Jak spolupracovat mezi profesemi pomocí BIM Collaborate Pro

Autodesk před několika měsíci uvedl službu BIM Collaborate Pro pro online víceoborové sdílení dat. Uživatelé BIM aplikací Autodesk Revit, Plant 3D a Civil 3D mohou pomocí funkce Collaboration for Revit/Civil/Plant 3D spolupracovat nad jedním projektem na společné datové platformě a zároveň si mohou vyměňovat data pomocí modulu Design Collaboration. Tento modul pro výměnu dat mezi projekčními týmy ale mohou využívat i další projektanti používající jiné aplikace než Revit, Plant 3D nebo Civil 3D. My jsme vyzkoušeli spolupráci na projektu, který byl zpracováván v Revitu, Plant 3D a Advance Steel. Protože lze ve službě BIM Collaborate použít jak starší platformu BIM 360, tak i novější Construction Cloud, rozhodli jsme se použít pro testování platformu ACC (Autodesk Construction Cloud), abychom zjistili, zda jsou nějaké rozdíly oproti platformě BIM 360. Výsledek nás příjemně překvapil, kdy funkčnost je téměř stejná jako u BIM 360. Jediný nedostatek vidíme v tom, že nelze v modulu Design Collaboration vytvářet u agregovaného modelu vady (Issues). Předpokládáme však, že je to jen otázka času, kdy bude tato funkce dodělána. Z našeho pohledu je tedy možné používat pro spolupráci mezi týmy platformu BIM 360 i ACC.

V následujících bodech je stručný postup, který jsme použili při testování, i naše postřehy.

1. Vytvoření projektu na platformě ACC. 

Postup vytvoření projektu je téměř totožný jako na platformě BIM 360. Zadává se několik povinných údajů jako název projektu a typ projektu. Ostatní údaje jako doba trvání, cena a další jsou nepovinné.

2. Pozvání členů do projektu

Oproti BIM 360 není nutné mít členy přidané v administraci účtu, ale jednoduše zadáte emailové adresy a zašlete pozvánku. Členům projektu pak přidělujete produkty, které budou v rámci projektu používat. Tím že Autodesk u licencí BIM Collaborate Pro používá systém BYOS (bring your own subscription), který umožnuje jednotlivým uživatelům účastnit se různých projektů se svou licencí, vidíte, jaké licence má uživatel k dispozici a jednoduše ji jen povolíte.


3. Nasdílení projektu Plant 3D

Ještě před vytvořením týmů a jejich pracovních prostorů je třeba nasdílet projekt Plant 3D. Je to z toho důvodu, že projekt Plant 3D nelze umístit do libovolného adresáře projektu v cloudovém uložišti, ale umisťuje se do hlavního adresáře projektových souborů. Teprve poté můžeme nastavit pracovní adresář týmu Plant do složky projektu, kde se nacházejí modely.

4. Vytvoření týmů

Pro jednotlivé projekční týmy se vytvoří pracovní adresáře, do kterých budou ukládat své návrhy. Adresáře lze vytvořit automaticky podle názvu týmu, nebo určit již předem vytvořené adresáře - to je případ týmu Plant 3D, který má již projekt nahraný. Do týmů se pak přiřadí jednotliví uživatelé a nastaví se jim práva podle jejich role v projektu. Složky týmů lze zároveň nastavit i jako koordinační prostory pro vyhledávání kolizí mezi modely. Pro projektového manažera je pak možné vytvořit samostatný tým, kde si bude moci nasdílené modely jednotlivých týmů spojit dohromady v jeden celek a následně si jej prohlížet a analyzovat.


5. Sdílení návrhů mezi týmy

Týmy pak mohou v určitém čase umístit na časovou osu projektu své návrhy a dát je tak k dispozici dalším týmům. 
Zde je třeba poznamenat, že sdílení modelů by mělo být ve formátu, se kterým dokáží pracovat aplikace dalších týmů. Plant 3D například nenačte nativní formát Revitu. Formáty, které lze v rámci modulu Collaboration používat, jsou IFC, DWG a RVT. V tomto případě bylo tedy třeba exportovat model Revitu do DWG pro možnost jeho načtení do Plant 3D a Advance Steel. Model Advance Steel se pak exportoval do IFC pro načtení do Revitu.
Jednotlivé týmy si mohou nasdílené návrhy prohlédnout, zjistit změny a poté je přijmout do pracovní složky svého týmu, odkud si je mohou projektanti připojit jako externí referenci do svého modelu.

6. Koordinace

Součástí BIM Collaborate Pro je i modul Model Coordination, který umožňuje automaticky vyhledávat kolize mezi soubory nacházející se v pracovním adresáři. Kolize je pak možné přidělit uživatelům, rolím nebo firmám v projektu.

Celý postup si můžete prohlédnout na videu:

Komentáře