Ako pridať vlastný riadok do spodnej časti výkazov v Revite

    Viacerí užívatelia, ktorí využívajú výkazy v Revite si čas od času položia otázku, prečo nie je možné výkazy priamo v Revite dodatočne modifikovať spôsobmi, ktoré sú typické pre tabuľkové editory.
A nemám na mysli sofistikovanú správu týchto tabuliek, stačilo by mať možnosť vytvárať si vlastné riadky a bunky, do ktorých by užívateľ vkladal požadovaný obsah a tieto by si bol schopný nejak rozumne naformátovať.

    Čo sa týka stĺpcov vo výkazoch Revitu, tieto sú definované samotnými parametrami (poliami), ktoré vykazujeme. Ak nám nestačia vstavané parametre, tak si vytvoríme vlastné, či zdieľané parametre a tým pádom máme možnosť vložiť si do stĺpca výkazu v podstate akúkoľvek informáciu.

    S riadkami výkazov je to už ale oveľa väčší problém. Revit nám umožňuje klasickým spôsobom vložiť do výkazu iba prvý riadok – nadpis samotného výkazu, kde po jeho označení môžeme pomocou tlačítka Vložit, ktoré sa nachádza na Ribbone úpravy výkazov (Upravit výkaz | množství) vložiť ľubovoľný počet prázdnych riadkov buď nad alebo pod riadok nadpisu výkazu. 

    Následne, po označení jedného alebo viacerých takto vytvorených riadkov sa nám sprístupní ďalšie tlačítko Sloučit rozdělit, pomocou ktorého vieme vybrané riadky rozdeliť na samostatné bunky a tieto zasa ľubovoľne spájať do väčších celkov. Do jednotlivých, či zlúčených buniek vieme následne vkladať ľubovoľné textové informácie, ale aj vlastný obrázok, čo môže byť napr. logo firmy a pod.

    Pomocou ďalších tlačidiel Písmo, Ohraničení a Stínování vieme zasa meniť font, štýl, farbu, či veľkosť písma v bunkách, definovať štýl čiar orámovania buniek, či pozadie buniek podfarbovať nejakou farbou.

    Ak by sme ale chceli pridať nejaký vlastný riadok nie nad, ale pod samotný výkaz, tu už máme možnosti značne oklieštené a Revit nám to natívne ani neumožňuje. Musíme si pomôcť relatívne jednoduchým trikom, pomocou ktorého to (s určitými obmedzeniami) vieme docieliť:

    V prvom rade si na karte Ribbonu Správa -> Parametry projektu vytvoríme nový inštančný parameter, typu Víceřádkový text a priradíme ho do kategórie Informace o projektu.


    Následne sa prepneme do úpravy výkazu, do ktorého spodnej časti chceme pridať riadok, na záložke Pole sa v časti Vyberte dostupná pole z preklikneme na Informace o projektu a do výkazu pridáme novo-vytvorený parameter.

    Trik teraz spočíva v tom, že na záložke Seřazení/Seskupování v nastaveniach výkazov si nastavíme úplne prvé pole Třídit podle na novo-vytvorený parameter, zaškrtneme pri ňom voľbu Zápatí a vyberieme Název a celkové součty.

    Ostatné triedenie, ktoré sme buď mali, alebo potrebujeme nastaviť v rámci výkazov zadáme do ďalších polí triedenia.


    Ak teraz nastavenie výkazu potvrdíme, okrem toho, že sa nám do výkazu pridá nový a zbytočný riadok s novo-vytvoreným parametrom, tak sa na prvý pohľad vo výkaze nič nezmenilo. Na jeho koniec sa však pridal riadok, ktorý je ale prázdny, pretože jeho hodnota je vlastne hodnotou novo-vytvoreného parametra, ktorý sme priradili do kategórie Informace o projektu. Tieto si teda otvoríme na karte Ribbonu Správa kliknutím na rovnomenné tlačítko a zapíšeme požadovaný reťazec znakov do predmetného parametra. Keďže parameter je typu Viceřádkový text, tak je nutné najskôr aktivovať pole Upravit text kliknutím na malú ikonku s 3 bodkami v pravej časti vstupného poľa hodnoty parametra.


    Po potvrdení sa riadok na konci výkazu vyplní a zobrazuje teraz presne to, čo sme zadali do nášho, na to určeného parametra. Aby sa nám zbytočne nezobrazoval stĺpec s týmto parametrom, tak si ho z prostredia výkazov označíme a stĺpec skryjeme (tlačítko Skrýt na karte Ribbonu Upravit výkaz | množství).


   Uvedený postup má 2 hlavné nevýhody:
  • takto pripravený text, či reťazec znakov môže byť vo výkaze len 1-riadkový, jeho dĺžka je obmedzená celkovou šírkou tabuľky výkazu (súčet šírok všetkých jeho stĺpcov) a nie je možné tento riadok dodatočne formátovať samostatným štýlom písma, podfarbením a pod.
  • jeho vytvorenie vyžaduje obsadenie jedného zo štyroch možných polí Třídit podle na záložke Seřazení/Seskupování v nastaveniach výkazu
    Výhodou naopak je to, že ak máme takýto vlastný text priradený hromadne viacerým výkazom a potrebovali by sme text zmeniť, tak nám na to stačí modifikovať hodnotu parametra v nastaveniach informácií o projekte a táto úprava sa reflektuje do všetkých výkazov s takto priradeným parametrom naraz. 


    Ak by sme potrebovali do výkazu pridať riadkov viac, tak opakujeme uvedený postup s využitím ďalšieho parametra a poľa Třídit podle.
    
    Uvedomujem si, že uvedený postup je niečo ako škrabať si pravé ucho ľavou rukou, avšak do doby, kedy sa Autodesk sám rozhodne sprístupniť väčšie možnosti úpravy formy a obsahu výkazov, a či vôbec, tak je to asi najlepšia možnosť, ako pridať vlastný riadok do spodnej časti výkazov.

Video-ukážka:Komentáře