Spolupráce s Investorem z prostředí Revitu LT

V případě, že jste již naskočili do světa BIM technologií, anebo to máte v plánu (třeba i pod tlakem blížícího se BIM mandátu), je dobré vědět, že přímo v Autodesk Revitu máte široké možnosti spolupráce s ostatními uživateli. Ideální pro spolupráci je využití společného datového prostředí, neboli CDE řešení. Autodesk se v této oblasti poslední dobou hodně posouvá a nabízí spousty možností a služeb, jak do CDE a obecně do cloudové spolupráce naskočit. 

Jaké jsou ale možnosti v případě, kdy nelze přímo využívat společné datové prostředí od Autodesku, známé jako Autodesk Construction Cloud (ACC), které nabízí spousty výhod při spolupráci na projektech libovolné velikosti a libovolného počtu účastníků? Zkusme si nastínit jeden takový případ, jak využít jiných možností než ACC. 

Příkladem, kdy využít následující postup, je třeba projekt rodinného domku, kde potřebujete komunikovat s investorem nebo dozorem investora nad daným projektem a využívat k tomu jiný způsob než odesílání samostatných souborů, jako je například PDF, prostřednictvím mailu. Bohužel v našem ukázkovém příkladu nemá investor možnost, jak si zobrazit nativní data Revitu. 

Jednoduchý způsob, jak publikovat data z Revitu i z Revitu LT bez nutnosti specifického softwaru pro prohlížení, je využití sdílení pohledů přímo z Revitu. 

Sdílení pohledů vyexportuje daný pohled (půdorys, 3D pohled, atd.) do univerzální online prohlížečky Autodesk Viewer (viewer.autodesk.com) s navázáním dat k vašemu účtu. Tato prohlížečka funguje na běžném webovém rozhraní, tudíž nejsou kladeny žádné specifické požadavky na software ani hardware uživatele. V případě, že koncový uživatel (v našem případě investor) bude mít u Autodesku vlastní účet (Autodesk ID, ten si lze vytvořit zdarma), bude mít možnost data nejen prohlížet, ale také připomínkovat.

Projektant poté může připomínky vidět přímo v Revitu a může na ně reagovat například pomocí komentářů. Názornou ukázku, jak taková spolupráce může vypadat, najdete v následujícím videu.Komentáře