Uveden nový Autodesk Revit 2022

Rok se s rokem sešel a opět vychází nová verze BIM aplikace Revit. Tentokrát už se jedná o verzi 2022. Revit 2022 i Revit LT 2022 si můžete instalovat z vašeho účtu Autodesk Account nebo si stáhnout Trial verzi z naší stránky Download.

Autodesk rozdělil novinky verze 2022 nejen podle oboru, ale ještě je kategorizoval podle přínosu pro uživatele. Takže se pohodlně usaďte a začtěte se nejen do novinek Revitu 2022 pro pro oblasti Architektura, MEP (TZB) a Structure, ale taktéž do novinek pro zvýšení produktivity navrhování, efektivity dokumentace a spolupráce, a také se nezapomnělo na vývojáře.

Podrobně si novinky představíme - včetně jejich přínosu v praxi - na naší online konferenci Autodesk LIVE 2022 pořádané 5. května 2021.

PRODUKTIVITA NAVRHOVÁNÍ

Vylepšení stěn

Tak jako přinesl Autodesk vylepšení stěn ve verzi Revitu 2021, kde přibyla možnost tvorby nakloněných stěn, tak i nová verze Revitu 2022 přináší vylepšení stěn. Touto novou funkcí je možnost tvorby zúžených stěn, kde nyní máte možnost nastavení sklonu pro interiérovou nebo exteriérovou plochu stěny se zachováním možnosti úpravy profilu šikmé stěny. Na zešikmení stěny budou reagovat i hostované objekty.


RPC OBJEKTY

Revit 2022 podporuje nový formát RPC objektů, RPC 2.0. Nový formát by měl umožnit lepší zobrazování složitějších geometrií ve vysokém rozlišení, materiálů a osvětlení. Také přibyla kategorie pro Nábytek v editoru rodin (RPC objekty).


Vylepšení generativního navrhování

Generativní design se dočkal určitých vylepšení. Mezi ně patří možnost využít nové a aktualizované Autodesk studie. Dále pak správa složek, možnost ukládat výchozí nastavení, výběr z rozevíracího seznamu pro uzly vstupu a také možnost volit mezi konstantními a proměnnými vstupy.


Přejmenování sdílené polohy

Možnost přejmenovat výchozí umístění sdílené polohy. Jasně pojmenovaný bod zaměření, aby nedošlo k záměně. Podporuje všech 151 šablon ENU pro všechny země.


Nové kategorie rodin pro vybavení a stavební prvky

Pokud při tvorbě rodin ze šablony obecných modelů postrádáte dostatečnou škálu možností pro zařazení rodiny do správné kategorie, tak Revit přináší pár nových možností kategorizace.

Mezi nové kategorie patří:
 • Audiovizuální zařízení
 • Dočasné konstrukce
 • Požární ochrana
 • Vertikální oběh
 • Vybavení zásobování
 • Lékařské vybavení
 • Nápisy
 • Neživé stavební prvky

Rodinám vytvořeným v těchto kategoriích, lze povolit vytváření řezů v pohledech 
Přibyly také kategorie pro tvorbu vícenásobných výkazů materiálu.

Vylepšení řazení seznamu kategorií

Mezi novinky Revitu 2022 patří také to, že řazení seznamu kategorií (např. výkaz vícenásobné kategorie) je nyní podle abecedy.


Filtrování parametrů

Nově také přibyla možnost vyhledávání parametrů podle názvu. Do vyhledávání vstupují možnosti zohlednit o jaký typ parametru se jedná, k jaké disciplíně parametr patří, jaký typ hodnot nabývá a také to, jestli je to parametr typu nebo instance. Při práci s větším množstvím parametrů to jistě uživatel ocení.


Procházení knihovny rodin Autodesk

Optimalizace dialogového okna pro procházení rodin by měla přispět k rychlejšímu vyhledávání správných rodin a tím pomoci dosáhnout vyšší produktivity uživatelů.


