Prvé kroky v 3ds Max (užívateľské rozhranie a navigácia)

V dnešnom článku si predstavíme, ako vyzerá a z čoho sa skladá užívateľské rozhranie softvéru Autodesk 3ds Max (verzia 2021).

Po spustení programu sa zobrazí celkom užitočné uvítacie okno, ktoré Vás prevedie základnými informáciami o začatí používania 3ds Max. V tomto okne si môžete nastaviť jazyk (čeština alebo slovenčina žiaľ, kvôli komplexnosti tohto software chýba), v druhej časti uvítacieho okna je v skratke znázornené užívateľské rozhranie 3ds Max a jednotlivé jeho časti, v ďalšej časti okna je znázornená navigácia v navigačných oknách pomocou kolieska myši, následne použitie externých knižníc a informácie o nápovediach, video návodoch a pod.


Po zatvorení tejto uvítacej karty vidíme základné užívateľské rozhranie 3ds Max, ktoré si teraz stručne vysvetlíme:

Naľavo máme tzv. prehliadač scény. Tento prehliadač obsahuje všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v projekte, či už naimportované, alebo vytvorené priamo v 3ds Max. Jednotlivé objekty máme možnosť si premenovávať, hierarchicky usporadúvať, filtrovať podľa jednotlivých kategórii, prípadne podľa pokročilejších podmienok a pod.

V strede sa nachádzajú aktuálne 4 navigačné okná, ktoré slúžia na zobrazenie a navigáciu modelu / projektu v priestore. Navigácia je podobná ako v software Autodesk Revit. Posun realizujeme stlačením kolieska myši, priblíženie a oddialenie scrollovaním kolieskom myši, resp. stlačením kolieska myši spolu s klávesou CTRL a ALT a natáčanie pohľadu kolieskom myši spolu so stlačenou klávesou ALT. Toto defaultné nastavenie navigácie si môžeme zmeniť na záložke Mouse v dialógovom okne Customize -> Custom User Interface. Na navigáciu v navigačných oknách slúži takisto aj tzv. navigačná kocka v pravej hornej časti navigačného okna. V každom navigačnom okne máme v jeho hornej časti 4 príkazy (+; Pohľad, Nastavenie kvality zobrazenia a Nastavenie štýlov zobrazenia). Tieto nastavenia môžeme upravovať pre jednotlivé navigačné okná zvlášť.

V pravej časti užívateľského rozhrania 3ds Max sa nachádza panel príkazov, v ktorom nájdeme modelačné nástroje, deformátory, pomocné objekty scény a pod. a zároveň všetky vlastnosti, parametre a nastavenia jednotlivých objektov a prvkov scény. Medzi hlavnými sekciami tohto panelu sa prepíname kliknutím na jednu zo šiestich ikoniek v hornej časti panelu.

Spodná časť užívateľského rozhrania 3ds Max slúži najmä pre animácie, ale okrem toho sa tu nachádza stavový riadok a zopár navigačných tlačidiel.

Vrchnú časť tvoria samotné karty ribbonu a panel základných nástrojov, na ktorom sú rôzne, často používané funkcie.


Užívateľské rozhranie 3ds Max si môžeme samozrejme prispôsobiť podľa seba, či už výberom preddefinovaných pracovných rozhraní v pravej hornej časti 3ds Max, alebo preskupením a prispôsobením si jednotlivých častí užívateľského rozhrania podľa seba.


Podrobné úpravy užívateľského rozhrania sa realizujú na karte ribbonu Customize.

Pred začatím používania 3ds Max je ešte vhodné si prednastaviť projektovú zložku, do ktorej sa budú ukladať a ktorá bude obsahovať všetky potrebné podzložky, súbory, textúry, a pod. k našim projektom. Asociovanie projektovej zložky robíme kliknutím na File -> Project -> Create Default.Videoukážka:


Komentáře