Generativní navrhování dispozice kanceláří

Zvláště v dnešní době se množí požadavky na návrh optimální dispozice kanceláří, a to nejen s cílem co největšího využití kancelářské plochy, ale i s opačným cílem, zachováním alespoň minimálního bezpečného odstupu jednotlivých pracovišť. Obě tyto úlohy - a mnoho dalších - dokáže vyřešit BIM aplikace Autodesk Revit a algoritmy generativního navrhování založené na jejím nástroji pro vizuální programování - Dynamo.

Příkladem je řešení dispozice kancelářkých prostor pobočky Autodesku v kanadském Torontu. Na níže uvedeném schématu najdete půdorysy této kanceláře (MaRS), které ilustrují využití systému generativní geometrie. Ten byl zde použit k vytvoření jednotlivých iterací návrhu dispozice postupným procesem generativního návrhu. Krok 0 ukazuje počáteční návrhová omezení, limity půdorysu a existující omezující prvky, jako jsou sloupy, vstupní/výstupní body atd.

Kroky pak 1–7 ukazují procedurální pracovní postup pro generování unikátních variant návrhu, od dělení prostoru na jednotlivá sousedství, zaplnění sousedství stoly a vybavením, až po nejvhodnější přiřazení pracovníků do jednotlivých pracovních prostorů. Krok 7 popisuje proces simulace každé varianty návrhu podle několika metrik s cílem vygenerování dat o výkonnostních parametrech. Ty se pak používají v optimalizačním rámci generativního návrhu. K definici počátečních návrhových omezení byl použit Revit - krok 0. Dynamo bylo použito pro generování a simulaci variant návrhu - kroky 1-7.

Připomínáme, že nástroj Dynamo je standardní součástí projekční aplikace Autodesk Revit. Automatické scénáře generativního návrhu jsou k dispozici v Revitu v licenční variantě sady AEC Collection.

Komentáře