Malá vylepšení pro vyšší produktivitu

U některých oken pořád chyběla možnost přizpůsobení velikosti okna, což mohlo někdy vést k obtížnější manipulaci s daným nástrojem. Autodesk opět rozšířil seznam oken, která vám umožňují přizpůsobit velikost dle vašich potřeb. Nově tedy můžete přizpůsobit okno pro přenos projektových standardů, synchronizaci s centrálním modelem, vyčištění nepoužitých prvků, přídavky stěn, varování úprava víceřádkového textu, panel filtrů pohledů.

Nástroje pre analýzu trasy

V Revite 2022 bola vylepšená technológia Analýzy trasy, kde boli pridané 4 nové nástroje, ktoré umožňujú užívateľom automatizovať, vizualizovať a analyzovať trasy v rámci modelu a aby porozumeli dopadom fyzického dištancovania sa v kontexte návrhu projektu.
 • Generovanie viacerých trás medzi bodmi s možnosťou ich sumarizovania vo výkazoch.
 • Indikovanie smeru cesty vložením rodiny jednosmernej poznámky do pohľadu.
 • Príkaz Obsah osob umožňuje vložiť do pohľadu symbol osoby a definovať mu fyzický polomer vzdialenosti; jednotlivé tieto vzdialenosti sú zahrnuté v kalkulácií analýzy trasy.
 • Príkazom Prostorová osnova vkladáme do prvku miestnosti štvorcovú alebo šesťuholníkovú osnovu, pomocou ktorej si vieme vizuálne pomôcť, aby vkladané prvky do miestnosti spĺňali predpísané požiadavky na vzájomnú fyzickú vzdialenosť.
 


Vylepšenia pre infraštruktúru

V Revite 2022 máme možnosť priradiť rodinám vytvorený pomocou šablóny obecného modelu kategórie a podkategórie mostov a ciest (napr. piliere, opory a mnohé ďalšie).
Tieto rodiny môžu hosťovať výstuž, môže nimi byť rezané v pohľadoch, môžu byť vykazovaný, popisované a pod.
Revit 2022 tiež poskytuje malé vylepšenia pre zarovnávanie umiestnenia popiskov staničenia:
 • Pridanie predpôn a prípon k textom staničenia.
 • Ovládací prvok preklopenia môže byť pridaný k štítkom staničenia.
 • Skutočný začiatok a koniec staničenia je teraz k dispozícii v rozhraní Revit API, čo pomáha automatizovať návrhy mostov.

 

Malé vylepšenia produktivity práce

 • Zapamätanie si nastavení jednotlivých nástrojov na karte Ribbonu Upravit počas 1 relácie spustenia Revitu (Zrcadlit, Zarovnat, Odsadit, Změna měřítka, Otočit, Kopírovat, Pole a Rozdělit).
 • Zapamätanie si poslednej použitej záložky v prehliadači materiálov.
 • Zlepšenie výkonu pri načítaní cloudových projektov z domovskej obrazovky Revitu o 30-40%.
  

INTEROPERABILITA

Vylepšená spolupráce mezi Revitem a FormIt Pro

Přímá oboustranná komunikace mezi aplikací Formit Pro a Revitem, kde můžete část geometrie odeslat a editovat přímo ve Formitu nebo opačně z Formitu přímo do Revitu se zachováním nastavení materiálů a vrstev. V Revitu lze poté ovládat vrstvy Formitu pomocí viditelnosti/zobrazení.
Nově je také možné importovat AXM soubory jako CAD formáty.
 

