Novinky aktualizace Autodesk Revit 2022.1

Dnes byla uvolněna aktualizace 2022.1 pro Revit 2022. Kromě oprav obsahuje množství novinek z oblasti návrhu, spolupráce a tvorby dokumentace. Aktualizaci si můžete nainstalovat pomocí Počítačové aplikace Autodesk (Desktop App), nebo si ji stáhnout ze svého účtu u Autodesku. Po nainstalování můžete využívat tato vylepšení:

Duplikování výkresů

Pomocí toho nástroje můžete kopírovat v projektu výkresy. Na výběr budete mít 3 možnosti:

 • duplikovat jako prázdný výkres s použitím stejného rohového razítka
 • duplikovat výkres jen s prvky detailu jako jsou legendy, tabulky nebo text a čáry vložené přímo na výkres.
 • duplikovat výkres včetně pohledů

Stejnou funkci máme již delší dobu i v našich Holixa Tools for Revit, kde máte ještě více možností nastavení.Vyhledávání názvu kategorie

pro snazší vyhledávání názvu kategorií, zaimplementovat Autodesk do řady dialogů (např. Viditelnost/Přepis zobrazení, Styly objektů, Výkaz množství/prvků ) panel pro vyhledávání názvů kategorií a podkategorií. Vyhledávat lze i podle částečného názvu kategorie. Pokud např. zadáte "Duct" zobrazí se všechny kategorie obsahující tyto znaky.

Duplikování existujícího parametru rodiny

Pro snadnější editaci a tvorbu parametrů umožňuje Revit 2022.1 v editoru rodiny kopírovat stávající parametry, a to včetně těch vestavěných.

Připojení nebo import formátů CAD do jakéhokoliv podlaží

Při importu nebo připojování CAD formátů lze v dialogu pro připojení vybrat jakékoliv existující podlaží, do kterého se má soubor umístit. Tato volba je dostupná v půdorysných pohledech, řezech, kolmých pohledech a 3D pohledech.

Dynamo pro Revit 2.12

Spolu s aktualizací Revitu 2022.1 se nainstaluje poslední verze Dynama, obsahující řadu vylepšení:  
 • Uživatelské rozhraní obsahuje novou kartu s názvem Dynamo, kde najdete informace o vaší instalaci. Nastavení zobrazení výchozích nebo uživatelských rozšíření můžete ovládat z nového menu Extension.
 • Panel Preferences. Nový panel Preferences umožňuje snáze a rychleji nastavovat předvolby Dynama jako jazyková předvolba, cesty, vzhled a další. 
 • Uzel AutoComplete. Pomocí tohoto uzlu můžete snáze dokončovat vaše skripty. Uzel pomáhá vyhledávat navazující uzly, zobrazuje popisy a způsoby použití. Zapnutí uzlu lze provést v nastavení preferencí  panelu Experimental.
 • Rozšíření Graph Extension. Pomocí tohoto rozšíření můžete nyní snáze sdílet vaše grafy. Můžete vkládat popisy, náhledy, jméno autora a popis.
 • K dispozici je 12 nových uzlů pro ovládání podhledů a výřezů na výkresech.

Aktualizace Generativního návrhu

Spolu s Revitem 2022.1 se instaluje nová verze Generativního návrhu obsahující tato vylepšení:
 • Export výstupů. Výsledky můžete exportovat do formátu CSV a použít je tak v dalších aplikacích jako Excel, Power BI a další.
 • Náhledy výstupů. Mezi výsledky se může snáze orientovat díky náhledům, které se automaticky generují.
 • Uzel File Path. Pomocí uzlu File path můžete načíst uživatelské soubory typu XLS a CSV jako vstupy a nemusíte používat Dynamo skripty pro jejich načtení.
 • Při ukládání grafu Dynama lze zvolit, zda se mají zároveň uložit i použité uživatelské soubory. To umožňuje snazší sdílení návrhu s ostatními.
 • Otevření studie v Dynamu. Studie lze nyní otevírat přímo v Dynamu.
 • Zobrazení aktualizací vstupů v reálném čase.

Automatický zoom prohlížeče pracovní roviny

Pokud používáte prohlížeč pracovní roviny, zobrazí se po jeho otevření automaticky celý model v rozsahu celého okna. To umožňuje lepší orientaci v modelu. 

