Autodesk Revit 2023 - novinky BIM aplikace

Uveden nový Autodesk Revit 2023

Je 5. dubna 2022 a Autodesk vydává novou verzi BIM aplikace Revit, určenou pro tvorbu architektonických návrhů, TZB, projektování konstrukcí a výstavbu. Tentokrát už se jedná o verzi 2023.

První věcí, kterou zaregistrujete již při instalaci, je nové logo a barvy, které Autodesk zavedl pro celou řadu produktů verze 2023.

Vedle nového loga obsahuje nová verze i rozsáhlou řadu nových funkcí a vylepšení pro všechny obory – Architektura, TZB, Konstrukce. Nové funkce jsou rozděleny do 6 částí:

 • Návrh
 • Simulace a analýza
 • Spolupráce
 • Cloud
 • Optimalizace návrhu
 • Dokumentace

Seznamte se tedy s novými funkcemi aplikace Revit 2023. Podrobně si novinky Revitu i jeho doplňkových nadstaveb představíme na naší online konferenci Autodesk LIVE 2023 pořádané 28. dubna 2022.


Novinky společné pro celou platformu


Návrh


Měření 3D

Ve 3D pohledech nebo perspektivě můžete nyní odměřovat vzdálenosti v libovolné rovině. Klávesou Ctrl pak můžete zamknout měření v kolmé vzdálenosti k počátečnímu povrchu.


Vybrat pracovní rovinu

Pracovní rovinu lze vybrat pomocí klávesové zkratky „PK“ nebo z rozbalovací nabídky pro nastavení pracovní roviny. Tato funkce není nová, ale díky možnosti použít klávesovou zkratku pro výběr roviny, která se při tvorbě návrhu často používá, se ušetří několik kliknutí.


Pracovní rovina pro rodiny založené na pracovní rovině

Revit si pamatuje naposledy použitou pracovní rovinu. Pokud tedy budete opětovně vkládat rodinu založenou na pracovní rovině, Revit automaticky nastaví naposledy vybranou pracovní rovinu jako výchozí.


Kopírování materiálu a položek

Tuto funkci si myslím ocení velká řada uživatelů, kdy často docházelo při kopírování k ovlivnění výchozího materiálu. Při kopírování materiálu si můžete nyní zvolit, zda chcete zároveň zkopírovat vzhled (položku) nebo použít sdílený vzhled (položku). V kontextové nabídce se zobrazí 2 možnosti:

 • Duplikovat materiál a položky – při výběru této možnosti dojde ke zkopírování materiálu i položky.
 • Duplikovat pomocí sdílených položek – při výběru této možnosti sdílejí nový i původní materiál položky (vzhled). Při změně položky v jednom materiálu tedy dojde ke změně i ve zkopírovaném.

Textury a obrázky na serveru

V předchozích verzích, pokud jste používali render u projektů uložených na BIM 360, docházelo k chybovým hláškám o chybějících texturách. Ve verzi 2023 je to již vyřešeno a textury můžete uložit na Autodesk Docs nebo jiný cloudový server.


Vyhledávání referenčních pohledů

Při výběru referenčního pohledu můžete nyní vyhledávat v seznamu pohledů pro rychlejší nalezení odpovídajícího pohledu v případě velkého množství pohledů.

Další kategorie s nastavením v řezné rovině

Některé kategorie neumožňuje Revit zobrazit s jinou tloušťkou čáry v řezné rovině. Ve verzi 2023 se tento seznam zmenšil a nově můžete nastavit zobrazené v řezné rovině pro kategorie Nábytek, Nábytkový systém, Truhlářské výrobky, Speciální vybavení a Instalatérské vybavení.

Pořadí stránek při exportu do PDF nebo tisku

Při exportu více výkresů nebo pohledů do PDF nebo na tiskárnu lze upravit pořadí tisku stránek podle různých kritérií.


Spolupráce


Výměna dat

Schopnost vyměňovat si data mezi jednotlivými účastníky projektu a aplikacemi je výzva, se kterou se dnes potýká téměř každý. Autodesk přišel ve verzi 2023 s nástrojem pro snadnější komunikaci a výměnu dat – Data Exchange. Data Exchange je nástroj umožňující sdílení dat mezi dalšími aplikacemi. Přes cloudovou službu Autodesk Docs můžete nyní sdílet pohledy vytvořené v Revitu například s Inventorem. V brzké době bude tento nástroj rozšířen o možnost vytvořit spojení s Microsoft Power Automate pro automatizaci procesů. Můžete tak například automaticky generovat výkaz materiálu do Excelu.


