Vystúpenie na workshope BIM a statika

Firma CAD Studio vystúpila dňa 24.6.2020 na odbornej konferencii BIM a statika, ktorá sa konala pod záštitou czBIM v Budove Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví v Prahe. Konferencia bola určená pre statikov, projektantov, vývojárov, zástupcov developerov a ďaľších stavebných odborníkov v oblasti statiky stavieb.


Téma nášho odborného vystúpenia bola:
Jak efektivně vyztužovat v BIM systému Autodesk Revit

Náš príspevok bol zameraný na software Autodesk Revit a jeho využitie v oblasti vystužovania. Predstavili sme si spôsoby ako je možné zvýšiť efektivitu práce pomocou nástroja Dynamo a na praktických príkladoch sme si ukázali možnosti automatizácie vkladania výstuže do modelu.

Firma CAD Studio sa dlhodobo venuje problematike BIM projektovania v oblasti nosných konštrukcií stavieb. Spolupracujeme aj s firmami, ktoré sa venujú statike stavieb a bežne spracovávajú výkresovú dokumentáciu (výkresy tvaru, výkresy výstuže, ...) komplet v Revite. Nie je to len na teoretickej úrovni, ale vstupujeme do konkrétnych jedinečných riešení, ktoré majú pre užívateľov praktický prínos.

Komentáře