Automatické odstraňování záložních souborů Revitu

Pokud z nějakého důvodu přijdete o projektový soubor Revitu, což se může stát poškozením například při pádu programu nebo havárii počítače, máte většinou k dispozici záložní soubory. Revit si vytváří kopie projektových souborů, které umisťuje do stejného uložiště a doplňuje je o číslo zálohy (Projekt.0001.rvt). Počty takto vytvářených historických záložních souborů si můžete nastavit při prvním uložení projektu.

Nicméně se může stát, že se nám složka s projektem velmi rychle naplní záložními soubory a stane se nepřehlednou. Toto lze snadno řešit - s jistou opatrností - např. pomocí dávkového souboru (.bat). Dávkový soubor je textový soubor, který obsahuje přesně nadefinované příkazy, které se zpracovávají pomocí příkazového řádku Windows. 

Pro náš případ je několik možností, jak řešit práci se záložními soubory pomocí dávkového souboru. Můžete je přesouvat do složky se zálohou a tu následně v určitých intervalech automaticky čistit (např. soubory starší 30 dní se budou automaticky mazat). Nicméně pro ukázku zvolím nejsnazší postup. 

Jak takový dávkový soubor vypadá a jak ho vytvořit. 

Jde o obyčejný textový soubor, psaný např pomocí Poznámkového bloku ve Windows. Samotný zápis, který bude následně umět příkazový řádek vyhodnotit jako příkaz a použít ho, vypadá takto: del /S *.00*.rvt


kde: del – příkaz pro smazání souboru, /S – použití příkazu i na podsložky v daném umístění souboru, *.00*.rvt – typ souborů, které mají být smazány (soubor s příponou .rvt, kde před příponou je mezi oddělovači číslo s minimálně dvěma nulami).

Jelikož chci mazat nejen zálohy projektových souborů, ale i zálohy rodin a šablon, rozšířím dávkový soubor o další řádky s příponami .rfa a .rte.

Ukázka použití:

A jak takový proces plně zautomatizovat? To si povíme třeba příště, v pokračování tohoto článku k BIM aplikaci Autodesk Revit.


Komentáře