve výchozím stavu na mód Graduated.

3. Autodesk Translation Framework (ATF) byl aktualizován na novější verzi. ATF je sytém překladu souborů, zjednodušuje výměnu dat mezi Autodeskem a formáty třetích stran.

4. Textové objekty v souborech DWG lze nyní prohledávat pomocí funkce Find Items nebo Quick Find. Při testování jsem zjistil, že to platí pouze pro objekty TEXT nikoli MTEXT. Viz videoukázka:Kromě těchto vylepšení byla opravena řada chyb:
- Prvky podlah v RVT a IFC jsou nyní vykreslovány správně
- Správné umístění čárové geometrie po načtení RVT nebo IFC s propojenými DWG
- Správný převod vlastností IFC, včetně vlastností v závorkách
- Vyřešen problém chyby licence u síťových verzí
- Vyřešena chyba rendrování v cloudu u nepojmenovaných projektů
- Volba Composite Object Clashing je nyní správně načtena z XML
- Loader mračen bodů Leica nyní dokáže zpracovat více než 2 miliardy bodů

Aktualizace je dostupná od úterý 30.7., ke stažení jako obvykle v Počítačové aplikaci Autodesk (Desktop App) nebo pod vaším Autodesk Account. Aktualizace byla uvedena pro všechny verze Navisworsku, tedy Navisworks Manage, Navisworks Simulate i Navisworks Freedom.

Komentáře