Revit - verejná roadmapa – aktualizácia | leto 2021


        V apríli tohto roku bol uvedený na trh nový Autodesk Revit 2022 a do verejnej roadmapy pre Revit boli pridané nové funkcie. Táto roadmapa je po novom na nástenke vedenej systémom Kanban na platforme Trello - https://trello.com/b/ldRXK9Gw/revit-public-roadmap.
        Nová roadmapa na Trelle zobrazuje jednotlivé nové a potenciálne funkcionality Revitu, ktoré môžete buď sledovať a dostávať notifikáciu v prípade nejakej aktualizácie takto sledovanej položky, alebo môžete za jednotlivé nápady hlasovať, prípadne ich zdieľať. K tejto verejnej roadmape majú prístup všetci prihlásení užívatelia.


        Rovnako ako v prípade každej inej aktualizácie, platia tu obvyklé základné pravidlá pre roadmapu od Autodesku. Táto roadmapa môže obsahovať vyhlásenia týkajúce sa budúcich udalostí a úsilia o ďalší vývoj produktov a služieb Autodesk. Tieto vyhlásenia odrážajú naše súčasné očakávania založené na aktuálnych našich znalostiach. Tieto plány by nemali byť prísľubom, alebo zárukou, že všetky tu uvedené funkcionality, produkty alebo služby budú implementované v budúcich aktualizáciách softwaru Autodesk a takisto by nemali byť vykonané rozhodnutia o potenciálnej kúpe software Autodesk na základe tejto roadmapy. Autodesk takisto nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť tejto roadmapy.


Aktualizácia | leto 2021

PRE VŠETKÝCH
 • Výkon a škálovateľnosť – zlepšenie výkonu pre veľké modely Revitu
 • Forge Design Automation API - Úprava cloudových modelov
 • Správa cloudových parametrov
 • Správca obsahu
 • Načítateľné systémové knižničné prvky
 • Prichytávanie sa do stredu medzi 2 body
 • Duplikovanie výkresov
 • Popisky pre skupiny objektov
 • Diagnostika elementov príliš ďaleko od vnútorného počiatku
 • Vylepšená nápoveda a pomoc pre najbežnejšie chybové správy
 • Modernizácia správy externých referencií
 • Vylepšenie správy a pridávania parametra pre rátanie počtu prvkov vo viac-násobnej popiske
 • Prístup k dátam Revitu cez Microsoft Power Automate
 • Vylepšenia 3D osnov a podlaží
 • Premiestnenie elementov v zostavách kvôli lepšiemu schematickému zobrazeniu
 • Popisky všetkých premiestnených elementov zostavy

PRE SPOLUPRÁCU
 • Cielená výmena dát medzi Revitom a Inventorom
 • Podpora zhody s normou ISO 19650
 • Zdieľanie práce v cloude – nedeštruktívne vrátenie sa k predchádzajúcej verzii
 • Zdieľanie práve v cloude - vytváranie a prepájanie cloudových modelov Revitu pre tretie strany
 • Zdieľanie práve v cloude – publikovanie vnorených referencií
 • Zdieľanie práve v cloude – správa veľkosti Cache + umiestnenie
 • Zdieľanie práve v cloude – podpora FedRAMP
 • Zvýšenie výkonu pre vystužovanie v prehliadači Autodesk Docs
 • Certifikovaný export do IFC4 – TZB
 • Vylepšenia použiteľnosti IFC

PRE ARCHITEKTOV
 • Energetická analýza pre budúce generácie a udržateľný rozvoj
 • Skutočné 3D vrstvy stien
 • Skutočná 3D topografia
 • Vylepšenie viditeľnosti slnka / tieňov
 • Prepísanie renderovaného vzhľadu materiálov v konkrétnych pohľadoch
 • Duplikovanie materiálov so sadami vlastností
 • FormIt <-> Revit Link Workflow
 • Export / Import a pripojenie formátu OBJ
 • Automatizovaná dokumentácia – výkresy miestností
 • Možnosť kontroly rezov pre ďalšie kategórie objektov
 • Oprava zobrazenia šráf na podlahách s užívateľsky definovaným tvarom
 • Možnosť skrytia trojuholníkových hrán na podlahách s užívateľsky definovaným tvarom 

PRE GENERATÍVNE A VÝPOČTOVÉ NAVRHOVANIE
 • Aktualizácia prehliadača Dynamo
 • Solárna analýza pre Dynamo: zlepšenie rýchlosti a použiteľnosti
 • Generatívny dizajn v Revite: vylepšenie použiteľnosti 
 • Generatívny dizajn v Revite: export výsledkov 
 • Podpora mesh 3D geometrie pre Dynamo
 • Centrálna spáva pre Dynamo
 • Slovník Dynama vo vnútri Dynama
 • Dynamo – vizuálne obnovenie

PRE PROJEKTANTOV TZB
 • Analýza energetických a mechanických systémov - vylepšenia analytického modelu
 • Analýza energetických a mechanických systémov - ľahšia navigácia v pracovnom toku analytického modelu
 • Analýza energetických a mechanických systémov v cloude (Next Gen Insight)
 • Analýza elektrických systémov - plánovanie distribučných zariadení
 • Analýza elektrických systémov - posúdenie zaťaženia
 • Elektrické analytické vodiče
 • Hlavička správy pre TZB výrobu / údaje o projekte
 • Vylepšenia popisovania potrubí / trubiek (Fab LOD)
 • TZB závesy a podpery
 • Správa výrobných databáz TZB vo Forge
 • Segmenty TZB - základný výškový bod
 • Segmenty TZB – ďalšie výškové parametre

PRE STATIKOV
 • Automatizácia návrhu oceľových spojov na báze knižníc
 • Všestranné analytické modelovanie
 • Analyticky riadené modelovanie
 • Automatické priraďovanie veľkosti spojky k typu výstuže
 • Zarovnávanie a natáčanie spojok výstuže pre vytvorenie kotiev pre dodatočné napínanie
 • Otočenie smeru sady výstuže
 • Knižnica oceľových spojov
 • Tabuľky typov tvarov AISC podľa jej 15. vydania
 • Automatizované vytváranie analytických modelov
 • Viacnásobné popisky pre výstuž
 • Dokumentácia posunutej výstuže
 • Úprava vzájomných väzieb viacerých sád výstuži naraz
 • Aktualizácia tvarov britských typov výstuže
 • Efektívna vizualizácia výstuže ako telies v 3D pohľadoch

Viď Autodesk Revit

Komentáře