Certifikace IFC 4

Dosažení certifikace IFC4 pro export architektury a konstrukcí. Definice sady vlastností IFC a definice sdílených parametrů byly aktualizovány s poslední verzí, tedy 4.0.2.2. Aktualizace by měly přispět ke zlepšení propojení IFC souborů obsahující prvky s větším množstvím parametrů. Byla také přidána možnost, která umožňuje ifcExporteru připojit informace týkající se geografického umístění stavby a to ve formátu EPSG, který je pro IFC požadován. Sdílení 2D pohledů

Revit 2022 nabízí možnost sdílet 2D pohledy s kýmkoliv a to přes bezplatný prohlížeč Autodesk Viewer. V Revitu stačí nechat vygenerovat odkaz na daný pohled a pomocí odkazu ho komukoliv poslat. Pokud dotyčný má účet u Autodesku, může zaslaný pohled okomentovat nebo opoznámkovat.
 Vylepšený přístup ke cloudovým modelům

Přibyla možnost otevírat cloudové modely nejen z úvodní obrazovky, ale také z nabídky Soubor. V souvislosti s novými cloudovými službami Autodesku a tím spojeným společným uložištěm (Unified Platform) přibyla možnost připojení do CDE prostředí Autodesk Docs. Tlačítko BIM 360 Docs z úvodní obrazovky tak bylo nahrazeno novým Autodesk Docs.
   

McNeel Rhinoceros

Revit 2022 umožňuje propojení souborů z McNeel Rhinoceros.
Změny souboru Rhino se v aplikaci Revit okamžitě aktualizují opětovným načtením odkazu nebo opětovným otevřením projektu.
Propojení souboru Rhino s aplikací Autodesk Docs.
 

Inventor a Revit modely

 • Inventor do Revitu
  • Inventor přidává nový příkaz, který zjednodušuje model, aby obsahoval pouze komponenty potřebné pro návrh aplikace Revit.
  • Příkazy byly zkombinovány a přidány na panel vlastnosti na snadno použitelné rozhraní.
 • Revit do Inventoru
  • Uživatel aplikace Inventor se odkazuje na projekt aplikace Revit, aby byl model synchronizován s výrobními daty.
  • To umožnuje provádět úkoly strojírenství v kontextu modelu budovy.

2D PDF Export

Revit 2022 nově obsahuje možnost přímého exportu do PDF, která zvyšuje efektivitu vytváření dokumentace. Dialogové okno Export PDF obsahuje podobné možnosti jako okno Tisk. Například možnost exportu viditelné části nebo uživatelský výběr pohledů a výkresů.
Pravidla pro pojmenování PDF lze nastavit v dialogovém okně exportu. Názvy exportovaných PDF můžou být automaticky generovány, na základě vašich parametrů. 
Exportér dokáže automaticky detekovat velikost a orientaci vybraných pohledů nebo výkresů.

 

EFEKTIVITA DOKUMENTACE

Lepší kontrola výkazů

Revit 2022 nově umožňuje vkládat sdílené parametry do výkazu (tabulky) stylů což nabízí další možnost, jak řídit geometrii, nastavení nebo viditelnost/zobrazení v rodinách pomocí sdílených parametrů.
Při použití daného parametru se parametr asociuje a tím se tak stane, stejně jako ostatní parametry řízené výkazem stylů, needitovatelný z rodiny a jeho hodnota se ovládá právě z tohoto výkazu.

 
Dělení výkazů mezi výkresy
Při práci s rozsáhlým výkazem může být požadavkem rozdělení jednoho výkazu na více výkresů což starší verze Revitu neumožňovaly. Nově tato možnost je a lze tedy rozdělit jeden výkaz na více výkresů na základě pravidel definovaných uživatelem.
Všechny změny by měli přispět ke zlepšení práce s výkazy a zvýšení jejich přehlednosti.

Sklon rampy

Další z věcí, která přibyla mezi verzemi je možnost vkládat sklon a výškovou kótu na rampu. Nově tak můžete opoznámkovat nejen podestu rampy pomocí výškové kóty, ale můžete výškovou kótu umístit kdekoliv na rampu a doplnit ji ukazatelem sklonu.