FormIt Pro v připojených CAD formátech

Nyní můžete propojit soubory FormIt AXM přímo do Revitu. Změny v souboru FormIt se projeví v aplikaci Revit při opětovném načtení odkazu nebo opětovném otevření projektu.


Editaci připojeného modelu ve FormIt lze spustit přímo z prostředí Revitu.

Další vylepšení spolupráce s FormIt Pro

Funkce 3D skica:

Poprvé představená v Revitu 2022, umožňuje spustit relaci FormIt z Revitu, převést prvky Revit jako kontextovou geometrii do FormIt a importovat jakoukoli novou návrhovou studii FormIt zpět do aplikace Revit pomocí příkazu Odeslat do Revitu. V aplikaci Revit 2023 je tato geometrie FormIt přenesena do aplikace Revit jako propojený soubor namísto importu CAD, což zjednodušuje další pracovní postup.

Režim náhledu do aplikace Revit:

Lze povolit Režim náhledu ve FormIt a určit požadované vrstvy, které se přenesou do Revitu.


Vylepšená podpora formátů CAD

Revit 2023 přináší možnost propojit nové typy souborů AXM, OBJ a STL.

Všechny podporované typy souborů CAD lze nyní při importu umístit na podlaží nebo pojmenované horizontální referenční roviny. Nový parametr instance Povolit oříznutí v pohledech umožňuje řezání 3D objektů v CAD souborech. Když je tento parametr povolen a rovina řezu pohledu protíná objekty, je 3D geometrie zobrazena jako řez. Pokud parametr není povolen, geometrie CAD se zobrazí jako promítnutá bez ohledu na pozici roviny řezu.


Parametry IFC a dialogové okno mapování exportu

Autodesk Revit poskytuje plně certifikované importy a exporty IFC založené na standardech pro výměnu dat buildingSMART® IFC.

Revit 2023 přináší nové funkce pro mapování standardních parametrů IFC na prvky modelu.

Následující parametry IFC byly přidány jako parametry instance a typu do všech prvků modelu: Exportovat do IFC, Exportovat do IFC jako, Předdefinovaný typ IFC a IfcGUID.

Nové dialogové okno pro mapování exportu umožňuje vybrat schéma IFC a namapovat entity IFC a předdefinované typy na instance a typy rodin. Stejný dialog se používá k ovládání entit zahrnutých v exportech IFC.


Vylepšené možnosti sítě (mesh)

Nově je možné přepsat barvy na sítích, stejně jako u objemů. Přepsání barvy vzoru plné výplně v popředí nyní fungují pro sítě, podobně jako u dílů výroby.

Je také vylepšen vzhled nově importovaných sítí, u kterých se dají skrýt hrany.


Umístění importu DirectShape

DirectShape je prvek aplikace Revit, který ukládá externě vytvořené geometrické tvary souborů SAT, OBJ, Rhino 3DM a STL. DirectShape interpretují uzavřená tělesa nebo sítě tam, kde není k dispozici dostatek informací k vytvoření skutečného prvku aplikace Revit.

Revit 2023 usnadňuje definování umístění importovaných nebo propojených DirectShapes. Nyní lze vybrat možnost pozice a také vybrat podlaží nebo pojmenovaný referenční roviny.


Služba správy parametrů

Pomocí Služby správy parametrů můžete nahrávat parametry vytvořené a spravované v cloudové službě Autodesk Construction Cloud (ACC). Tato služba je v tuto chvíli dostupná jen jako technologický náhled.


Zlepšený výkon

Stejně jako v předchozích verzích, zapracoval Autodesk i na vylepšení výkonu - ať už co se týká zobrazování, práci s připojenými soubory nebo při editaci prvků. Zde je seznam vylepšení:

 • Vylepšený výkon zobrazování.
  • Až 35 % nárůst výkonu během navigace v modelu.
  • Vylepšený výkon u rodin obsahující importované CAD soubory.
  • Vylepšený výkon u načtených rastrových obrázků během jejich editace.
  • Až o 25 % rychlejší načítání a navigace v modelu obsahující velké množství MEP komponent.
  • Výrazně vyšší výkon při zobrazení seznamu filtrů pohledu.
  • Až o 35 % vyšší výkon při zobrazování skrytých hran.
 • Vylepšený výkon při editaci upraveného tvaru desek s velkmým nožstvím editačních bodů.
 • Vylepšený výkon při načítání DWG souborů.
 • Vylepšený výkon při kopírování velkého množství prvků.
 • Optimalizovaný výkon při zobrazení místností - Revit 2023 vynechává regeneraci a výpočet u nadbytečných místností. To zvýší rychlost zobrazení u připojených souborů až o 20 %. Vyšší výkon je znatelný obzvláště pokud je zapnut výpočet ploch a objemů.

