Využitie organizácie prehliadača projektu a zoznamov pohľadov v rámci fázovania projektu v Revite

    Drvivá väčšina užívateľov Revitu určite využila pri menších, či väčších projektoch možnosti (funkcionalitu) fázovania projektu, ktorá nám umožňuje detailne plánovať, manažovať a rozlišovať jednotlivé etapy, resp. fázy nášho projektu či už graficky, alebo vo výkazoch.  Vďaka tomu vieme priraďovať jednotlivým elementom nášho modelu stav, či sa jedná o existujúcu konštrukciu, ktorá existovala v čase začatia samotného projektu, alebo sa jedná o novú konštrukciu, ktorá sa bude realizovať v konkrétnej naplánovanej fáze projektu, alebo  definovať pre inú konštrukciu že sa bude búrať, prípadne že sa jedná o dočasnú konštrukciu.

    Aby sme sa vedeli v tomto fázovaní projektu vyznať, Revit obsahuje radu nástrojov, ktoré nám zabezpečia grafické odlíšenie takto nadefinovaných konštrukcií.


    Čo sa však týka hierarchie zobrazenia všetkých pohľadov, výkazov, výkresov a pod. v prehliadači projektu, kde máme tieto pohľady zoradené podľa určitej štruktúry, resp. organizácie (napr. Typ pohľadu -> Názov pohľadu), tak pri začatí používania fázovania v Revite v drvivej väčšine začneme duplikovať jednotlivé pohľady a týmto duplikovaným pohľadom začneme priraďovať požadovanú fázu projektu, jej grafický filter a aby sme vedeli tieto pohľady v prehliadači projektu odlíšiť, tak ich vhodne pomenujeme.

    Viete si však určite predstaviť, že aj pri relatívne malom projekte môže dôjsť v prehliadači projektu k obrovskému nárastu počtu jednotlivých pohľadov, kde každý jeden pôdorys, rez, či iný pohľad bude zduplikovaný niekoľkokrát, podľa počtu priradených fáz.


    Aby sme sa vedeli lepšie zorientovať v tejto hromade pohľadov, využijeme organizáciu prehliadača projektu, kde si zoradíme naše výkresy najskôr podľa ich Fázy -> potom napr. podľa Typu pohľadu a až následne podľa jednotlivých Názvov pohľadu.

    Takto sa budeme vedieť lepšie a efektívnejšie zorientovať v celom našom projekte, ktorý budeme mať rozdelený podľa jednotlivých fáz.


Druhou možnosťou ako spravovať jednotlivé pohľady projektu je využiť výkaz zoznamov pohľadov (Pohled -> Výkazy -> Seznam pohledů), ktorý nám umožňuje nielen vidieť všetky naše pohľady z tabuľkového prostredia výkazov, ale môžeme z tohto prostredia zároveň hromadne modifikovať nastavenia priradené pre jednotlivé tieto pohľady. Takže namiesto toho, aby sme sa preklikávali od jedného pohľadu k druhému, keď potrebujeme priradiť určité nastavenia (napr. filtre fáz) k jednotlivým pohľadom, tak využijeme výkaz zoznamov pohľadov, kde môžeme tieto nastavenia priradiť konkrétnym pohľadom ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie.    V tomto konkrétnom prípade sme zoznamy pohľadov využili na zmeny nastavenia fáz pre konkrétne pohľady, ale zoznamy pohľadov môžu byť využité pri aplikovaní akýchkoľvek nastavení súvisiacich s pohľadmi, ako napr. zmena mierky, report, ktoré pohľady sa nachádzajú na ktorých výkresoch, priradenie šablón k pohľadom a mnoho ďalších vecí.


    Chcem Vás teda iba povzbudiť, aby ste túto fukcionalitu Revitu vyskúšali a boli v rámci realizácie Vašich projektov zasa o niečo efektívnejší.

Video-ukážka:Komentáře