Vyhľadávacie tabuľky (Lookup Tables) v Revite

    Ak ste niekedy potrebovali vypĺňať hodnoty parametrov v Revite z externej tabuľky (vytvorenej v nejakom tabuľkovom editore – napr. v Exceli) alebo ste potrebovali pri zmene jedného parametra automaticky zmeniť hodnoty ostatných parametrov, ktoré prislúchajú tomuto parametru a sú uvedené v nejakej tabuľke, tak odpoveďou je použitie tzv. Vyhľadávacích tabuliek (Lookup Tables, Vyhledávací tabulky).


    Vyhľadávacia tabuľka je CSV súbor, ktorý obsahuje v jednotlivých jeho stĺpcoch typy a hodnoty parametrov, ktoré sú priradené ku iným hodnotám v danom riadku.

    Využitie môže byť veľmi široké, ako príklad uvediem potrubie s rôznymi nominálnymi priemermi, kde pri zmene priemeru sa zmení aj hrúbka steny a zároveň aj hrúbka prislúchajúcej izolácie.

    Klasickými vzorcami by nebolo možné nasimulovať priradenie korektných hodnôt pre konkrétne nominálne priemery, pretože tu nie je jasne (funkciou) definovaný vzťah (resp. len veľmi zložitý, čo by znamenalo použitie veľmi zložitého vzorca). Tieto príslušné hodnoty ale môžu byť uvedené v tabuľke, z ktorej ich Revit potrebuje prečítať.

    Ďalším príkladom je napr. vytvorenie rôznych typov požiarnych odstupov pre konkrétne typy konštrukcií, kde každý typ má nejaký nadefinovaný požiarny odstup.

    Ak by sme nepoužili vyhľadávacie tabuľky, tak by sme museli nadefinovať pre každý požiarny odstup samostatný typ v rámci rodiny, čo by mohlo viesť k extrémnemu nárastu počtov takýchto typov, v rámci jednej rodiny.

    Využitie vyhľadávacích tabuliek si môžete takisto predstaviť aj ako súbor podtypov v rámci jedného typu v rodine.

ŠTRUKTÚRA VYHĽADÁVACEJ TABUĽKY:    Keď máme tabuľku pripravenú, uložíme ju do formátu CSV. Tu chcem upozorniť, že je dôležité, aby pri nasledovnom načítaní tejto tabuľky do Revitu nebolo predmetné CSV-čko aktuálne otvorené v inom programe.

    V Revite si otvoríme alebo založíme novú rodinu (typ nie je dôležitý – ja použijem rodinu Obecného modelu). Následne na karte Ribbonu Vytvořit klikneme na tlačítko Typy rodin a Správa vyhledávacích tabulek.

    V malom dialógovom okne, ktoré sa nám otvorí klikneme na Importovat a načítame predmetnú CSV tabuľku.


Následne si vytvoríme 2 nové textové parametre:
  • parameter CSV, do ktorého vzorca zadáme do úvodzoviek názov vyhľadávacej tabuľky, z ktorej chceme čítať hodnoty, teda „Vyhladavacia_tabulka_PO“
  • parameter Typ_poziarneho_odstupu, teda parameter, ktorým budeme ovládať ostatné hodnoty v iných parametroch, ktoré budeme čítať z tabuľky
  • jednotlivé parametre, ktorých hodnoty chceme vypĺňať z externej tabuľky, napr. Odstup_1, Odstup_2, atď. – tieto budú dĺžkového typu, nakoľko aj hodnoty v tabuľke sú dĺžkové

Následne zadáme do ich vzorca nasledovnú formulku:


    To isté spravíme aj pre ostatné parametre, ktorých hodnotu chceme čítať z externej tabuľky.
   Ak následne budeme vypĺňať hodnotu parametra z tabuľky v druhom stĺpci, do nášho parametra „Typ_poziarneho_odstupu“, tak sa nám budú automaticky vypĺňať príslušné hodnoty ostatných parametrov z ďalších stĺpcov toho istého riadku v tabuľke, teda v našom prípade toho istého typu.

    Takýmto spôsobom vieme nadefinovať rôzne kombinácie hodnôt parametrov, ktoré Revit bude čítať z externých tabuliek, len na základe zmeny jediného parametra.


    Ak teda potrebujete vytvoriť niekoľko stoviek, alebo aj viac podtypov nejakého knižničného prvku, alebo len potrebujete vyplniť pre konkrétne typy rodiny hodnoty jej parametrov z externej tabuľky – vyhľadávacie tabuľky sú tou správnou cestou.

Viď ukážka použitia:


A dataset - príklad k stiahnutiu: Lookup Tables RFA.rfa (2022)

Komentáře