Dřevěné konstrukce s AGACAD Wood Framing

AGACAD, člen skupiny Arkance, je litevská společnost s třicetiletou praxí v oblasti BIM a stavebnictví. Bohaté zkušenosti, získané během dlouholeté praxe a spolupráce s nejpokročilejšími uživateli v oboru, využívá AGACAD při vývoji svých BIM aplikací. Dnes společnost AGACAD, s více než 13 000 klienty ve 130 zemích světa, nabízí největší portfolio doplňků pro Autodesk Revit. Nabídka produktů zasahuje do široké oblasti stavebnictví s aplikacemi pro správu BIM obsahu a klasifikaci, BIM pro prefabrikaci konstrukcí a BIM pro správu nemovitostí.

Arkance Systems CZ+SK distribuuje a poskytuje technickou podporu softwaru společnosti AGACAD pro uživatele z České a Slovenské republiky. Aplikace od společnosti AGACAD nachází uplatnění od návrhu, přípravy dokumentace až po výrobu a výstavbu.

Dřevěné rámové konstrukce, dřevěné krovy a vazníky, konstrukce z křížem laminovaných dřevěných panelů (CLT), konstrukce z konstrukčních izolačních panel (SIPs) nebo masivní dřevěné rámové konstrukce zvládnete efektivně navrhnout a vyrobit s aplikacemi AGACAD Wood Framing. Wood Framing je jediný skutečný BIM & 3D software pro modelování dřevěných konstrukcí v programu Autodesk Revit.


Wood Framing Suite je balíček nástrojů pro generování jednovrstvých i vícevrstvých rámových konstrukcí. Hlavní nosný rám, sekundární rám, laťování, opláštění nebo obložení je generováno na základě uživatelem definovaných konfigurací. Konfigurace se ukládají do konfiguračních souborů, jednou nastavené konfigurace je možné sdílet a opakovaně používat pro práci na dalších projektech. Účelem používání konfigurací je zjednodušit nastavení, šetřit čas, používat osvědčené způsoby rámování a eliminovat chyby. Wood Framing rychle a snadno aktualizujete rámy v případě vytvoření nového prostupu, změny geometrie konstrukce nebo posunu otvoru. Speciální nástroje pro rozdělení stěn, stropů a střech na menší dílce usnadní výrobu prefabrikovaných rámových panelů.  Funkce pro vícenásobné rámování maximálně urychlí rámování větších projektů.Wood Framing pamatuje i na konstrukce z prefabrikovaných panelů. Wood Framing SIPS je sada nástrojů pro dřevěné rámové konstrukce v kombinaci s konstrukčními izolačními panely – SIPs. Řešení pro SIPs panely umožní jakoukoliv stěnu, podlahu nebo střechu rozdělit podle potřeby a generovat rozmístění SIPs panelů. 

Stále oblíbenější konstrukce z CLT panelů umožňuje navrhovat doplněk Wood Framing CLT. Detaily spojení panelů, drážky pro instalace nebo kotevní prvky mohou být automaticky rozmístěny a spravovány s pomocí aplikace Smart Connections. Vše se děje podle uživatelem definovaných pravidel. Konstrukce ze SIPs nebo CLT panelů je samozřejmě možné doplnit o další vrstvy jako je laťování, obložení nebo opláštění. Všestranné funkce a široké možnosti nastavení umožňují inženýrům a architektům vytvářet kvalitní a detailní BIM model

Wood Framing OAK poskytuje nástroje pro generování masivních dřevěných konstrukcí stěn, stropů, sloupů, krovů, nebo i dřevěných srubů. Rozmístění a správa detailních přípojů dřevěných prvků, čepových spojů nebo kotevních patek je snadné s pomocí aplikace Smart Connections.

 


Wood Framing pracuje na principu uživatelem definované automatizace nejen při generování modelu. Na základě konfigurací může být provedeno číslování a označení prvků, generování pohledů a výkresové dokumentace včetně popisů a kót, nebo i generování výkazů materiálu. Automatizace nabízí rychlost a eliminuje plýtvání časem na činnosti, které nepřidávají hodnotu. Jakmile vytvoříte standardy, konfigurace nebo vlastní knihovnu prvků, budete je mít vždy připravené k použití v jiných projektech.

O přenesení projektu do výroby na CNC strojích se postará modul Wood Framing CNC Exporters. Využití exportu je možné díky přesně zpracovanému a detailnímu 3D modelu. V nabídce jsou dostupné exportéry pro CNC stroje od firem Weinmann, Randek, Hundegger a EasyFrame.

Pokročilá automatizace a osvědčené postupy využité při vývoji aplikace pomáhají stavebním inženýrům po celém světě navrhovat dřevě konstrukce staveb v souladu s metodikou BIM. Rychlost, přesnost a efektivita řešení pro dřevěné konstrukce od společnosti AGACAD umožňuje odborníkům navrhovat stavby nejvyšší kvality v každé fázi projektu, významně ušetřit čas, snížit pracnost a spotřebu materiálu.

Wood Framing se skládá ze samostatně funkčních modulů a balíčků řešení. Wood Framing Suite pro rámové konstrukce může být zakoupen jako ucelený balíček nástrojů pro rámováni stěn, podlah a stropů, nebo jeho dílčí části – Wood Framing Wall, Wood Framing Floor, Wood Framing Roof. Jako samostatné balíčky nástrojů pro Autodesk Revit jsou dostupné Wood Framing CLT, Wood Framing SIPs a Wood Framing OAK.


Ukázka AGACAD Wood FramingVíce informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Wood Framing.

V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Wood Framing prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems, nebo se přijďte podívat na konferenci CADfórum 2022, nebo se zaregistrujte na webinář věnovaný této aplikaci.


Komentáře