Nová verze aplikace CS Legend Generator pro Revit

Tento týden byla vydána nová verze aplikace CS Legend Generator. Tato nástavbová aplikace pro Autodesk Revit® umožňuje efektivně vytvářet výkazy oken a dveří tak, jak je zvykem České republice a na Slovensku. Výstup obsahuje nejenom zvolené parametry oken a dveří, ale i jejich počet, grafické znázornění prvku a popřípadě i automaticky zakótovaný rozměr prvku. Vytváření dokumentace vnitřních i vnějších výplní se tak stává mnohem snazší a rychlejší.

Nová verze CS Legend Generator v1.1 obsahuje nové funkce a vylepšení, která mimo jiné vznikla i na základě zpětné vazby od našich zákazníků. Tato vylepšení jsou zaměřena především na rozšíření flexibility aplikace tak, aby si každý uživatel mohl výstup přizpůsobit dle svých požadavků. Pro výkazy oken a dveří totiž neexistuje jednotná norma a různé projekční kanceláře tak můžou mít mírně odlišné výstupy. CS Legend Generator umožňuje uživateli maximální flexibilitu výstupu při zachování jednoduchosti zadání.


Novinky aplikace verze 1.1 jsou tyto:

Podpora pro prvky oken a dveří v obvodových pláštích

Na základě požadavků zákazníků byla doplněna možnost vykazovat i okna dveře obvodových plášťů. Nyní již tedy v projektu není ani jedno okno či dveře, které by CS Legend Generator nedokázal zpracovat. Zde je nutné upozornit, že automatické kótování těchto prvků ve výkazu nedokáže aplikace zajistiti se 100% spolehlivostí. Jelikož rodiny oken a dveří v Revitu mohou být vytvořeny různými způsoby, není možné programaticky garantovat umístění kót ve všech případech.

Výběr vlastního razítka

Nově je doplněna možnost výběru vlastního razítka z projektu. Uživatel tedy není omezen pouze na možnost úpravy výchozího razítka CS Legend Generator. Zůstává zachováno omezení na velikost stránky A4 s orientací portrét.

Výběr šablony pohledu

Pro schematický pohled prvku nyní může uživatel vybírat šablonu pohledu. To umožňuje mít zobrazení dveří nebo oken ve výkazu i v jiném měřítku, než 1:50, nebo grafické zobrazení s barvami či texturami.

Výběr pohledu ze strany exteriéru, nebo ze strany interiéru

Uživatel nově může určovat, zda má být pohled na prvek výkazu ze strany interiéru nebo ze strany exteriéru.

Výběr jednoho nebo dvou prvků na stránku

Uživatel má nyní možnost určit, zda na jedné stránce budou vykázány dva prvky (okna nebo dveře), či pouze jeden prvek.

Nový algoritmus detekce velikosti a umístění prvků výkazu na stránce

Nový algoritmus umístění prvků výkazu na stránce zajišťuje přesné umístění na stránce i v případě atypických rozměrů rozpisky.

Další drobné opravy

Mnoho drobných oprav kódu pro zefektivnění chodu aplikace.

Typický výstup aplikace CS Legend Generator

Aplikace je v nové verzi k dispozici pro Autodesk Revit 2019/2020/2021/2022. Cena ročního pronájmu aplikace činí 3.000 Kč bez DPH, k dispozici je i 14denní zkušební verze, která ve své funkčnosti není omezena oproti komerční verzi. Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách CS Legend Generator.


Komentáře