People Flow Toolkit - rozšířená analýza trasy v Revitu

Uživatelé BIM aplikací Autodesk Revit 2021 a Revit 2020.2 si nyní mohou ze svého účtu stáhnout a nainstalovat nové rozšíření "People Flow Toolkit" ve formě technologického preview. Tento doplněk rozšiřuje možnosti funkce "Analýza trasy" v Revitu a pomáhá vám analyzovat způsoby, jakými se lidé mohou pohybovat po vašem projektu, resp. uvnitř stavby.

Projektanti tak mohou automatizovat, vizualizovat a analyzovat trasy pohybu v BIM modelu stavby a lépe porozumět důsledkům použitého návrhu pro dodržování předepsaných fyzických rozestupů osob v budově.

Analýza tras pohybu byla v Revitu uvedena již ve verzi 2020 a ve verzi 2020.2 byla doplněna o možnost průběžných bodů na trase pohybu. Cílem je poskytnout uživatelům i vývojářům aplikací nástroje pro nalezení optimálních tras pohybu v projektovaném návrhu, ať už z důvodů optimalizace typických pochozích tras nebo pro dodržení předepsaných požárních evakuačních norem, nebo nyní nově - standardů pro dodržování fyzických rozestupů a minimalizaci kontaktů v rámci anti-covid opatření.

A právě nástroje pro dodržování rozestupů jsou hlavní funkcí nového rozšíření "People Flow Toolkit". Tento doplněk nalezne vícenásobné varianty tras mezi zadanými body, má nástroje pro definici jednosměrného pohybu a nástroj prostorové mřížky pro vizuální reprezentaci rozestupů a vzdáleností v rámci místností, včetně funkce pro rychlé umístění osob a jejich zadaného bezpečného okolí, které mohou sloužit jako překážky při hledání průchozí trasy pohybu ve vašem návrhu.

Všechny funkce rozšíření "People Flow Toolkit" najdete v panelu "People Flow Toolkit" na kartě "Analyzovat".


Ukázka použití


Komentáře