Tvorba objemu v Revite s použitím geometrie založenej na vzoroch - časť 1

    V dnešnom článku si priblížime postup tvorby 3D geometrie v Revite, ktorá je zložená z nejakých v podstate opakujúcich sa elementov, resp. má nejaký raster (vzor). Príkladov takýchto konštrukcií je obrovské množstvo, v článku sa zameriame na hrubé vymodelovaniu Katarskej budovy známej pod názvom „Tornado Tower“. 


    Článok bude rozdelený na 2 časti, v tejto prvej si ukážeme tvorbu základnej geometrie objemu založenej na nejakých opakujúcich sa vzoroch a v druhej časti článku model dokončíme tvorbou vnútornej sklenenej výplne, pridaním materiálu k jednotlivým konštrukciám a rozdelením objemovej hmoty na konkrétne podlažia budovy.

    Po vytvorení nového projektu Revitu založeného na určitej šablóne začneme vytvorením tzv. objemu na mieste: Objemy a pozemek --> Objem na místě. Ak je to prvý objem nášho projektu, tak nás Revit upozorní na automatické zapnutie zobrazenia viditeľnosti kategórie Objemy a po vložení názvu objemu sa tlačítka Ribbonov v Revite prepnú do režimu tvorby objemov.


    Prepneme sa do pôdorysu a začneme vložením dvoch na seba kolmých referenčných rovín: Vytvořit --> Rovina a referenčné roviny si pomenujeme nejakým názvom.


    Prepneme sa do bočného pohľadu a vytvoríme si v podstate priečny rez tvaru samotnej budovy: Reference --> vyberieme si vytvorenú pracovnú rovinu rovnobežnú s naším aktuálnym bočným pohľadom a potvrdíme. Následne pomocou kresliacich nástrojov nakreslíme rovnú čiaru, ktorá bude tvoriť os budovy a zároveň bude definovať jej výšku (napr. 195 m) a ďalej pomocou nástroja Oblúk nakreslíme približný tvar tejto budovy. 


    Označíme si obe vytvorené čiary (krivky), klikneme na tlačítko Vytvořit tvar a vyberieme si prvú možnosť z ponuky tvarov (obtočenie krivky oblúku okolo stredovej osi), ktoré vie Revit z týchto kriviek vytvoriť.

    Vytvorený tvar následne vyberieme a klikneme na tlačítko Rozdělit povrch, čím dôjde k rozsegmentovaniu vybraného povrchu na pravidelné časti – defaultne štvoruholníky. Vzor, ktorý ale chceme na objekt aplikovať má tvar kosodĺžnikov, preto je potrebné si rozdelený povrch vybrať (pozor – povrch je rozdelený na 2 časti, preto je potrebné si vybrať obe časti rozdeleného povrchu) a z ponuky vzorov na panely vlastnosti si navolíme Kosodélnik.

Rozdelenie povrchu objemu na kosodĺžniky je zatiaľ iba fiktívne, pretože čiary tvoriace tieto vzory neobsahujú žiadnu ďalšiu 3D geometriu. 

Ďalej je teda potrebné si takúto geometriu vytvoriť ako samostatnú rodinu Revitu:
Soubor --> Nové --> Rodina. Dôležité je teraz vybrať si šablónu rodiny (súbor RFT) "Obecný model založený na vzoru"

Po označení defaultného štvorcového vzoru v navigačnom okne Family editoru Revitu si na panely vlastností takisto zmeníme tento vzor na Kosodélník.

Na panely kresliacich nástrojov si vyberieme Bodový prvek a vložíme ho do stredu jednej zo štyroch hraničných čiar nášho vzoru (zelené čiary). Následne aktivujeme tlačítko Nastavit pracovní rovinu, ukážeme kurzorom myši na bod, ktorý sme si vložili, stláčaním klávesy TAB definujeme rovinu, ktorá bude kolmá na čiaru, na ktorej bod leží a kliknutím myši potvrdíme. 


V mieste tohto bodu nakreslíme profil tvaru, ktorý bude tvoriť náš vzor (môže sa jednať o akékoľvek uzatvorené profily). V našom prípade definujeme tvar profilu jednoduchou kružnicou (rovnomenný kresliaci nástroj). 


Po označení profilu a referenčných čiar tvoriacich náš vzor (zelené čiary) potiahneme tento profil po trajektórií referenčných čiar kliknutím na tlačítko Vytvořit tvar a adaptívny knižničný prvok založený na vzore máme hotový. 
Túto family si uložíme a načítame do nášho projektu kliknutím na tlačítko Načíst do projektu a zavřít.


    V projekte si znovu označíme obe strany nášho rozdeleného povrchu a na panely vlastnosti znovu rozklikneme výber jednotlivých vzorov, ktorý ale teraz bude obsahovať aj adaptívnu rodinu, ktorú sme si pred chvíľkou vytvorili. Tento typ vzoru si teda vyberieme a okamžite sa geometria adaptívneho komponentu aplikuje na raster nášho povrchu.


    Ak by sme chceli zmeniť hustotu tohto rastra, robí sa tak na panely vlastností pomocou inštančných parametrov Počet pre Osnovu U a pre Osnovu V.


    Dôležitá poznámka – tieto hodnoty musia byť párnym číslom, nakoľko v opačnom prípade by nám na rozhraní nášho povrchu tvoreného dvomi časťami vznikol nesymetrický šev.
Video


Komentáře