REVIT 2023.1 - Novinky

Jak už je každoročním zvykem, Autodesk přichází i letos s updatem pro BIM aplikaci Revit. Jedná se o verzi Revit 2023.1, který obsahuje nové funkce a vylepšení pro snazší a efektivnější práci v samotné aplikaci.

Twinmotion pro Revit

Tou asi nejzásadnější novinkou je napojení aplikace Twinmotion na Revit a možnost otevírat a synchronizovat model přímo z Revitu v aplikaci Twinmotion (ta je součástí subscription Revitu). Twinmotion je vizualizační nástroj, který umožňuje snadno a rychle vytvářet vizuální výstupy z Revitu. Může se tak jednat o obrázky, panoramatické fotky, standardní nebo 360° VR videa a nebo interaktivní prezentaci Vašeho návrhu koncovému zákazníkovi. Více o Twinmotionu se dozvíte na chystaném webináři, který proběhne 30.11., registrace viz plánované webináře. Pokyny k instalaci najdete v tipu.


Video Twinmotion 

Vyhledávací řádek při vkládání

Při vkládání prvků do vybraných podlaží můžete nyní při větším množství využít vyhledání daného podlaží např. pomocí názvu.Vybrání všech instancí včetně legendy

Při výběru všech instancí daného prvku nyní lze zahrnout do výběru i legendy.


Vylepšení nástroje pro úpravu tvaru plošných prvků

Při vytváření například spádu podlahy nebo ploché střechy se dá využít nástroj pro úpravu tvarů. Nyní v tomto nástroji přibyla možnost vkládat body ve vzdálenosti od vybraného povrchu nebo v absolutní výšce. Máte také na výběr, od které výškové úrovně se daná výška má odměřovat (Aktuální podlaží, Základní bod projektu, Bod zaměření, Vnitřní počátek). Revit si Vaši volbu bude pamatovat místo Vás a při editaci dalšího prvku budete vycházet ze stejné výškové úrovně.


Konstrukční prvky pro DACH

Přibyly nové prvky z konstrukčních kategorií, např. HP ocelové profily, prefabrikované sloupy, vazníky, nosníky, betonové piloty, atd. Tyto prvky jsou vytvořeny primárně pro Německo, Rakousko a Švýcarsko, nicméně využít je může kdokoliv.Nastavení směru výztuže

Jednodušší nastavení směru, ve kterém se bude vkládat sada výztuže. Na jedno kliknutí tak po vložení určitého počtu výztuže s roztečí můžete určit, od kterého prvku se počítá zadaná vzdálenost vazby.


Vylepšení výkonu

Už sám Revit 2023 přinesl vylepšení výkonu například při kopírování většího množství prvků, připojování souborů atp. Update na 2023.1 přinese vylepšení výkonu při vybírání prvků v jemném a středním detailu.

Asistované provázání prvků s analytickým modelem

V případě, kdy manuálně vkládáte analytické pruty do modelu, musíte spojit tento prut s fyzickým prvkem který reprezentuje. Nově toto nemusíte tvořit manuálně, ale máte možnost využít asistované asociace a Revit rozpozná prvky, které se překrývají s analytickým prutem a automaticky je k sobě přidruží. Po úspěšné asociaci Revit daný prvek zvýraznění.


Automatický převod z analytického modelu na fyzický

Revit 2023.1 bude nově umožňovat vytvořit na základě analytického modelu prvky, které analytický model zastupuje. 


Editace zakřivených analytických modelů

Nově lze editovat analytické zakřivené prvky a to úpravou poloměru buď přímo v modelovém prostoru manipulací s prvkem a nebo zadáním hodnoty parametru. 


Tvorba zakřivených analytických desek

Můžete vytvářet a editovat výšku, rádius atp. ať už u oblouky nebo elipsy a to přímo v prostředí modelovacího prostoru oblouky. Lze také kombinovat oblouky i elipsy.


Automatická detekce zeměměřičské stopy

Pro náš trh ne příliš zajímavá novinka je možnost automatické detekce jednotek (zeměměřičských stop) přímo z připojovaného nebo importovaného DWG souboru.


Report velkých souřadnic

Revit nově bude umět v rámci diagnostiky otevíraného souboru nahlásit prvky s velkými souřadnicemi. V případě problému bude zapsáno ID prvku, kategorie, rodina, typ a také maximální souřadnice. 

Správa parametrů

Správce parametrů v cloudu přibyl už v rámci verze 2023, v rámci updatu by mělo dojít k zefektivnění práce s parametry. 


Publikování do cloudu

V rámci Revitu 2023.1 přibyla možnost publikování do cloudu pouze aktuální model bez připojených souborů, což umožňuje rychlejší publikaci. 

