Změny v administraci BIM 360

Na konci května provedl Autodesk výrazné změny v administraci cloudové služby BIM 360. Změny se týkají jak funkčnosti, tak i vzhledu, takže pokud jste delší dobu nevytvářeli nový projekt nebo nenastavovali služby v existujících projektech, můžete být i překvapeni a chvíli tápat, kam se podělo nastavení, na které jste byli zvyklí. Pojďme se podívat co se změnilo.

Při vytváření nového projektu již nevybíráte služby, nenastavujete administrátory projektu a nevybíráte šablonu, ze které chcete převzít nastavení. Všechny tyto operace se přesunuly do administrace projektu. Zadáváte tedy nově jen základní informace o projektu, jako je název, typ projektu, adresa a po jejich zadání se hned přesouváte do administrace projektu, kde na zcela nově přepracované stránce máte možnost aktivovat nebo deaktivovat (to dříve nešlo!) jednotlivé služby.  K dispozici jsou služby staré i nové generace. Pokud aktivujete službu, která závisí na jiné službě, tak se všechny služby automaticky aktivují. 

BIM 360 - vytvoření projektu:Nově také nemusíte zadávat pro každou službu zvlášť administrátora, což dříve zdržovalo, ale jednoduše administrátora pro danou službu zvolíte v seznamu členů projektu.
Vylepšené je také používání šablon projektů, které se nyní volí při aktivaci služby v administraci projektu a po výběru šablony se zobrazí co vše bude ze šablony přebíráno. Šablonu lze nastavit jen jednou při aktivaci služby. Pokud zvolíte volbu, že nechcete žádnou šablonu použít, tak už ji dodatečně nelze zvolit.Poslední provedenou změnou - a myslím, že pro řadu uživatelů velmi významnou - je možnost nastavit frekvenci zasílání notifikací, a to buď na okamžitě, jednou za hodinu nebo jako denní souhrn. Pokud to administrátor povolí, může si každý uživatel toto nastavení změnit podle svých potřeb.


Komentáře