Skrytí nenosných částí stěny

V půdorysných pohledech přibyla možnost, vypnout pomocí viditelnosti/zobrazení všechny nenosné části (vrstvy) stěny a zobrazit tak pouze její jádro. Pokud tedy potřebujete zobrazit v půdorysech pouze nosné konstrukce, ale chcete, aby v dalších pohledech byly, máte nyní zase o trochu snazší práci.


Zachování popisky při smazání pohledu

Revit 2022 nabízí nově možnost zachovat odkazující pohledy, např. detaily i při odstranění nadřazeného pohledu. Pokud tedy vytvoříte detail určité konstrukce, zůstane v projektu i když se pohled kde byla konstrukce vytvořena odstraní. Dále pak lze skrývat pohledy na základě měřítka, na což jsme doteď byli zvyklí jen u řezů.


Sprístupnenie vykazovania pracovných sád

Revit 2022 umožňuje vykazovanie pracovných sád. Odteraz môžete pridávať parameter Pracovná sada počas vytvárania výkazov v modeloch zdieľanej práce (worksharing).
Parameter Pracovná sada je taktiež prístupný aj pri vytváraní výkazov materiálov, zoznamov pohľadov, zoznamov výkresov, príp. rozpisiek. Táto funkcionalita umožňuje filtrovať a formátovať výkazy a zoznamy na základe pracovných sád.
 

Prednastavený export výkazov do formátu CSV

Revit 2022 teraz umožňuje exportovať výkazy do formátu CSV. Ak pridáte výkaz na výkres, môžete ho exportovať do formátu CAD alebo CSV. Pri exportovaní výkazov, môžete editovať exportované dáta v tabuľkových editoroch, ako napr. Microsoft Excel.
 


Vylepšenia popiskov

 • Natočené popisky: Keď otáčate popisok v Revite, mohla by sa hodiť presná kontrola uhla natočenia. Nový parameter Uhol pre popisky, ktorý nájdete na panely vlastnosti uľahčuje kontrolu uhla zobrazenia natáčanej popisky.
 • Popisky s viacerými odkazovými čiarami: Ak pohľad obsahuje viaceré podobné elementy, môže byť vhodné, ak je k týmto podobným elementom priradený jeden spoločný popisok. V Revite 2022 je teraz možnosť priradiť k viacerým elementom jeden popisok. Hneď, ako je popisok priradený k určitému elementu, môžete pridať alebo odobrať ďalší podobný element vybraním popisku a použitím príkazu „Přidat/odebrat hostitele“ na karte Ribbonu Upravit|Popisky... Keď tak urobíte, počet elementov, ktoré sú priradené k jednému popisku sa zobrazuje v parametroch predmetného popisku na panely vlastností.
 • Popisok priečlí obvodového plášťa: Revit 2022 sprístupňuje popisok, ktorý môže byť priradený k priečlam obvodového plášťa. Bola pridaná nová kategória popisku Příčle obvodového pláště v dialógovom okne Načtené popisky a symboly.
    

Popisok viacnásobnej kategórie pre všetky popisované kategórie

 • Použitím popisku viacnásobnej kategórie môžete v Revite znížiť počet knižničných prvkov popiskov v projekte a spájať vzájomne prvky z rôznych kategórií.
 • Používajte zdieľané parametre v popiskoch viacnásobnej kategórie.
 • Medzi ďalšie kategórie patria podkategórie schody, konštrukčné prípoje, konštrukčné zaťaženia a ďalšie.
 


Predpona a prípona pre kóty

Keď potrebujete kóty, ktoré obsahujú predponu alebo príponu, tieto parametre môžete teraz definovať priamo vo vlastnostiach typu konkrétneho štýlu kóty.
Predtým bolo možné pridávať hodnoty predpôn / prípon iba do jednotlivých inštancií kót. Pridanie hodnôt predpôn a prípon priamo do typových vlastností kóty šetrí čas tým, že tieto hodnoty sa automaticky pridajú pri každej vloženej inštancii takto definovaného typu kóty.
  

