Spojovací díl potrubí

Ve článku před pár měsíci jsme se zaměřili na výpočet tlakové ztráty VZT potrubí. Pro správný výpočet je třeba mít správně nastavenou potrubní spojku v rodinách. Dnes se tedy dozvíme, jak takovou spojku vložit do rodiny a správně nastavit. 


Spojku dokážeme umístit dvěma způsoby, spojku na plochu nebo na rovinu. První možností je osazení spojky na plochu, tahle možnost se provádí ze 3D pohledu. Spojku umisťujeme nejlépe na objekt zastupující prvek napojení tedy, na přírubu nebo otvor. Spojku může hostit plocha plného nebo dutého tvaru.  Spojka drží střed plochy a pokud máme plochu parametrickou, spojka se posunuje s touhle plochou. Druhou možností je spojka na Pracovní rovinu, spojku umisťujeme vybráním pracovní roviny. Její následné umístění je už trochu náročnější, posun se chová chvílemi trochu nelogicky a při posunu pomocí kót, musíte využít dočasných kót, protože zarovnaná kóta jde umístit jenom v jednom směru.  Proto doporučuji používat možnost Spojka na plochu. 

Správné natočení spojky provedeme symbolem protiběžných šipek. Přičemž Osa Z určuje směr napojení potrubí a osa Y ve správném případě směřuje nahoru. 

Primární konektor je důležitý přiřazovat u tvarovek, kde primární konektor umisťujeme na osu X. Při následném umisťování tvarovky do trasy je tenhle konektor brán jako primární. 

Připojit spojky naváže dvě spojky na sebe tedy, Revit bude počítat s tím, že proud vzduchu ve spojce nekončí, ale pokračuje v připojené spojce. 

Nastavení ve vlastnostech:

Rozměry: Vybereme tvar spojky, nastavíme rozměr a pokud chceme mít spojky parametrické, asociujeme rozměry na vytvořené parametry. Tvar spojky se nedá asociovat. Pokud chceme měnit tvar spojky musíme mít připraveno více rodin. 
Faktor průtoku: Procento systémového průtoku připisované této spojce. Aktivní pouze v případě, že je parametr Konfigurace průtoku nastaven na možnost Systémový. Není potřeba tohle nastavení měnit pro výpočet. 
Koeficient ztrát: Pokud se jedná o prvek s neměnným ztrátovým koeficientem můžeme ho zadat zde. Pouze pro nastavení Metody ztrát na Koeficient. 
Konfigurace průtoku: Zde máme tři možnosti. Vypočtený - spojka bude počítat kolik vzduchu je v napojeném systému. Přednastavený - množství vzduchu určíme vyplněním parametru průtoku a asociováním. Systém - možnost používáme pokud chceme pracovat s faktorem průtoku. 
Směr toku: Určuje směr průtoku média, přičemž ven je ve směru osy Z a dovnitř proti směru osy Z. Pokud necháme defaultní možnost Dvousměrný, tak nám při vložení rodiny do projektu výpočet neproběhne. Nemůžeme tedy mít vytvořenou jednu rodinu vyústky pro přívod i odvod, ale musíme mít rodiny dvě a striktně je rozdělovat. 
Klasifikace Systému: Zde vybereme systémovou klasifikaci systému. Pokud máme v našem projektu vytvořené vlastní systémy. Musíme zkontrolovat do jakých systémových klasifikací patří. Možnost Globální není vhodná z důvodu možnosti nesprávného následného výpočtu.  Možnost tvarovka je vyhrazena pro kreslení tvarovek potrubí. 
Metoda ztrát: Zde záleží na typu Rodiny. A jakým způsobem chceme nastavovat velikost místní tlakové ztráty. 

Videoukázka:


Komentáře