Precizní úprava pohledů na výkresech Revitu

Patříte mezi projektanty, co mají rádi všecko precizně až minimalisticky. Například všechny pohledy na všech výkresech budou umístěny dokonale stejně. Ukážeme si dnes několik příkazů a postupů, které vám to umožní. Vaše výkresy dokážete vytvářet rychleji a budou vypadat více profesionálně. Na konci najdete krátké video s kompletní ukázkou v Revitu.

V půdoryse nakreslím orientovaný kvádr, kvádr reprezentuje ořezové oblasti. Nezapomenu, že kvádr není obdélník a je tedy potřeba nastavit i souřadnice osy Z, v řezech, pohledech nebo ve 3D. Orientovaný kvádr pojmenuji.

Orientovaný kvádr přiřadím ve vlastnostech všem pohledům, které chci ořezávat pomocí tohoto orientovaného kvádru. 

 Pohled vložím na výkres. Zarovnám pomocí příkazu Vodící osnova na kartě pohled. Vytvořím si novou osnovu, já si vytvářím vodící osnovy podle velkosti výkresu a typu pohledů, které na výkres umisťuji. Například „A2 – Půdorysy“. 


Tuhle osnovu si zarovnám podle výkresu a ve vlastnostech nastavím velikost osnovy.


 Vytvoření 3D pohledu na výkres, který bude reprezentovat půdorys nebo řez a dokáže mi dát lepší představu o pohledech na výkresech. Pohled vytvářím z výchozího 3D pohledu. Příkazem duplikovat pohled si vytvořím nový 3D pohled a nastavím si zobrazení. Já používám šablony pohledu pro urychlení mojí práce. Nastavení ořezání 3D pohledu dle orientovaného kvádru nastavím přes navigační kostku. Kliknu na navigační kostku pravým tlačítkem, vyberu orientovat k pohledu -> Půdorys-> Vybraný půdorys. 3D pohled se mě automaticky nastaví podle vybraného pohledu. Tenhle vytvořený pohled uzamknu, abych dokázal případně vkládat popisky nebo kóty. Vložím na výkres a zarovnám vodicí osnovy. Vodicí osnovu můžu skrýt.

 Další výkresy vytvářím duplikací předchozího výkresu. Při duplikaci výkresu se vytváří kopie pohledů, které jsou na výkrese, ale ty jednoduše v následujícím kroku vymažu. Pohledy na duplikovaném výkresu zaměníme za jiné pohledy na kartě upravit. Používám tenhle postup protože nemusím znovu ručně zarovnávat pohledy, ale zarovnání je převzato z původního výkresu. Nyní můžeme vymazat duplikované pohledy.


Orientovaný kvádr používám  k otočení pohledu na výkrese. Pokud nakreslím orientovaný kvádr a následně ho natočím. Pohled na výkrese bude vždy umístěn rovnoběžně s osami xy.


 Příkaz orientovaným kvádr se dá použít i ve více případech než pouze ke skládání pohledů na výkresy ale o tom jindy.Videoukázka použití:Komentáře