Parametre fáz vo filtroch zobrazenia

Revit 2022 umožňuje pridávať nové pravidlá filtrov – fázu vytvorenia a fázu demolácie, ktoré umožnia lepšiu kontrolu zobrazenia jednotlivých fáz vo Vašom projekte.
 

Vylepšenie predvolebnej farebnej schémy

V Revite 2022 bola pridaná nová predvolená farebná schéma s viac pastelovými farbami.
Predtým boli v predvolenej farebnej schéme použité tmavšie a sýtejšie farby, ktoré mohli v niektorých prípadoch prekrývať iné elementy v pohľade. Farebná schéma bola teda upravená, aby sa použitím svetlejších pastelových farieb tento problém zredukoval.
 
 

Indikace různých hodnot

V aplikaci Revit 2022 po vybrání více prvků s různými vlastnostmi se nyní nezobrazí nevyplněný parametr, ale hodnota <různé>. Nebo jiný uživatelem definovaný název pro indikaci různých hodnot. Tahle funkce zvýší přehlednost při výběru prvků.


Re-Hosting popisků

Popisky v hostitelském modelu, které jsou připojeny k prvkům v propojeném modelu, si nyní budou pamatovat ID prvku. Pokud je připojený soubor nenačtený nebo zastaralý, značka bude osiřelá. Při opětovném načtení připojeného souboru, se značky automaticky znovu připojí k připojenému prvku.
 

Číslování revizí

Flexibilnější sekvence číslování revizí, možnost vytvoření vlastních sekvencí číslování. Nastavení minimálního počtu znaků nebo používání přípon a předpon u číslování Revizí. Sdílení sekvence pomocí standardů.

 

Osnovy ve 3D

V aplikaci Revit 2022 můžete zobrazit a využívat osnovy ve 3D pohledech, které vám pomohou zorientovat se a navigovat ve vašem modelu. Ve 3D pohledu můžete s osnovami zacházet jako ve 2D pohledu. Pokud skryjete část 3D pohledu, pomocí ořezového kvádru, ořežete i osy.
 

Hromadný výběr filtrů

V dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení, můžete nyní vybrat více filtrů najednou a hromadně upravovat jejich přepsání, nebo hromadně posunovat filtry nahoru nebo dolů v dialogovém okně. Zefektivnění práce s filtry. 


Revit MEP 

Orientace poznámek

Byli přidány nové kategorie, u kterých dokážeme nastavit orientaci poznámek. Tedy Revit 2022 poskytuje vylepšení zobrazení anotací v dalších kategoriích.
 • Elektrické vybavení
 • Obecný model
 • Osvětlovací těleso
 • Mechanické zařízení
 • Zařizovací předmět
 • Speciální vybavení

  

Vylepšení aspektů vytváření MEP dokumentace

 • Zdokonalení a oprava značek a symbolů pro nárůst/pokles. 
 • Vylepšené chování pro sdílené vnořené rodiny, zobrazení anotačních symbolů.
 • Vylepšení chování připnutých prvků, konektor již nejde přetáhnout u připnutých prvků.
 • Zobrazení pouze jedné čáry
 

Automatické stínování ve výkazu rozvaděčů.

Je přidána možnost automatického stínování ve výkazu rozvaděčů. Tato funkce se přizpůsobí použitým fázím a nepoužité fáze automaticky zobrazí šedě. Počet řádků přesahující počet jističů je také zobrazen šedě. Tím se sníží požadovaný počet šablon a zjednoduší se nastavení projektu.
 

Prvky do výroby

Nástroj prvky do výroby je v aplikaci Revit 2022 flexibilnější a umožnuje mapování prvků během procesu převodu z rodin na výrobní součásti. 
Práce s převedenými prvky do výroby byla upravena, nyní dokážeme prvky do výroby upravovat přetažením spojky nebo nástroji pro rychlé kreslení. Byla změněna logika návrhové čáry, to má za následek lepší výsledky pro odbočky mimo střed a excentrické přechody.
Byl optimalizován proces načtení konfigurace, zkrácení času při zpracování.
 