Generativní design a Dynamo v Revitu 2023.1

Novinkou pro Revit je Dynamo 2.16. Nově se také budete setkávat s varováním důvěryhodnosti, které Vás bude upozorňovat na zdroj odkud otevíráte skripty, plus antivirová ochrana balíčků. Dále pak přibyla možnost rozevíracích seznamů pro Dynamo player, kontextová nabídka pro generativní design, nové uzly pro křivky (polycurves) a textury materiálů nebo upgrade verze SQL databáze.


Rozdělení pomocí příkazu „Rozdělit s mezerou“ nyní i pro segmenty MEP

Revit nyní umožnuje použít příkaz „Rozdělit s mezerou“ na prvky z kategorií pro MEP: 

Potrubí

Trubky

Elektroinstalační trubky

Díly výroby


Připojení nadstavců dílů výroby

Nadstavce dílů výroby jsou spolehlivěji připojeny, při práci s mírným posunem. 

Pracuje s postupy

Příkaz Oříznout/Prodloužit

Vytvoření vícebodové trasy

Modelování přetažením konců / prvků VléciAutomatická orientace konektoru při vkládání dílů

Revit automaticky správně orientuje konce, pokud na dílu existuje platný konektor umístěný.

Orientace dílu na kurzor myši

Tvarovky dílů výroby se automaticky orientuje tak, aby směřovali k pozici kurzoru.

Vylepšení šikmého potrubí při změně služby

Potrubní síť dílů výroby nyní zůstává připojena při použití funkce Změnit službu.

Zlepšení mírně skloněných systémů

Dříve nebylo možné spolehlivě vytvořit další trasy z umístěných prvků v mírně skloněných systémech. Nyní lze vytvářet trasy z mírně skloněných prvků a poskytuje předvídatelnější výsledky. Získáme efektivnější modelování šikmého potrubí.

Přesnost modelování šikmého potrubí po částech

Přesnost úhlů byla vylepšena, rozměry jsou nyní více předvídatelné.

Pořadí umístění prohlížečů

Revit si nyní pamatuje pozici prohlížečů, když přecházíte mezi projekty. Prohlížeč systému, prohlížeč projektu… Zjednodušení práce s uživatelským rozhraní.

Výškové parametry v podlahových značkách

Popiska kategorie podlahy nyní může popisovat parametry výšek jako například „Výškové odsazení od podlaží“ . Automatické vkládání odkazu při umisťování popisku místnosti.

Automatické vložení odkazové čáry, pokud je popisek místnosti umístěn mimo místnost. Při vypnutí odkazu je popisek automaticky umístěn zpátky do místnosti. 

Parametr Konstrukční využití v popisce

Parametr Konstrukční využití, lze nyní použít ve štítku pro popisku Konstrukčního prvku. 


Vylepšení práce s výřezy na výkresech

Zachování pozice výřezu na výkrese při záměně výřezu. Nový parametr "Zachovat pozici názvu". Při záměně pohledu je zachována pozice názvu pohledu. Podporuje výběr pohledu, který je již umístěn na jiném výkresu. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení odebrání výřezu z jiného výkresu. 


Automatické zarovnání pohledů přesunutými mezi výkresy

V prohlížeči projektu nyní můžete přesouvat více pohledů mezi výkresy.Vylepšení otevírání výkresů a pohledů

Při výběru více pohledů, výkresů, legend… máme možnost otevřít všechny pohledy nebo výkresy současně, přes pravé tlačítko myši. Je zobrazeno dialogové okno s potvrzením. 


Vylepšení odebírání pohledů z výkresu. 

Nyní můžeme odebírat pohledy z výkresu přes prohlížeč projektu a pravé tlačítko myši.  

Reference pohledu nyní zobrazuje číslo detailu a číslo výkresu

Číslo detailu a číslo listu je nyní zahrnuto v Referenci pohledu.

Číslo detailu a/nebo číslo listu lze v seznamu také vyhledávat. Hromadná úprava revize výkresů

Tlačítko Revize listů, je nyní dostupné při výběru více výkresů. Revize se zapíšou do všech vybraných výkresů. Nemusíme tedy revize nastavovat pro každý výkres samostatně. 

Vylepšená kontrola nastavení hardwaru

Lepší pochopení toho, jak bude systém fungovat s Revitem. Detekce konfigurace hardwaru. Zelené symboly zaškrtnutí při splnění doporučených hodnot. FORMIT 2023.1

Tak jako se dostalo aktualizace Revitu, prošel updatem i Autodesk FormIt Pro (součást sady AEC Collection) a taktéž nese označení 2023.1. Aktualizace přináší nové nástroje pro modelování a také velká vylepšení při skicování v terénu. Stejně jako u Revitu u u FormItu prošlo aktualizací Dynamo a samotná integrace na Revit. Nová verze také přináší podporu hlášení chyb v případě selhání.Další informace

Všechny aktualizace, včetně Twinmotion, si můžete stáhnout z vašeho účtu na Autodesk Account.

Stručné představení novinek verze 2023.1 - viz video Autodesku:

Podrobněji vám je představíme na webináři Revit 2023.1 plánovaném na 30. listopadu.Komentáře