Novinky potrubní aplikace AutoCAD Plant 3D 2023

Byla uvolněna nová verze potrubní aplikace AutoCAD Plant 3D 2023. Plant 3D je součástí sjednocené licence AutoCADu 2023. Novinkami Plantu 3D 2023 jsou oblasti tvorby dokumentace – 2D pohledů a izometrií.

Jednočárové zobrazení potrubí na 2D výkresech

U vygenerovaných 2D výkresů lze nastavit zobrazení potrubí jako jedno čárové. V kontextovém menu pro úpravu výkresů přibyly 2 nové příkazy:

  • Single Line Tool – nastavuje zobrazení trubek podle různých kritérií – podle dimenze, čísla trasy, parametru, výběru nebo pro všechny trubky. Volbou DoubleLinePiping se jedno-čárové zobrazení převede zpět na dvou-čarové.
  • Single Line Display – přepínač, který nastavuje systémovou proměnnou PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY, která povoluje nebo zakazuje použití jedno-čárového zobrazení.

Nastavení Izometrie

V nastavení izometrií došlo k výrazným změnám, které ulehčí uživatelům práci s nastavením vzhledu izometrie. Dialog pro nastavení izometrií byl přepracován a umožňuje nyní mnohem více možností nastavení, které se dříve muselo provádět v konfiguračním souboru isoconfig.xml

  • Lze nastavit specifické popisky pro jednotlivé komponenty pomocí různých podmínek nebo existujících filtrů v souboru isoconfig.xml
  • Lze nastavit popisky pro změnu vybraného parametru
  • Pro popisky lze nastavit blok, styl a umístění jak pro ID v tabulkách, typu zakončení, potrubí nebo změnu vlastností
  • Do popisek lze umístit parametry Plant 3D, PCF
  • Lze rozlišit popisky pro potrubní díly a další komponenty jako např. svary
  • Název izometrie může nyní obsahovat parametry z třídy P3d Line Group nebo PCF

Parametr se vzorcem

Již v předchozích verzích bylo možné vytvořit nový parametr s vypočtenou hodnotou pomocí příkazu PLANTDEFINECALCPROPERTIES. Nyní byl tento příkaz zakomponován přímo do nastavení projektu, kde při vytváření nového parametru lze vybrat volbu „Calculated“.


Import dat z Excelu

Při použití Data manageru pro načtení dat z Excelu do více výkresů se zobrazí nový dialog s informací o tom, jakých výkresů se aktualizace dotkne a s průběhem importu.


Vyhledávání projektů

V dialogu pro otevření projektu uloženého ve Vaultu nebo v cloudové službě ACC (Autodesk Construction Cloud) je možné vyhledávat projekty. Vyhledávání probíhá na základě zadání znaků bez ohledu na to, kde se znaky nacházejí, zda na začátku nebo uprostřed názvu.


Instrumenty ve výkazu materiálu na Isometrii

Ve výkazu materiálu na izometrii lze nyní zobrazit i instrumenty. Stačí v nastavení výkazu zatrhnout volbu „Include instruments in BOM“.


Samostatný PCF soubor pro každý výkres izometrie

V nastavení stylu izometrie v Project Setup je nyní možné zatrhnout volbu „Create PCF per Iso Sheet/DWG pro vytvoření PCF souboru pro každý výkres izometrie. Není tedy nutné provádět toto nastavení v souboru isoconfig.xml.

Další vylepšení

  • Dialog Project Setup se nyní zobrazuje výrazně rychleji než v předchozích verzích
  • Byl také zlepšen výkon při vydávání projektu z Vaultu

AutoCAD Plant 3D 2023 také samozřejmě obsahuje veškeré nové funkce a vylepšení AutoCADu 2023 (viz). Viz též informace o novinkách dalších produktů řady Autodesk 2023.

Komentáře