Autodesk 3ds Max 2023 – novinky a vylepšenia

Softvér Autodesk 3ds Max® je tou správnou voľbou, pokiaľ požadujeme nástroj pre tvorbu od zložitých detailov predmetov a postáv až po ohromujúce prostredia a svety a pre tvorbu dychberúcich  herných zážitkov a vizualizácie zložitých návrhov.


KĽÚČOVÉ NÁTROJE 3DS MAX 2023

RETOPOLOGY TOOLS (nástroje pre retopologizáciu geometrie objektov)
Automaticky optimalizujte geometriu modelov s vysokou hustotou polygonálnej siete, aby ste mohli čo najľahšie vytvoriť čistú, štvorcovú geometriu (mesh).SMART EXTRUDE (inteligentné vysunutie)
Vysúvajte povrchy a polygóny na 3D objektoch intuitívnym a flexibilným spôsobom. Automaticky prebudujte a zošite susedné plochy povrchov a polygónov.OPEN SHADING LANGUAGE (OSL) SUPPORT (podpora OSL – otvoreného jazyka pre tvorbu materiálov / shaderov)
Vytvárajte alebo používajte už existujúce procedurálne mapy OSL s ľubovoľným podporovaným renderovacím modulom.BAKING TO TEXTURE (zapekanie textúr)
Vyskúšajte efektívne, intuitívne a plne skriptovateľné zapekanie textúr.


INTEGROVANÝ ARNOLD RENDERER
Arnold for 3ds Max (MAXtoA) teraz podporuje interaktívny rendering priamo z rozhrania 3ds Max.


INTERACTIVE VIEWPORTS (interaktívne navigačné okná)
Zobrazenie v navigačných oknách je takmer v renderovacej kvalite, priame zobrazenie PBR materiálov (fyzikálne presných a korektných materiálov), zobrazenie rôznych efektov kamery a pod.


SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENIE
Použite Safe Scene Loading (bezpečné načítanie scény) na ochranu vašej práce pred potenciálne škodlivými skriptami, ktoré by mohli byť súčasťou súborov scény.


OSTATNÉ NOVINKY 3DS MAX 2023

Podpora gITF
glTF je špecifikácia pre efektívny prenos 3D scén a stala sa de-facto formátom pre 3D na webe a v internetových obchodoch. Teraz môžete jednoducho publikovať 3D obsah priamo do glTF 2.0 a zobrazovať ho vo webových aplikáciách, online e-shopoch, hrách, v prehliadačoch, pričom zaistíte zachovanie vizuálnej kvality.Umiestnenie pracovného pivotu (gizma)
Bola pridaná séria nových nástrojov Working Pivot (pracovný pivot) na zlepšenie vašich kreatívnych pracovných postupov – od modelovania pomocou funkcií, ako je Smart Extrude, až po vytváranie rigov postáv a pomoci pri animáciách.


Vytvorenie bodu z pracovného pivotu (gizma)
Od modelovania až po animáciu je vždy potrebné pridať do scén 3ds Max nové pomocné objekty pre otáčanie, ktoré vám pomôžu vytvoriť hierarchie a rigy. Pri použití príkazu „Vytvoriť pomocníka bodu z pracovného pivotu“ funkcie Working Snap Pivot sa do scény pridá nový objekt Pivot Helper a zarovná sa do polohy a orientácie pracovného pivotu. To uľahčuje pridávanie a zarovnávanie viacerých pomocníkov pivotov pri práci a vytváraní usporiadania hierarchie scény.


Vytvorenie mriežky z pracovného pivotu (gizma)
Jednoducho umiestnite a aktivujte Pomocníka mriežky vo svojej scéne 3ds Max pomocou príkazu „Vytvoriť mriežku z pracovného pivotu“ funkcie Working Snap Pivot. Tento pomocník mriežky sa zarovná podľa aktuálnej polohy a orientácie umiestneného pracovného pivotu, čo vám umožní intuitívnejšie rozšíriť vašu scénu.


Zarovnanie pracovného pivotu (gizma)
Zarovnanie pracovného pivotu vám umožňuje interaktívne upraviť a znova zarovnať orientáciu osi pracovného pivotu kliknutím a potiahnutím osi, aby ste sa prichytili ku komponentom vrcholov, hrán alebo plôch.


Pivot výberu
Keď použijete nástroj Pivot výberu, zarovnáte polohu a orientáciu pracovného pivotu s vypriemerovaným aktuálnym výberom vrcholov, hrán alebo plôch.


