BIM 360 - postup aktivace licence a vytvoření projektu

Tak jak roste zájem zákazníků o cloudové služby Autodesk BIM 360, dostáváme na náš Helpdesk stále více dotazů jak zprovoznit tyto služby - ať už v Trial verzi nebo po nákupu komerční licence - a jak založit první projekt a nahrát první CAD či BIM dokument.

Rozhodli jsme se proto vytvořit ucelený návod na zprovoznění tohoto typu cloud služby - tedy zřízení a nastavení inteligentního úložiště, společného datového prostředí pro CAD a BIM projekty, typicky BIM 360 Docs.

Postup zprovoznění licence BIM 360 v rámci Autodesk Subscription


Po zakoupení subscription licence BIM 360 aktivuje administrátor účtu nově vytvořený účet z emailové pozvánky, kterou obdržíte z automatických systémů Autodesku resp. CAD eShopu. V případě, že jste první administrátor účtu, obdržíte od Autodesku uvítací email obsahující odkaz na aktivaci účtu. Administrátor účtu se určuje již v procesu objednávání licence, kdy se uvádí emailová adresa, na kterou přijde tento uvítací email. Při objednání lze také určit, zda chcete pokračovat ze stávající trial verze a zachovat její data, nebo zda vytvořit nový účet, ve kterém si můžete vybrat i uložiště dat - na evropské servery nebo americké servery (viz tip).

Aktivace účtu


1. Otevřete uvítací email Autodesku a klikněte na "Activate your account":Upozornění: uvítací email je určen jen pro konkrétní osobu. Nepřeposílejte tento email dalším osobám. V případě, že tento email ztratíte, můžete se přihlásit pomocí tohoto odkazu.

2. Přihlaste se do BIM 360 pomocí Vašeho Autodesk ID. Pokud Autodesk ID nemáte, můžete si ho vytvořit kliknutím na VYTVOŘTE SI ÚČET:Nyní je účet aktivní a můžete se do něj přihlašovat napřímo z :
https://admin.b360.autodesk.com/login (v případě, že jste při objednávání uvedli americké servery jako uložiště dat)
https://admin.b360.eu.autodesk.com/login (v případě, že jste při objednávání uvedli evropské servery jako uložiště dat)

Konfigurace účtu BIM 360

Po přihlášení do administrace účtu můžete provádět následující:
 • A. Vytvářet projekty
 • B. Přidávat členy
 • C. Zakládat firmy
 • D. Spravovat role
 • E. Prohlížet analýzu účtu
 • F. Přidávat další administrátory účtu a editovat informace o účtu
 • G. Přidávat aplikace třetích stranPřidání členů do účtu

Nového člena do účtu přidáte z karty MEMBERS tlačítkem Add a zadáním jeho emailové adresy. V tomto okamžiku je mu přiřazena licence. Poznámka: V případě zakoupení licence BIM 360 Design je licence přiřazována jednotlivým uživatelům Contract Managerem nebo Software Coordinatorem v Autodesk Accounts, podobně jako další licence Autodesku. Postup je popsán zde.

Vytvoření firmy

Firmu vytvoříte z karty COMPANIES kliknutím na tlačítko Add. Firmu je třeba přidat před přidáním uživatelů.


Vytvoření role

Ve výchozím nastavení je v účtu vytvořena celá řada předdefinovaných rolí, které mají nastavená práva pro jednotlivé moduly. Pokud chcete přidat další roli, zadejte na kartě ROLES do pole pro přidání role její název a klikněte na Add.


Vytvoření projektu

Administrátor účtu může vytvářet projekty, přiřazovat administrátory projektu a přiřazovat zakoupené služby k projektu. Projekt vytvoříte následujícím postupem:

1. V administraci projektu vyberte kartu PROJECTS a klikněte na Add:2. Zadejte požadované informace o projektu. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Po zadání údajů klikněte na Save and Continue:3. Aktivujte služby, které budete využívat v projektu. Služby lze dodatečně přidávat.Poznámka: seznam služeb, který uvidíte, se liší podle toho, jaký typ licence BIM 360 jste zakoupili.

4. Nastavení služeb a administrátorů

A – pro modul Document Management můžete vybrat již existující projekt, ze kterého se převezme nastavení (adresářová struktura a přiřazení práv)

B – zadejte alespoň jednoho administrátora projektu. Administrátora a firmu lze vybírat jen z členů nebo firem, které jste zadali v předchozích krocích.Po zvolení služeb a nastavení administrátorů klikněte na Finish a dojde k vytvoření projektu. Administrátor projektu dostane uvítací email s odkazem na vytvořený projekt. První přihlášení do projektu pak musí být z této emailové pozvánky, kliknutím na Go to your project:Administrace projektu

Po přihlášení do projektu může administrátor projektu provádět následující:
 • Vytvářet adresářovou strukturu
 • Přidávat další členy do projektu
 • Nastavovat přístupová práva do adresářů
 • Spravovat soubory
 • Nastavovat typy Issues (vad)
 • Vytvářet a spravovat schvalovací procesy

Do administrace projektu se dostanete kliknutím na ikonu pro výběr modulů a výběrem modulu Project Admin:V administraci projektu pak podle následujících kroků přidejte členy, vytvořte adresářovou strukturu a nastavte práva do adresářů pro jednotlivé členy.
Poznámka: Práva mohou mít již uživatelé přiřazeny podle jejich role v projektu. Viz nastavení rolí v administraci účtu.

1. Přidání dalších členů do projektu

Přejděte do Project Admin > Members > Add.Poznámka: Zadávat lze jen emailové adresy, který jsou součástí účtu (byly přidány v administraci účtu). Podle výchozí role se automaticky nastaví i práva účtu, která lze ale v případě potřeby změnit.

Klikněte na Add to project pro přidání uživatele do projektu. Uživateli přijde uvítací email s pozvánkou do projektu. První přihlášení do projektu musí být z tohoto uvítacího emailu.
2. Vytvoření adresářové struktury

- Z ikony pro výběr modulů vyberte Document Management- Klikněte na tři tečky za názvem výchozího adresáře, vyberte Add Subfolder a zadejte název adresáře (složky)3. Nastavení práv

- Klikněte na tři tečky u názvu adresáře a vyberte Permission

- Klikněte na Add pro přidání členů do projektu a nastavte jeho práva pro tento adresářPoznámka: Práva lze nastavit pro uživatele, roli nebo firmu

4. Nahrání dokumentů

Dokumenty lze nahrát několika způsoby:
 • Přetažením dokumentů do okna web prohlížeče (drag-n-drop)
 • Pomocí Desktop Connectoru
 • Vybráním ikony Upload files nebo Upload linked Files v případě, že se jedná o více souborů propojených jako externí reference

Postup nahrání dokumentu:
 • Přejděte do adresáře, do kterého chcete nahrát dokumenty
 • Vyberte volbu Upload Files
 • Vyberte v Průzkumníku soubory pro nahrání a potvrďte volbou Otevřít

Tím je základní konfigurace BIM 360 dokončena. Máte obavy o bezpečnost vašich dat v cloudu? Přehled mezinárodních bezpečnostních certifikací najdete na stránce Compliance.


V případě problémů či dalších dotazů se prosím obraťte na Helpdesk CAD Studia.


Komentáře