Téměř 50 nových funkcí Autodesk Construction Cloud

Cloudová platforma Autodesk Construction Cloud (ACC) sjednocující nástroje pro návrh budovy, výkaz výměr, výstavbu nebo správu budovy získala dalších téměř 50 nových funkcí, které jsou již nyní z větší části k dispozici nebo budou uvolněny v nejbližší době. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější. 

Bridge

Nástroj Bridge byl uveden již v předchozí aktualizaci ACC a umožňoval předávat mezi účty publikované výkresy. S nynější aktualizací mohou členové týmu předávat nejen výkresy, ale i další soubory a  složky a předávat a sdílet si tak data mezi účty a projekty. Sdílení nemusíte provádět ručně, ale lze ho i automatizovat. Tato funkce umožní snadné předávání dat mezi např. generálním dodavatelem a subdodavatelem nebo mezi objednatelem a zhotovitelem.


Správa dokumentů

Při práci se soubory můžete využívat celou řadu nových funkcí:

Migrace složky "For the Fields"

Složku "For the Fields", které je systémově vytvářena v každém projektu je nyní možné přesunout do složky "Soubory projektu". To zjednodušuje správu a organizaci projektových dat.

Filtrování připomínek na vícelistových PDF

Na vícelistových PDF dokumentech lze vložené připomínky vyhledávat pomocí filtru. 
Poznámka: aktuálně se filtr nezobrazuje korektně co se týká pojmenování polí pro filtrování.Uživatelské skupiny

Skupinu uživatelů "Všichni", která umožňuje přiřadit oprávnění do složek všem členům projektu je nyní možné použít u jakékoliv složky. Dříve bylo možné tuto skupinu použít jen ve složce "For the Field". 

Vyhledávání vad

Vady lze nyní vyhledávat nejen podle názvu ale nově i podle ID.


Autodesk Build

Následující seznam uvádí nové funkce uvedené pro produkt Autodesk Build určený pro stavební firmy.

Minimapa

V mobilní aplikaci PlanGrid se při prohlížení 3D modelu zobrazí 2D náhled minimapy pro snazší navigaci podobně jako je to ve webovém rozhraní. Zároveň je možné pro snazší navigaci po patrech používat šipku nahoru a dolu.

Propojení připomínek a komponent

Při vytváření připomínek na výkresech je mohou uživatelé propojit s komponentou. To usnadní snadnější získání informace o tom, kde se komponenta nachází. Model Coordination

Revit Issue Add-In

Doplněk do Revitu pro správu vad Revit Issue Add-In obsahuje ve verzi 4.0 přehledový panel se seznamem vad a jejich stavu. Zároveň je v panelu zobrazena tabulka kolizí se seznam kolizí načtených z modulu Model Coordination. Klepnutím na link pod seznamem vad nebo kolizí lze přejít přímo do webového prohlížeče do projektu a zobrazit vady nebo kolize.

Tolerance kolizí 

U zobrazených kolizí lze nastavit toleranci pro zobrazení kolizí. Pomocí šipek lze určit kolize pod nebo nad určitou hodnotu případně v zadaném rozmezí. Můžete tak například rychle odfiltrovat kolize, které jsou pod určitou hodnotou a nastavit jim všem příznak, že se nejedná o vady nebo naopak vyhledat vady nad určitou hodnotu a vyřešit tak závažnější problémy.  Vyjmutí modelů z automatické detekce

V nastavení kolizí lze vybrat nebo naopak odebrat modely, které bude sytém automaticky porovnávat a vyhledávat kolize. Odebrané modely stále zůstávají v seznamu modelů a je možné je zobrazit a prohlížet. To umožnuje týmům zpřehlednit vyhledávání kolizí na určité části projektu, např. na jednotlivé budovy, patra nebo fáze.
Správa projektu

Ve správě projektu je celá řada menších vylepšení:
 • Informace o schůzkách lze nyní upravovat i v mobilní aplikaci.
 • U RFI (Žádost o informace) lze nyní zadat i umístění
 • Uživatelé mohou nyní sdílet upravený pohled na harmonogram s dalšími členy projektu
 • Milníky projektu lze nyní zobrazit jako svislou čáru při prohlížení Ganttova diagramu
 • Seznam harmonogramů lze zobrazit jako náhledy nebo jako textový seznam

Výkaz výměr (Takeoff)

V modulu Takeoff pro výkaz výměr je nyní podporován i formát IFC.

Chystaná vylepšení

Mezi další funkce, která se objeví v nejbližší době bych zmínil tyto:
 • Zobrazení harmonogramu v mobilní aplikaci
 • Seskupování aktivit podle různých parametrů harmonogramu
 • Detekce symbolů při vytváření výkazu výměr v modulu Takeoff
 • Nový design na stránce pro správu komponent
 • Tvorba kontrolních seznamů i v režimu offline
 • Automatická tvorba reportů podle firmy
 • Nastavení práv podle firmy nebo role při tvorbě formulářů


Komentáře