Vytvoření nové položky v Autodesk Fabrication CAMduct

V aplikaci Autodesk Fabrication CAMduct existují dvě metody jak vytvořit novou položku do databáze knihovních prvků. První je použití příkazu MAKEPAT a ta druhá je kopie a úprava existující položky.

Po použití kombinace kláves CTRL+SHIFT+C se otevře konzole, přes kterou se spouští příkaz MAKEPAT:


Příkaz MAKEPAT umožňuje vytvoření položky ze standardních tvarů, které se nazývají Patterns (vzory). Každý vzor má svoje číslo (CID). Každý prvek v databázi CAMduct byl vytvořen na základě nějakého vzoru. Vzory jsou pevně zakódovány v softwaru a jsou základními stavebními kameny pro každý prvek v produktech Fabrication. Spíše než jednoduchou geometrií obsahují vzory obvykle složité 3D tvary s parametrickými rozměry a výrobními daty. Nové vzory může přidávat pouze společnost Autodesk, ale počet vzorů a jejich typy v softwaru jsou obsáhlé. Najdete tam mimo jiné prvky potrubí a armatur pro rozvody zdravotechniky, vytápění a dalších profesí, prvky elektroinstalací jako jsou kabelové žlaby a především prvky pro vzduchotechniku.


Prvním krokem v tomto procesu je identifikace nejlepšího možného vzoru. Existují dvě metody pro identifikaci optimálních vzorů. Katalogy CID, které lze vytvořit pomocí příkazu MAKEPAT v aplikaci CAMduct. Můžete procházet katalogem CID a hledat, který vzor je vhodný pro položku, kterou chcete vytvořit. Další metodou pro výběr optimálního vzoru je identifikace čísla vzoru u existující podobné položky. CID vzoru je možné zjistit ve vlastnostech každé položky.


Jak jsem napsal v úvodu, při vytváření nové položky je častějším a osvědčeným postupem zkopírovaní a úprava některé existující položky, pokud je to možné. To vám umožní začít s plně dokončenou položkou a minimalizuje úsilí s jejím přizpůsobením.

Další podrobnosti k tomuto tématu naleznete v této komentované videoukázce:


Komentáře