Revit Architecture


Optimalizace návrhu

V Revitu 2023 došlo k vylepšení Generativního návrhu a přehrávače skriptů Dynamo. V dialogu pro definování studie lze nyní zadávat vice vstupů. Náhledy pro výběr metody umožňují snáze vybrat odpovídají metodu výpočtu. Přehrávač skriptů je nyní intuitivnější a vzhledově odpovídá panelu pro Generativní návrh.


Čáry ohybů i podlah

V Revitu 2023 lze nyní lépe kontrolovat podlahy opravené pomocí bodů nebo čar. Pro kategorii Podlahy jsou nyní k dispozici 2 nové podkategorie – Dělicí čáry a Čáry ohybů. Čáry ohybů lze jednoduše konvertovat na dělící čáry pro lepší ovládání tvaru desky.


Další vylepšení


Zachování hodnoty plochy a objemu v tabulkách stylů

V předchozí verzi Revitu se hodnoty parametrů plochy a objemů u místností vymazaly, pokud byla hodnota stylu prázdná. Ve verzi 2023 zůstane zachovaná poslední hodnota v případě, že je styl z místnosti odebrán.

Podmíněné formátování v tabulkách pro typy a rodiny

Podmíněné formátování pro vizuální odlišení prvků v tabulce je v Revitu používáno již delší dobu. Na žádost uživatelů přibyla možnost zadávat podmínku podle typu a rodiny.


Filtr podle výkresu v tabulkách

Revit 2023 přidává v tabulkách možnost detekovat a zobrazit v tabulce jen prvky, které se nacházejí na výkrese. Stačí ve vlastnostech výkazu zatrhnout volbu „Filtrovat podle výkresu“. Tabulka je dynamická a aktualizuje se podle změn provedených v modelu. Pokud například ořežete pohled pomocí ořezové oblasti, dojde k aktualizaci tabulky, která zobrazí jen prvky nacházející se na výkrese.


Přemístění prvků ve 2D

V předchozích verzích Revitu byla představena funkce pro přemístění prvků ve 3D pohledech, která umožňovala přesunout prvek jen ve vybraném pohledu pro lepší pochopení návrhu nebo jeho dokumentaci. Nyní je tato funkce dostupná i pro 2D pohledy. Můžete tedy v pohledu přesunout prvky, aniž by to ovlivnilo celkový model.

Funkce pro přemístění má ještě jedno vylepšení. Přemístěné prvky ve 3D lze automaticky popsat pomocí standardního nástroje Popsat vše.


Vylepšení multiodkazů

V Revitu 2022 byla představena funkce pro sjednocení odkazů popisek, ve verzi 2023 byla tato funkce rozšířena o možnost vybrat více prvků a vygenerovat pro ně jeden popisek. Pomocí nástrojů v pásu karet pak lze ovládat viditelnost jednotlivých odkazů.


Další kategorie s možností vkládat popisku

Revit 2023 podporuje další kategorie, které je možné popisovat: Architektonické sloupy, rampy, okapy, podbití střechy, zakončení střešního pláště, madla, přídavky stěny.

Popisky vrstevnic

Popisky vrstevnic se nyní zobrazují korektně.


Interaktivní studie oslunění

Studie oslunění je již v Revitu delší dobu, ale ve verzi 2023 lze snadno aktualizovat parametry studie jako rychlost, intenzita slunce a stínů a přepínat se mezi typy studie, zda v jednom nebo více dnech. Všechny tyto volby najdete v panelu pro přehrávání studie.


Ovládání šrafy ve vyplněné oblasti

Při tvorbě rodin lze nyní vytořit parameter pro Vyplněnou oblast a ovládat tak pomocí parametru použitou šrafu. To zjednodušuje tvorbu rodin, kdy se není nemusí vytvářet nové typy pro každou šrafu.

