Jak na správu rodin v Revitu? Smart Browser!

Rodiny (families) jsou nezbytnou součástí každého Revit projektu. Kvalita rodin přitom zásadně ovlivňuje práci v Revitu a kvalitu samotného projektu. Mít co nejlepší knihovnu rodin je proto cílem každého BIM manažera. Správa knihovny rodin vyžaduje hodně času a práce. Nejen BIM manažer, ale i ostatní členové týmu pak s knihovnou rodin musí denně pracovat. Zjednodušit tuto činnost je možné použitím aplikace Smart Browser

Pracujete s rodinami konkrétních výrobků, které jsou poskytnuty výrobcem? 

Ani výrobci neuniknou všude skloňovanému BIM. Mnoho výrobců se k této myšlence přidává a vytvářejí vlastní knihovny výrobků, které jsou dostupné online (např. BIMobject, CADforum.cz). Rodiny z těchto zdrojů obsahují velké množství různých parametrů. Pomocí aplikace Smart Browser je možné tyto rodiny vyčistit od zbytečných informací, převést jednotky, přejmenovat užitečné parametry a vytvořit nové parametry, které pro svůj projekt potřebujete. 

Máte ověřené rodiny z minulých projektu, které chcete upravit a vytvořit standardní knihovnu? Nebo chcete rodiny upravit pro použití v aktuálním projektu? I pro tento účel se hodí aplikace Smart Browser.


Procházení rodin v projektu

Aplikace Smart Browser nabízí nástroje, jak efektivněji pracovat s rodinami v Revitu. Základní je funkce Project Browser. Project Browser je funkce k procházení načtených rodin v projektu. Díky nástrojům pro filtrování je možné snadno nalézt potřebnou rodinu a umístit do projektu. Project Browser umožňuje procházet rodiny i v připojeném souboru Revitu, načíst je do aktuálně otevřeného projektu nebo otevřít rodinu k úpravám.


 Procházení a správa knihovny rodin

Funkce Smart Family Browser je určena pro správu knihovny rodin a hromadné úpravy rodin. Rodiny mohou být uloženy na disku počítače nebo na sdíleném firemním uložišti. V aplikaci Smart Browser můžeme tuto knihovnu procházet, vyhledávat a filtrovat. Procházení usnadní 3D náhledy nebo prohlížeč rodin, který dokáže rodinu zobrazit v samostatném okně a umožní rodinu detailně prohlédnout. Hned při výběru rodiny získáme přehled o všech vytvořených typech a uvidíme všechny parametry rodiny. Vybrané rodiny, nebo pouze jeden vybraný typ rodiny je možné okamžitě načíst do projektu, případně začít s úpravami. 

Modifikace rodin neprobíhá v reálném čase. Úprava rodin tak probíhá v kontrolovaném prostředí. Uživatel si nejdříve požadované změny připraví a zkontroluje. Každá změna se zapisuje do textového souboru a nese s sebou záznam o uživateli, který úpravu vytvořil. Obsahuje stručný popis úpravy, datum a čas vytvoření. Úpravy je možné v průběhu práce ukládat a znovu otevírat. Po dokončení úpravy se modifikace spustí pomocí funkce „Run modifications“ a aplikace Smart Browser provede hromadnou úpravu všech vybraných rodin Jaké úpravy rodin je možné dělat?

V prostředí aplikace Smart Browser je možné snadno vytvářet nové typy rodin, přejmenovávat je nebo mazat. Hromadné číslování a značení typů rodin podle uživatelem definovaných pravidel, změnu a zápis informací do parametrů, nebo hromadně měnit kategorie rodin. Aplikace umožňuje jednoduše spravovat parametry rodin. Parametry je možné přidávat, mazat nebo přejmenovávat a vytvářet vzorce. Vše jak pro parametry rodiny, tak pro sdílené parametry. Umožní změnu parametrů rodiny za parametry sdílené a naopak. Smart Browser dokáže ale dokáže mnohem víc. 

Udržet přehled o provedených modifikacích pomůže přehledné barevné značení s legendou. 


Smart Browser umožňuje spravovat data v rodinách pomocí tabulky excelu. Postup je velmi jednoduchý. V okně aplikace Smart Browseru si vyfiltrujeme data, která nás zajímají a která chceme modifikovat, data vyexportujeme do tabulky excelu, kde můžeme provést úpravy za pomocí funkcí Excelu. Soubor s uloženými změnami můžeme zpětně načíst a zapsat změny. 

Abychom zajistili, že jsou v projektu používané aktuálně platné rodiny, stačí použít nástroj pro porovnání knihovny rodin s rodinami načtenými v projektu. Výsledek porovnání se zobrazí v přehledné tabulce, vybrané rodiny můžeme hromadně aktualizovat.


Práce s daty v projektu 

Organizace projektu je časově náročná a je snadné přehlédnout detaily, zvláště když se jedná o tisíce prvků. Přesto je třeba tuto práci udělat, abychom naplnili cíle BIM projektu. Modul k tomu určený se jmenuje BIM Tree Manager. Zatímco Smart Family Browser pracuje s rodinami v knihovně, BIM Tree Manager obsahuje funkce pro práci s rodinami v projektu. Umožňuje také práci se systémovými rodinami – například stěny. S modulem BIM Tree manager dokážete rychle filtrovat a vybírat prvky odkudkoliv v projektu, dokážete číslovat a třídit prvky podle uživatelem definovaných pravidel. Můžete odečítat horní nebo spodní výšky prvků a jejich souřadnice. Funkce pro nahrazení prvků s pomocí mapování parametrů zajistí, že nedojde ke ztrátě dat. 

BIM Tree manager dokáže získat a zobrazit data, která jsou běžně špatně dostupná a práce s nimi je složitá. Například je možné u prvků získat data z hostitele a tyto informace extrahovat do parametrů rodiny. U všech typů rodin je možné zjistit informace o místnosti nebo prostoru, ve kterém je prvek umístěny, tato data je možné extrahovat a zapsat do vybraného parametru. Z dat připravených v BIM Tree Manageru je možné jedním kliknutím vytvořit výkaz.

Aplikace Smart Browser s modulem BIM Tree Manager dokáže samozřejmě mnohem víc. Může to být převod jednotek rodiny, hromadný upgrade projektu nebo rodin do vyšší verze Revitu, určování orientace otevírá dveří, umožňuje rychlou analýzu množství a tvorbu výkazů s exportem do tabulky Excelu.


Modulární řešení aplikace Smart Browser

Aplikace Smart Browser je rozdělena do několika modulů. Každý z modulů má různý stupeň oprávnění pro správu obsahu. Tyto modulu mohou být přiděleny jednotlivým uživatelům podle jejich specifické role v projektu. BIM manažer tak využije modul BIM Manager s modulem BIM Tree Manager, tyto moduly umožní kompletní správu knihovny rodin a prvků v projektu. Další moduly jsou určeny pro členy týmu, kteří nemají hlavní zodpovědnost za správnost rodin a BIM projektu. 

Modulární přístup umožní nejen rozdělovat role a oprávnění pro práci s rodinami. Díky modulárnímu řešení je možné přesně přizpůsobit skladbu licencí potřebám týmu a optimalizovat náklady spojené s pořízením licencí aplikace. 
 


Ukázka AGACAD Smart Browser
Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Smart Browser.

V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Smart Documentation prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.


Komentáře