Systémová analýza

Byla přidána nová funkce umožňující získat podrobnější výstupy psychometrické analýzy a zobrazit je přehledně na jedné obrazovce. Export do formátu gbXML byl sloučen do nového dialogu. Výběr režimu místností nebo prostorů pro systémovou analýzu. 


REVIT STRUCTURE

Posun prútov výstuže v sade

Odteraz môžete presúvať alebo odstraňovať jednotlivé individuálne prúty zo sady výstuže alebo výstuže pozdĺž trajektórie a zároveň sa vyhýbať kolíziám s inými prútmi výstuže, otvormi, alebo inými elementami a to všetko popri zachovaní logiky v rozmiestneniach setov / systémov výstuži.
 
Pomocou nového príkazu Upravit pruty môžete izolovať vybrané sady alebo trajektórie výstuži, vyberať si jeden alebo viacej jednotlivých prútov a následne ich presúvať, vymazávať alebo resetovať do pôvodnej polohy a nastavenia. Je možné upravovať súčasne viacero systémov sád alebo trajektórií výstuži. Závitové spojky výstuže je možné použiť na pripojenie sád výstuži s kompatibilným usporiadaním. Po pripojení zachováva závitová spojka rozloženie medzi jednotlivými sadami tak, že odstránením alebo presunutím prútov v rámci jednej sady výstuže odstráni, resp. presunie všetky prúty výstuže pripojenej sady.
    

Asociovanie konštrukčných prípojov k veľkostiam profilov

Konštrukčný inžinieri môžu teraz zautomatizovať proces vkladania konštrukčných oceľových prípojov s použitím knižnice .rvt súborov a môžu sa spoľahnúť na riešenia založené na štandardizovaných pravidlách, prípadne na pravidlách podľa firemných štandardov.
Funkcia Asociovanie konštrukčných prípojov k veľkostiam profilov má za cieľ ušetriť čas investovaný do umiestňovania jednoduchých oceľových prípojov, aby mohli užívatelia tento ušetrený čas lepšie investovať do vytvárania komplexnejších prípojov .
Využitie tejto funkcie si vyžaduje dva hlavné kroky. Najskôr je potrebné si definovať pravidlá aplikovania prípojov pre konkrétne typy prípojov. Tento balík typov prípojov, ktorý je nakonfigurovaný so všetkými geometrickými parametrami a pravidlami, podľa ktorých je možné ho v projekte použiť, je  možné uložiť do hlavného projektového súboru modelu Revitu, alebo do externého súboru – tzv. „library file“, čiže knižničného súboru.
Umiestňovanie prípojov s použitím asociovania k veľkostiam profilov vytvorených počas úprav typov prípojov a pridaním pravidiel ich aplikovania sa vykonáva pomocou „pravidiel automatizácie oceľových prípojov“, ktoré sú riadené Dynamom s použitím Dynamo Player.
 
     

Modelovanie výstuže s použitím skutočného priemeru prútu

Odteraz môžete v Revite modelovať výstuž s použitím skutočného priemeru prútu výstuže, ktorý zohľadňuje hrúbku rebrovania prútu, aby sa pri realizácií stavby predišlo akýmkoľvek kolíziám v železobetónových segmentoch s veľkým a hustým rastrom prútov armatúr.
 


Rýchlejšie a presnejšie umiestnenie výstuže pomocou 2 bodov
V Revite je teraz k dispozícií nový spôsob umiestňovania výstuže s presnými rozmermi a zarovnávaním k akýmkoľvek referenčným objektom.
Výstuž vytváraná vyťahovaním tvaru prútov so určitého ohraničujúceho rámčeka je definovaná 2 bodmi. Pre jedno-segmentové priame prúty výstuže môže byť ich rozmer a smer špecifikovaný priamo.
 