Zaměnit pohledy na výkrese

Pokud jste chtěli v předchozích verzích Revitu vyměnit na výkrese pohled, museli jste ho nejprve smazat a následně vložit nový. Nyní je výměna zjednodušena. Jednoduše vyberete pohled na výkrese a v pásu karet vyberete ze seznamu pohledů jiný.


Vylepšené filtry pohledů

Do filtrů pohledu lze nyní přidat kategorii přídavky stěny. To umožňuje přepsat zobrazení přídavků stěny podle potřeby, protože přídavek jinak přebírá vlastnosti stěny, na kterou je vložen.

Zároveň je možné ve filtrech používat pravidla pro Dolní vazbu, Dolní odsazení a Horní vazbu a Horní odsazení. To lze například využít pro grafické odlišení stěn vytvořených v určitém podlaží.


Stavová ikona pohledů

V prohlížeči projektu se u pohledů zobrazuje stavová ikona usnadňující určení pohledů, které byly umístěny na výkres a které ne. Podbarvená ikona znamená, že je pohled umístěn na výkrese. Prázdná ikona znamená, že pohled není na žádném výkrese. Napůl vybarvená ikona znamená, že rozdělená tabulka byla umístěna na výkres jen částečně, tedy ne všechny části jsou na výkrese.

Zobrazení stavové ikony lze aktivovat nebo deaktivovat z kontextové nabídky klepnutím pravým tlačítkem myši v prohlížeči projektu a výběrem volby „Zobrazit stavovou ikonu Umístění pohledu na výkrese“.Revit Structure

Zarovnání závitových spojek

Závitové spojky lze v Revitu 2023 natočit s ohledem na konec výztuže pro přesné vytvoření modelu a pro zamezení kolizí.


Výztuž u nenosných stěn

U konstrukčních stěn je nyní možnost nastavit je jako nenosné. To znamená, že neslouží jako podpora pro další prvky, ale je možné je vyztužit. Nenosné stěny je také možné vyexportovat do IFC.


Kopírování výztuže

Pokud máte v návrhu tvarově podobné prvky, můžete ve verzi 2023 zkopírovat existující výztuž na další tvarově podobné prvky. Prvky nemusí být rozměrově stejné, výztuž se novému hostiteli přizpůsobí. Jednoduše vyberete stávající výztuž, klepněte na Rozšířit výztuž a zvolte způsob kopírování – Podle hostitele nebo Podle plochy.


Automatizace vkládání přípojů

Pro rychlejší vkládání přípojů ocelových konstrukcí obsahuje Revit 2023 řadu dynamo skriptů pro automatické vkládání přípojů na základě definovaných pravidel. Můžete například omezit vkládání jen na určité profily, zvolit si typ přípoje, nastavit omezující vzdálenosti a úhly a další.


Vylepšený výkon zobrazení výztuže v cloudu

Prohlížení a extrakce modelu s výztuží nahraného do Autodesk Docs je nyní výrazně rychlejší a plynulejší.


Samostatný analytický model

Z hlediska pracovních postupů je tato novinka poměrně významná. Uživatel může nyní vytvořit analytický model aniž by musel zároveň vkládat fyzické prvky. Analytický model lze asociovat s osnovou nebo podlažím. Tento postup odpovídá postupu v tradičních statických aplikacích.


Při tvorbě analytického modelu můžete využít nové nástroje – Prut, Deska – pro vytvoření modelu. Analytický model pak můžete propojit z fyzickým modelem.

Pomocí nástroje Analytická automatizace můžete automaticky vygenerovat analytický model z již existujícího fyzického modelu. Pomocí Dynamo skriptu můžete definovat různé podmínky:


Krytí výztuže v tabulkách

Do výkazu výztuže je možné přidat 4 nová pole pro krytí výztuže.


Přesun výztuže

Pro lepší znázornění výztuže na výkresech je nyní možné přeunout výztuž z její výchozí polohy, bez toho, aby to mělo vliv na její pozici v modelu.

Snadné zobrazení výztuže ve 3 pohledu

Krkolomnému nastavování výztuže ve 3D pohledech je již konec. Stačí již jen nastavit úroveň pohledu na jemný a výztuž se automaticky zobrazí jako hmota. Zobrazit pak výztuž jako nezakrytou lze po jejím výběru pomocí mezerníku nebo klávesovou zkratkou TV.