Nové parametre pridané do fyzikálnych materiálov
Do fyzikálnych materiálov boli pridané 2 nové parametre:
 • Sheen (lesk) možno použiť na povrchy simulujúce tkaniny,
 • Thin film (tenký film) možno použiť na povrchy mydlových bublín alebo na mastné povrchy.
Navyše, fyzikálny materiál je teraz zosúladený s Autodesk Standard Surface a je podporovaný FBX, aby umožnil zdieľanie materiálov medzi 3ds Max a Maya bez straty akýchkoľvek údajov.
Panel s nástrojmi automatického zálohovania
Do defaultného užívateľského rozhrania bol pridaný nový panel s nástrojmi automatického zálohovania. Tento panel poskytuje jednoduchý a prístupný spôsob vizualizácie a interakcie s procesom automatického zálohovania a prostredníctvom nového používateľského rozhrania časovača automatického zálohovania vás upozorní, keď sa má automatické zálohovanie aktivovať. Poskytuje tiež ovládacie prvky na preskočenie ukladania automatického zálohovania, dočasné vypnutie automatického zálohovania alebo úpravu nastavení automatického zálohovania. Toto vylepšenie vám umožňuje zostať produktívnymi a zároveň ťažiť z efektivity, ktorú ponúka automatické zálohovanie v prípade zlyhania, výpadku napájania alebo individuálnych chýb užívateľov.Vylepšenia automatického zálohovania 
Vylepšenia systému automatického zálohovania, vrátane užívateľmi požadovaných zlepšení, vám umožňujú sústrediť sa na dokončenie úloh s menším počtom prerušení:
 • Scéna sa nepovažuje za „zmenenú“, kým sa nepoužije konkrétna akcia / príkaz. Uložením scény sa teraz resetuje časovač automatického zálohovania, aby sa predišlo situáciám, v ktorých by sa 3ds Max mohol pokúsiť o automatické zálohovanie priamo po uložení.
 • Automatické zálohovanie sa neaktivuje pri vykonávaní činnosti v 3ds Max, ako je používanie myši na interakciu so scénou, navigačným oknom alebo prvkami používateľského rozhrania; úpravy hodnôt vo widgetoch užívateľského rozhrania; práci v modálnych dialógoch; alebo keď 3ds Max spracováva simulácie, generuje náhľady, pečie textúry a pod.
 • Nové nastavenia automatického zálohovania umožňujú väčšiu flexibilitu v spôsobe organizácie záloh.
 • Predvolený interval časovača automatického zálohovania sa zvýšil z 10 na 15 minút, zatiaľ čo predvolený počet záložných súborov sa teraz zvýšil z 3 na 10.
 • Môžete sa rozhodnúť pridať názov aktuálnej scény ako prefix pred záložný súbor, čo poskytuje jasnejšie informácie o tom, ktorá scéna bola zálohovaná.
 • Simultánne relácie 3ds Max si navzájom neprepíšu záložné súbory, kým sa nedosiahne limit, ktorý ste nastavili pre dané umiestnenie súboru zálohy a kombinácie názvu.


Rýchlejšie renderovanie s Arnoldom
Toto vydanie 3ds Max obsahuje najnovšiu verziu Arnold rendereru, ktorá vám pomôže zvládnuť zložité projekty, prispôsobiť vašu pipeline a čo najrýchlejšie renderovať vysokokvalitné 3D obrázky. Medzi nové funkcie patrí NVIDIA OptiX 7 Denoiser pre konzistentné, vysokokvalitné odšumovanie a výkonné vylepšenia USD, interaktívny rendering a Triplanar shader.Vylepšenia uzatvorených výberov
Generujte výber uzatvorených vrcholov, hrán alebo poly-komponentov rýchlejšie ako predtým – dokonca aj na polygonálnych hustých modeloch s miliónmi trojuholníkov. Presnosť výberu sa tiež výrazne zlepšila, pretože už nie je založená na pixeloch obrazovky. Teraz vzdialenosť objektov na monitore neovplyvní presnosť vybraných komponentov. Geometrické medzery alebo otvory, ktoré by ľudská myseľ považovala za skryté už nebudú zahrnuté do výberu.
Navyše, keď používate ortografický režim zobrazenia, Uzatvorený Výber je teraz presnejší pri použití rôznych výberov v štýle, ako je obdĺžnik, kruh a voľný tvar.Klávesové skratky pre rozbaľovanie UVW mapovania
Nové a aktualizované klávesové skratky boli priradené rôznym operáciám, ktoré sa nachádzajú v modifikátore Unwrap UVW, takže môžete zostať produktívni pri vytváraní a manipulácii s UV údajmi.Ostatné vylepšenia
 • Objemy v navigačných oknách: Načítajte a vizualizujte objemové dáta priamo v navigačných oknách prostredníctvom nového API.
 • Inštančné API: Načítajte inštančné objekty do navigačných okien a rendererov cez agnostické API.
 • Vylepšenie výkonu ukladania komprimovaných scén: Komprimované súbory scén sa teraz uložia dvakrát rýchlejšie vďaka novej archivačnej knižnici, multithreadingu a ďalším optimalizáciám.
 • Python 3.9: 3ds Max sa dodáva s platformou VFX, ktorá odporúča Python 3.9.7 a ktorá sa môže pochváliť vylepšeniami výkonu, praktickými novými funkciami reťazcov a zlepšenou kvalitou.
 • SSSE pre skriptovaný obsah scén: 3ds Max vás chráni pred potenciálne škodlivými skriptami, ktoré sa tvária ako obsah pre scénu a mohli by byť spustené bez vášho súhlasu.
 • Postavené pomocou Visual Studio 2019: 3ds Max bol vytvorený pomocou Visual Studio 2019, jedného z najpokročilejších nástrojov na vytváranie efektívneho a robustného softvéru. To umožňuje 3ds Max a všetkým vývojárom doplnkov tretích strán využívať optimalizáciu kompilátora a vylepšenia behu programu.
 • Filtrovanie podľa navigačných okien: Maxscript Exposure: Pokročilí používatelia majú prístup k ďalším novým funkciám v MAXScript pre filtrovanie podľa navigačných okien.
 • Filtrovanie podľa navigačných okien: Multi-výber: Teraz môžete vykonať viacnásobný výber položiek v dialógovom okne Filtrovania podľa navigačného okna.
Ceny Autodesk 3ds Max nájdete v CAD eShope, skúšobnú verziu si môžete stiahnuť na Download.


Komentáře