Kompatibilita sdílených parametrů

Pokud jste v předchozích verzích Revitu načítali soubor sdílených parametrů, který byl vytvořen v novější verzi, mohl se zobrazit dialog s upozorněním, že tento soubor nelze načíst. V aktualizaci 2022.1 se zobrazí podrobnější vysvětlení, proč nelze soubor načíst s volbou vytvořit kopii souboru sdílených parametrů bez nepodporovaných kategorií.

Chybové hlášení při načítání rodin

Dialog s chybovým hlášení "Nelze načíst soubor rodiny", který se zobrazí pokud načítáte rodinu s jinou kategorií než se snažíte vložit, byl vylepšen o vysvětlení, proč nelze soubor načíst. 


Otevření jakékoliv synchronizované verze cloudového modelu

Při otevírání modelu uloženého v cloudu lze zobrazit jeho verze s informací o jménu uživatele, časové známce a počtu synchronizací. Jakoukoliv verzi lze poté otevřít jako odpojenou kopii s informací o verzi a časové známce v názvu souboru.


Betonové konstrukce

Editace více sad výztuží najednou

Pokud chcete změnit délku výztuže v sadě nebo jejich odsazení, můžete nyní vybrat více sad najednou.

Závitové spojky

Při vložení závitové spojky se automaticky přizpůsobí její velikost podle výztuže. Zároveň se vytvoří i odpovídající typ, pokud je daná rodina načtena do projektu. 


Vylepšení TZB

Zarovnat sklon

Při používání dílů výroby můžete využít novou funkci pro napojení odbočky do hlavní větve. Na výběr je horizontální napojení s použitím stoupačky nebo napojení pod sklonem.
Při editaci rozvržení potrubí, které je ve sklonu, si napojené prvky zachovávají svoji pozici. Nedochází tedy k rozpojení jako v předchozích verzích.

Zlepšený výkon při tvorbě elektrických okruhů

Při editaci okruhů se zvýšil výkon až 30x. Zrychlení je patrné i při editaci panelů nebo změně hostitele koncových prvků.

Spolupráce

Podpora nových formátů

S aktualizací 2022.1 se rozšiřuje podpora formátů pro import a export. Soubory STL (pro 3D tisk) lze nejen exportovat, ale i importovat. Nově lze také exportovat a importovat formát OBJ včetně zachování textur.
Podporovány jsou pro připojení a import soubory Rhinoceros (3DM) verze 7 a SketchUp (SKP) verze 2021.Vylepšená podpora IFC

Do Revitu 2022.1 byla zakomponována sada nástrojů IFC SDK z ODA (Open Design Alliance), podporující výměnu velkých IFC souborů a komplexních geometrií umožňující lepší a výkonnější výměnu dat mezi aplikacemi.

Vylepšená spolupráce s FormIt

Revit s aplikací FormIt na tvorbu hmotových studií již poměrně dobře spolupracuje a v této aktualizaci můžete spustit FormIt přímo z prostředí Revitu a přenést do něj i podlaží vytvořená v Revitu. 

Úchopový režim Půl mezi 2 body

Podobně jako v AutoCADu je možné nyní i v Revitu použít úchopový režim Půl mezi dvěma body 

Nalézt v prohlížeči projektu

Po vybrání prvku v modelu lze přes kontextovou nabídku vyhledat tento prvek v Prohlížeči projektu.


Automatická tvorba vazby u nástroje zarovnat

Toto je velmi dobrá funkce. Všichni, kdo vytvářejí v rodinách nějaké vazby, vědí, jak často musí klikat na ikonu zámku pro vytvoření vazby. Od verze 2022.1 se volby pro nástroj zarovnání přesunuly na kontextovou kartu, kde je možné si zatrhnout volbu pro vytvoření vazby.  Lze si také přednastavit prioritu pro výběr osy nebo plochy stěny.


Z dalších vylepšení lze zmínit:

 • Výkon při editaci komplexních náčrtů, kdy došlo k až 50 násobnému zrychlení při výběru rozsáhlých náčrtů (obsahujících více jak 10 000 segmentů). 
 • Výkon při práci s velkým počtem pohledů. 
 • Další dva dialogy (Nastavení terénu a Umístění a poloha) lze nyní roztahovat. 
 • API bylo rozšířeno o nástroje pro vymazání pracovní sady a rozdělení tabulky. 
 • Nástroj pro Výběr všech instancí stejného typu byl rozšířen o další kategorie (Místnosti, plochy, čáry, referenční roviny a další). 
 • Při rozdělování tabulek na více výkresů se v dialogu zobrazuje informace o rozdělení.
Komentáře