Okapový žlab v Revitu

Dnes si ukážeme krátké vodítko, jak v Revitu vytvořit okapový žlab a čelo okapového žlabu. Na konci článku najdete krátké názorné video.

Okapový žlab se vytváří na kartě Architektura pod příkazem Střecha -> Okap, kde vybráním hrany střechy vytvoříte okap. Okap je tvořen profilem. Musíte tedy mít načtenou rodinu profilu okapového žlabu. Pokud profil nemáte, vytvořte si novou rodinu profilu okapového žlabu, můžete vytvořit jednoduchou nebo parametrickou rodinu, která vám umožní vytvářet více typů.

Rodinu profilu okapového žlabu založte na šabloně profil. Ve vlastnostech nastavíte využití profilu na Okap. Doporučuji kreslit do pravého spodního rohu vymezeného základními referenčními rovinami. Díky tomuto umístění se vám žlab bude chytat čáry, kterou vyberete v projektu. Uložte rodinu okapového žlabu, tím se rodina pojmenuje. Načtěte rodinu do vašeho projektu. Nyní vytvořte duplikát stávajícího okapu a vyberte vámi vytvořený profil.     

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit čelo okapového žlabu, je upravit rodinu profilu. Pokud jste si rodinu vytvářeli sami, otevřete si rodinu z umístění v počítači. Pokud chcete upravit stávající profil v projektu. Najdete profil v prohlížeči projektu, pravým tlačítkem otevřete rozbalovací menu, kde vyberete Upravit. Upravíte rodinu profilu tak, aby odpovídala čelu okapového žlabu. Pokud je profil parametrický, můžete parametrů využít. Profil uložíte jako pod novým názvem. Načtete nový profil do projektu. Vytvořte duplikát stávajícího okapu a vyberte vámi vytvořený profil.     

Stávající žlab na střeše je potřeba zkrátit o pár centimetrů. Vytvořte nový žlab z typu čelo žlabu. Čelo žlabu zkrátíme na požadovanou tloušťku. Protáhneme žlab až k čelu žlabu a příkazem spoj na kartě upravit spojíme prvky žlabu. Postup opakujeme na dalších stranách žlabu.  


Videoukázka:


Komentáře