Uveden Advance Steel 2022 - co je nového?

Aplikace pro navrhování ocelových konstrukcí Autodesk Advance Steel přináší v nové verzi 2022 řadu vylepšení z oblastí modelování, tvorby dokumentace a spolupráce. K dispozici je i lokalizovaná verze do češtiny včetně výkresových stylů a šablon výpisu materiálu. Advance Steel 2022 je ke stažení okamžitě z Autodesk Accounts, nebo si můžete stáhnout Trial verzi z naší stránky Download.

V následujícím seznamu najdete přehled funkcí, o kterých si myslíme, že jsou největším přínosem. Nástroje jsou rozděleny do oblastí pro návrh modelu, spolupráci s okolím a tvorbu dokumentace.

Modelovací nástroje

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka byla upravena a nově vytvořeném menu se můžete přepínat mezi zobrazením naposledy otevřených dokumentů, projekty a soubory uložené na cloudové službě Autodesk Docs a výukovými videi. Můžete tak snadno otevírat nebo ukládat projekty do cloudové služby Autodesk Docs a mít tak k souborům přístup odkudkoliv.

Poznámka: Autodesk Docs je součástí balíčku aplikací AEC Collection

Zachování pozice děr při úpravách nosníků

V Management Tools v nastavení Nosníků je nová volba „Zachovat umístění děr v konstantním vztahu k připojeným součástem během protažení nosníku” ovlivňující pozici děr při úpravě nosníku. Pokud je tato volba zatržena, díry si zachovají svojí pozici při úpravách nosníku jako protažení, ořezání, zkrácení a pod. Toto nastavení umožňuje mít lepší kontrolu nad pozicí děr při úpravách nosníků nebo sloupů.

Nové uzly Dynama

Pokud používáte vizuální programování v Advance Steel pro návrh komplexních tvarů nebo automatizaci činností, uvítáte rozšíření Dynama o nové uzly. Uzly se nacházejí pod kategorií Beam a umožní vám vytvářet nové typy nosníků jako polynosník nebo nosník z ohýbaného plechu. Dále je možné vkládat pomocí uzlů spojovací prostředky. Lze také načítat a zapisovat vlastnosti prvků.

Dokumentace

Odkazová čára popisky

Ve vlastnostech popisu lze nyní nastavit způsob zarovnání odkazová čáry popisu na střed textu, délku horizontálního úseku a zda povolit horizontální úsek. Nastavení lze provést jako výchozí v Management Tools nebo dodatečně ve vlastnostech popisu.

Kamery

Kamery jsou v Advance Steel často používaným nástrojem pro tvorbu výkresové dokumentace. V předchozích verzích se na výkrese zobrazily všechny objekty uvnitř boxu kamery. Ve verzi 2022 je možné ve vlastnostech kamery vybrat objekty, které se mají v kameře zobrazit nebo je pro kontrolu nechat zvýraznit.

Rozložení výkresu

V možnostech rozložení výkresu do čistého DWG formátu přibyly 2 možnosti pro rozložení detailu.

Export do DXF

Při exportu do NC-DXF souboru pro výrobu je možné v Management Tools nastavit možnost exportovat jen jednu plochu plechu, což většinou pro výrobu stačí. V Management Tools je zároveň možné zvolit příponu souboru, která se automaticky přidá k názvu souboru v případě, že při generování je potřeba více než jedna plocha.

Spolupráce

Advance Steel Extension for Revit

Doplněk do Revitu Advance Steel Extension for Revit, který umožňuje přenášet a synchronizovat modely, přípoje, plechy, šrouby, kotvy nebo svary mezi Revitem a Advance Steel je nyní umožňuje sdílet v úrovni LOD 350.

Publikování PDF do Autodesk Docs

Pro snadnější sdílení dokumentů s dalšími členy projektu je možné ve verzi 2022 publikovat PDF výkresy přímo do služby Autodesk Docs do zadaného projektu a adresáře. Není již tedy třeba je ukládat lokálně a následně nahrávat. Publikování se provádí pomocí palety, kterou zobrazíte nebo skryjete pomocí příkazů OTEVŘIODESLATDODOCS (PUSHTODOCSOPEN) a ZAVŘIODESLATDODOCS (PUSHTODOCSCLOSE). Následně vyberete výkresy, které chcete nahrát, vyberete projekt a adresář na cloudu a následně dojde k vypublikování PDF.

Videoukázka:

Poznámka: K použití této funkce musíte mít licenci Autodesk Docs

Sdílené pohledy

Podobně jako v dalších aplikacích Autodesku je možné z Advance Steel sdílet pohledy s dalšími spolupracovníky aniž byste jim museli posílat DWG. Sdílený pohled lze zobrazit ve webovém prohlížeči, kde ho lze prohlížet, odměřovat, vkládat revizní poznámky a komentáře. Ke sdílení není třeba licenci Autodesk Docs jako v předchozím případě u publikování PDF.

Komentáře