Zářijová aktualizace BIM 360

Během září vyšlo několik aktualizací cloudové služby BIM 360.  V základním modulu BIM 360 Doc je nyní k dispozici rozšířené filtrování dokumentů pro vybranou složku. Podle obsahu složky se zobrazí odpovídající filtry, kde můžete filtrovat:

  • dokumenty, složky nebo obojí zároveň
  • podle aktuální verze
  • vyhledávat a výsledek poté filtrovat  podle dokumentu, složky nebo verze

Tyto volby jsou dostupné v obou hlavních složkách Plans a Project Files.

Ve složce Project Files můžete navíc filtrovat: 

  • podle typu souboru (pdf, dwf, xls a pod.)
  • vyhledávat a poté filtrovat podle typu soboru

Filtry se používají následovně:

Vyberte složku, ve které chcete filtrovat, nebo proveďte vyhledávání souborů a následně klepněte na ikonu filtru vedle pole pro vyhledávání. Podle obsahu složky se vám nabídnou jednotlivá pole pro filtrování:


Filtry jsou k dispozici jen pro projekty vytvořené po 23.9.2020

Další vylepšení se týká modulu BIM 360 Field a jeho funkce pro vytváření denních protokolů. Až do teď bylo možné vytvářet jen jeden protokol za den, což způsobovalo komplikace u větších staveb, které byly rozděleny na menší části, nebo se pracovalo na směny a pro každou bylo třeba vytvářet protokoly. Nyní je možné vytvářet více protokolů za den.
Komentáře