Advance Steel 2023 - co je nového

Spolu s dalšími produkty vydává Autodesk novou verzi aplikace Advance Steel 2023, určenou pro návrh ocelových konstrukcí a efektivní tvorbu výrobní dokumentace včetně NC souborů.

Pokud jste již instalovali jinou aplikaci řady 2023, jistě jste si všimli nového loga a barev, které jsou živější než v předchozích verzích.To hlavní, co nás ale zajímá, jsou nové funkce. Ty jsou rozděleny do oblastí pro návrh a pro tvorbu dokumentace. Seznamte se s novými nástroji, které můžete ve verzi 2023 využívat.

Návrh

Nezávislé uzlové body u kamer

Kamery jsou v Advance Steel často používány pro generování výkresů z důvodů jejich flexibility. V předchozích verzích se velikost kamery měnila při tažení za uzlové body symetricky ke středu. Nyní je možné měnit rozsah kamery nezávisle v obou směrech. Vyhledávací kritéria pro výběr objektů kamery

Další funkce u kamer, která usnadní generování dokumentace, je možnost vybrat objekty do kamery pomocí předem uložených filtrů, které se nyní zobrazí v seznamu. Můžete tak vybrat objety ručně nebo pomocí definovaných filtrů výběru. Pomocí tlačítka Označit výběr můžete vybrané objekty v modelu zvýraznit. 
Nosník z křivky

Tento příkaz pro konvertování křivky na nosník byl již v předchozích verzích a byl vylepšen o možnost konvertovat křivky s jedním segmentem na přímé nebo zakřivené nosníky.Vylepšení zobrazení osnovy

Osnovy mohou být viditelné v uloženém pohledu na model nebo na výkrese, i když nejsou fyzicky obsaženy ve výřezu modelu. V makru osnovy je nová karta Promítnutí osnovy, kde je možné zatrhnout volbu „promítnout osnovu vertikálně u pohledů modelu a u výkresu“. Volba je ve výchozím stavu zatržena.Správce dokumentů

Ve Správci dokumentů došlo k několika příjemným změnám. Správce zůstává zobrazen během práce. To znamená, že můžete například upravovat výkresové styly nebo prozkoumávat 3D model a Správce dokumentů bude stále zobrazen. Pokud vytvoříte nový výkres, zobrazí se ve správci, aniž byste ho museli zavírat a opět otevírat. To si myslím, že uvítá většina uživatelů.  Ve stavové liště Správce dokumentů se zobrazuje název modelu pro snazší orientaci, ke kterému modelu výkresy patří, v případě, že jich máte otevřeno více najednou. Ve spodní části se zobrazuje nová stavová ikona s připomenutím na kontrolu stavu dokumentů.


Odkazová čára popisu šroubů

V předchozí verzi byla představena funkce pro flexibilní popisování děr. Ve verzi 2023 byla tato funkce rozšířena i na šrouby. Pokud přemisťujete popisku sady šroubů, automaticky se přemisťuje v rámci pole na nejbližší šroub tak, aby se vytvořila co nejkratší odkazová čára. Toto chování lze nastavit ve vlastnostech popisu volbou „Automatická pozice odkazové čáry pro popisky u vzorů děr nebo šroubů“.


Automatické zrušení registrace výkresů

V případě, že se výkresy související s modelem nenachází na disku nebo na nastavené cestě, dojde k automatickému zrušení jejich registrace do modelu. S tímto chováním souvisí dvě změny, které byly do Advance Steel přidány:
  • Do Management Tools >Defaulty>Systém přibyla možnost zapnout nebo vypnout toto chování pomocí parametru „Automatické zrušení registrace dokumentace při spuštění Správce dokumentů“
  • Na panelu Správce dokumentů je k dispozici příkaz „Zrušit registraci chybějící dokumentace“ umožňující ruční odregistrování dokumentů.


Vylepšení výkonu

Advance Steel 2023 nyní podporuje nový grafický systém GSF (Graphics System Fabric), který usnadňuje snadnější navigaci v rozsáhlých modelech. Tato funkce využívající 3D funkce grafických karet je ovládána systémovou proměnnou FASTSHADEDMODE.

Komentáře