Revit MEP (TZB)


Elektrická analýza

Projektanti elektroinstalací mohou odhadnout energetické požadavky budovy a definovat předběžný koncept distribučního systém, aniž by museli vkládat prvky elektroinstalací do modelu, což umožňuje koncepční analýzu a počáteční dimenzování zařízení s minimálním modelováním. K analýze může být použitý propojený model aplikace Revit obsahující architektonický návrh, nebo alternativně mohou být analyzována i data, která nepocházejí z aplikace Revit, jako jsou propojené soubory DWG nebo PDF.

Fáze - demolované prvky TZB zůstávají připojeny

Revit 2023 zlepšuje manipulaci s demolovanými prvky v TZB modelech. Prvky si nyní udržují své systémové připojení a informace i s ohledem na změny ve fázi demolice.

V předchozích verzích aplikace Revit nezůstaly objekty TZB připojeny, pokud byly demolovány a systémové informace, jako je název systému, zkratka systému a klasifikace systému, byly z vlastností vyřazeny. Pro správnou kontrolu viditelnosti zdemolovaných prvků TZB byla zapotřebí různá řešení. V aplikaci Revit 2023 si demolované objekty zachovají všechny svoje informace o systému a zůstanou připojené. Jedná se o tyto prvky TZB modelů: potrubí, trubky, elektroinstalační trubky, kabelové lávky, vodiče a díly výroby.


Nové TZB kategorie

Revit 2023 má nové kategorie TZB, Instalatérské zařízení a Mechanické ovládací zařízení s odpovídajícími parametry rodiny.

Na pásu karet Systémy byly přidány dvě nové ikony pro přímé vkládání rodin těchto kategorií a stávající vestavěné knihovny rodin byly aktualizovány odpovídajícím obsahem.


Parametry výšky pro prvky TZB

Výškové vlastnosti prvků TZB byly aktualizovány a byly přidány nové parametry pro zlepšení návrhu.

Následující obrázek ukazuje, které všechny body lze popisovat:

Nové parametry byly přidány pro tyto kategorie: potrubí, trubky, kabelové lávky, elektroinstalační trubky, potrubí a trubky dílů výroby (Fabrication). Všechny parametry lze popisovat a vykazovat, kromě parametrů výšky založené na bodě, které lze popsat, ale nelze je vykázat do tabulky.

Základní výška pro popisky tras TZB kategorií

Základní výška byla přidána jako vestavěný parametr typu pro popisky segmentů tras TZB. Omezení lze nastavit na relativní vzhledem ke komponentě nebo je lze řídit podle základního bodu projektu nebo bodu zaměření.


Vylepšení Dílů výroby (Fabrication Parts)

Ovládací prvky překlopení - zefektivňují používání dílů výroby v Revitu, které jsou nyní více podobné pro ovládání jako klasické elementy Revitu.

Ovládací prvky výšky - pro díly zhotovené z přímých segmentů je možné nyní použít interaktivní značky výšky. Ty lze upravovat pro ovládání výšek na výrobních dílech. Změna výšky posune celý segment, na rozdíl od klasických prvků Revitu, u kterých by byl na segment aplikovaný sklon.


Vybrat nového hostitele pro spojky TZB

Při práci v Editoru rodin je možné znovu hostovat spojku na novou plochu nebo pracovní rovinu.

Po změně hostitele spojky se Revit pokusí zachovat stávající připojení. Prvky potrubí a trubek, které jsou připojeny k přemístěné spojce, se při načtení rodiny zpět do projektu pohybují se spojkou. Bohužel to může způsobit rozpojení, protože tato změna může ovlivnit další připojené prvky.

Číslo okruhu

V rodinách kategorie Elektrické vybavení nově naleznete vestavěný parametr Číslo okruhu. Stejný parametr je dostupný pak i ve Výkazech rozvaděčů a pro Popisky elektrického vybavení.

MEP Fabrication Data Manager

Uživatelům aplikace Revit je nyní k dispozici technologické preview nástroje Autodesk MEP Fabrication Data Manager. Jedná se o cloudovou službu postavenou na Autodesk Forge, která umožňuje sdílet, spravovat a vytvářet obsah výroby (Fabrication), který je možné poté sdílet uživatelům aplikace Revit.
Nový Autodesk Revit 2023 i Revit LT 2023 (i v češtině) si můžete instalovat z vašeho účtu Autodesk Account nebo si stáhnout Trial verzi z naší stránky Download. Cenové relace komerčních verzí Revitu licencovaných formou subscription nebo Flex Tokenů najdete v CAD eShopu.

Těšíme se vaši účast na Autodesk LIVE 2023.

Komentáře