Novinky aktualizace Autodesk Revit 2021.1

Dnes byla uvolněna aktualizace 2021.1 pro Revit 2021. Kromě oprav obsahuje i velké množství novinek. Dále si můžete přečíst jejich přehled.

Novinky platformy Revit 2021.1:


Dynamo for Revit 2.6 – V Dynamu najdete řadu nových funkcí. Verze 2.6 se zaměřuje na přehlednost pracovního prostoru, byla přidána dokumentace a nápověda a došlo k významnému vylepšení výkonu.
Také bylo přidáno 19 kategorií (např.: Space, Warning, Family Document…) s více než 80 novými uzly (nodes), které podporují nejčastěji používané podmínky.
V Dynamu 2.6 přibyly i nové uzly pro funkci Revitu „Trasa cesty“, která umožňuje analyzovat vzdálenosti cesty a časy mezi dvěma vybranými body v modelu.
Nové jednotky – verze 2021.1 přináší 47 nových měrných jednotek ve 24 kategoriích parametrů, např. pro průtok vzduchu, cenu, tření, hmotnost atd.

Dialog Sdílené parametry – nově je možné přizpůsobit velikost tohoto dialogu.


Import Rhino a SAT – import těchto souborů byl vylepšen. Importovaná data se budou více podobat zdrojovým informacím.


STL Export – export souborů STL je nyní plně integrován do menu Revitu, ze kterého se exportují další CAD formáty. Můžete tak snadněji exportovat svoje modely pro 3D tisk. K dispozici je i několik dalších nastavení včetně binárního nebo ASCII formátu, i nastavení hrubé, střední, nebo jemné úrovně detailů. Jednotky jsou automaticky detekovány z vašeho projektu, ale můžete je přepsat. Možnost "Export barvy" umožňuje vygenerovat obarvený soubor STL.


Upgrade Revit Cloud modelů – v BIM 360 Model Documentation přibyly nové možnosti upgradu modelů. Správci projektů v BIM 360 mohou nyní jednoduše upgradovat modely Revitu uložené v cloudu, včetně Revitu 2021. Upgradované modely se nyní zobrazují i v Revit Home (úvodní stránka Revitu – Ctrl+D)


Sdílené pohledy (3D) - funkce Sdílené pohledy usnadňuje sdílení 3D zobrazení vašeho modelu s vašimi spolupracovníky na projektu. Nemusíte sdílet celý svůj projekt. Na pásu karet Spolupracovat klikněte na příkaz Sdílené pohledy pro spuštění palety Sdílené pohledy.
Až budete připraveni sdílet své aktuální 3D zobrazení, stiskněte tlačítko "Nové sdílené zobrazení", pojmenujte své zobrazení a stiskněte tlačítko Sdílet.
Zobrazí se oznámení, které potvrdí, že se pohled zpracovává. Po dokončení této akce vám druhé oznámení poskytne možnost zobrazit pohled v prohlížeči nebo zkopírovat odkaz. Bude také zaslán potvrzovací e-mail.
Poté můžete sdílet odkaz se zúčastněnými stranami projektu. Budou mít možnost prohlížet, posuzovat, měřit a komentovat sdílené 3D zobrazení pomocí prohlížeče Autodesk Viewer ve svém webovém prohlížeči.
Zpět v aplikaci Revit můžete kdykoli kliknout na tlačítko Obnovit v paletě Sdílené pohledy a zobrazit nejnovější komentáře a další informace. Dostupnost sdíleného zobrazení můžete také rozšířit nad 30denní výchozí limit, nebo můžete sdílené zobrazení odstranit, pokud již není potřeba.


Vylepšení uživatelského profilu - při prvním spuštění aplikace Revit 2021.1 se zobrazí dialogové okno, které vám nabízí možnost přizpůsobit uživatelské rozhraní aplikace. Pro výběr je několik pracovních pozic pod každou disciplínou, podle výběru se zobrazí návrh konfigurace pracovního prostoru. Změny můžete provést kdykoli v dialogu Možnosti.


Reset sdílených souřadnic – ve verzi 2021.1 můžete snadno vyloučit vztah sdílených souřadnic se všemi připojenými modely. Vymazat souřadnicový systém. Obnovit bod zaměření na vnitřní počátek a obnovit sdílené souřadnice a úhel ke skutečnému severu na 0.


Oznámení po úspěšném získání souřadnic - po získání souřadnic z připojeného souboru nyní obdržíte potvrzovací zprávu. Pokud proces selže, podrobné zprávy vysvětlují, proč a jak problém vyřešit.

Vylepšení přepínání mezi pohledy - nyní je možné přepínat mezi pohledy na záložkách na základě historie pohledů, nikoli jen na pozicích karet. Jedná se o nové nastavení v dialogu Možnosti -> Uživatelské rozhraníNovinky Architecture:


Generativní návrh
- v aplikaci Revit 2021.1 byly přidány tři nové vzorové studie generativního návrhu.
První z nich je studie umístění objektů v definovaném rastru, kde konfigurujete několik proměnných, například vzdálenosti mezi objekty a minimální vzdálenost od objektů ke stěnám. Poté určíte cíle návrhu, např. maximální počet prvků, které mají být umístěny. Druhá studie umožňuje vytvořit náhodný shluk prvků. To je využitelné pro umísťování stromů nebo lidí. Nakonec můžete použít studii pro umístění prvků do střídavého rastu v místnosti, variace na umístění v rastru.


Podpora importu souborů SketchUp 2020

FormIt Converter for Revit - před updatem Revit 2021.1 se materiály FormIt aplikované na složité tvary nebo obsahující přepisy nemusí správně přeložit do modelu Revitu. V této verzi byl Converter FormIt pro Revit 2021 aktualizován, aby se tyto materiály zobrazovaly správně.Novinky Structure:


Rychlá identifikace hostitele - nyní můžete snadno identifikovat hostitele pro jednu nebo více vybraných sad výztuží.
Novinky MEP:


Podpora evropského uložiště pro P&ID Modeler
- přístup k projektům P&ID prostřednictvím služby spolupráce s Plant 3D v datovém centru BIM 360 Europe


Vylepšení Výkazů rozvaděčů a Systémového prohlížeče - výběr jakékoli prvku v Systémovém prohlížeči nebo ve výkazu rozvaděče nyní obnoví paletu Vlastnosti


Videoukázky nových funkcí

Aktualizace Revit 2021.1 je pro předplatitele bezplatná a můžete si ji nainstalovat přes Počítačovou aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App).

Komentáře