Ohnutie výstuže pomocou vybraného tvaru

Teraz môžete k výstuži voľného tvaru priradiť kódy tvarov, ktoré sa nedajú automaticky priradiť k tvarom výstuže. Tieto prúty výstuže vykazujú stále iba celkovú dĺžku ale pri číslovaní a prepisovaní dĺžok háčikov sa berie do úvahy pridelený tvar.
Pre príklad – odteraz môžete rozlíšiť prúty, ktoré sa budú ohýbať na stavbe versus prúty, ktoré budú ohnuté už pri ich výrobe.
Pomocou rozbaľovacej ponuky Parameter tvaru je možné k výstuži priradiť nový kód tvaru. V rozbaľovacej ponuke sa zobrazia iba 1-segmentové tvary bez háčikov, ktoré je možné si vybrať. Tvary môžete duplikovať a premenovávať podľa toho, koľko ich v projekte potrebujete.
 Ak chcete predefinovať dĺžky háčikov priradených k výstuži voľného tvaru, upravte rodinu tvarov a príslušným parametrom priraďte vzorce pre začiatočné a koncové dĺžky háčikov.
 

Ak chcete vytvoriť viac tvarov, vyberte tvar „00“ (alebo iné 1-segmentové tvary), zduplikujte ich a premenujte.

Zapamätanie si nastavení umiestnenia výstuže 

Konkrétne nastavenia použité pre umiestňovanie výstuže sa teraz zachovajú počas celej dĺžky trvania otvorenia aplikácie Revit. Možnosti ako Rozvrhnutie, Rovina umiestnenia, Orientácia umiestnenia, Tvar výstuže a Typ výstuže si zachovajú svoje hodnoty pri opätovnom spustení príkazu umiestniť výstuž.
 

Vylepšenia výkonu zobrazovania výstuže

 • Vylepšenie zoomovania a posúvania v 2D pohľadoch s viacerými jemnými detailmi.
 • Rýchlejší obnovenie / znovu-zobrazenie pohľadov obsahujúcich prúty výstuže.
Pri testovaní „problematických“ 2D pohľadov s veľkým množstvom jemných detailov čas obnovenia pohľadu klesol z 1 minúty na 3-4 sekundy.
 

Natočené popisky

 

VÝVOJÁŘSKÉ NÁSTROJE

Revit 2022 přináší i novinky pro vývojáře

Mezi ty patří např. nové API rozhraní, dále pak možnost číst a upravovat náčrty z prvků Revitu přes API, ovládání 2D štítků na výkrese, nové API rozhraní má také přístup k barevným schématům a k legendě barevných schémat. Další zajímavou novinkou je přístup k rozhraní ReCap API pomocí vylepšeného Point Cloud API. Tato vylepšení poskytnou vývojářům zase o něco více možností při tvorbě doplňků pro Revit. 

Nové uzly Dynama pre dokumentáciu v Revite

V Revite 2022 bolo pridaných 67 nových uzlov Dynama, pre zlepšenie podpory najčastejšie používaných podmienok pre poznámky, výkresy a pohľady na automatizáciu dokumentačných úloh pre zvýšenie efektivity vytvárania dokumentácie.
Revit 2022 taktiež obsahuje nové jadro Dynamo for Revit 2.10.
 

Generativní design v Dynamu

Vylepšený panel Generativního návrhového nástroje v Dynamu pro efektivní a bezchybné publikování studií. Automatické řešení chybějících balíčků. Upozornění na varování zobrazená ve vašem Grafu. A novinky ve videoukázkách - 34 videí:Více o aplikaci Autodesk Revit a projekční BIM sadě AEC Collection.
Komentáře

 1. Novinek ve verzi 2022 je nyní opravdu hodně a mnoho z nich opravdu užitečných. Musíme ale vyzkoušet jejich opravdovou funkčnost. Autodesk asi vyslyšel požadavky uživatelů o chybějících funkcích - jen tak dál :-)

  OdpovědětVymazat

Okomentovat