Metal Framing – lehké kovové konstrukce

 
LGSF (Light Gauge Steel Frame) je označení pro konstrukční systém založený na použití lehkých tenkostěnných za studena tvarovaných ocelových profilů. Tento konstrukční systém může být atraktivní alternativou k tradičním stavebním materiálům náročným na zdroje, jako je dřevo, beton a ocel válcovaná za tepla. LGSF konstrukce obdobou klasických dřevěných rámových konstrukcí. LGSF konstrukce má oproti dřevěné rámové konstrukci řadu pozitivních vlastností, nehořlavost, odolnost vůči hmyzu, plísním a vlhkosti (pozinkovaná ocel), nižší hmotnost a rozměrová stabilitu.
Jak co nejlépe takovou konstrukci navrhnou a přenést do výroby? Odpovědí je Metal Framing Suite, doplněk pro Autodesk Revit. Aplikace Metal Framing je BIM software pro efektivní a přesné navrhování konstrukcí včetně podrobných detailů, koordinaci, tvorbu výrobní dokumentace a výrobu lehkých kovových rámů v Revitu.
Metal Framing Suite, jeden z hlavních balíčků skupiny Metal Framing, je primárně zaměřený na navrhování jednovrstvých i vícevrstvých konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů. 


Automatizované generování konstrukce

Metal Framing pracuje na principu uživatelem definované automatizace. Hlavní nosný rám, sekundární rám, laťování, opláštění nebo obložení je generováno na základě uživatelem definovaných konfigurací – pravidel. Konfigurace se ukládají do konfiguračních souborů, jednou nastavené konfigurace je možné sdílet a opakovaně používat pro práci na dalších projektech. Účelem používání konfigurací je zjednodušit nastavení, šetřit čas, používat osvědčené uspořádání rámů a eliminovat chyby.

 
Metal Framing Suite je balíček připravený pro generování kovových konstrukcí z tenkostěnných ocelových profilů, nabízí nástroje pro generování konstrukcí stěn, stropů nebo střech. Metal Framing suite je dále možné použít například pro generování SDK příček a předstěn, podlah nebo zavěšených podhledů
 


Navržené konstrukce je možné doplnit o podrobné detailní přípoje. 


Mějte vytvořené standardní a ověřené skladby konstrukcí v šabloně projetu, mějte vytvořené ověřené konfigurace pro generování rámů a vkladní konstrukčních detailů, a pak můžete generovat model konstrukce s podrobnou výrobní dokumentací na několik kliknutí myší.

Generování výkresové dokumentace

Na základě uživatelem definovaných konfigurací je provedeno číslování a označení prvků, generování pohledů a výkresové dokumentace. Pohledy mohou být již včetně popisů a kót. Automaticky vygenerujte podrobné výkazy prvků. Získejte tak přesné informace o hmotnosti ocelové konstrukce, množství spojovacího materiálu a ploše materiálu pro opláštění nebo obložení. Díky přesným a podrobným výkazům je možné získat relevantní podklady pro nacenění projektu. 
 

Vygenerované pohledy a výkazy jsou automaticky umístěny na výkres podle zvolené šablony. Automatizace nabízí rychlost a eliminuje plýtvání časem na činnosti, které nepřidávají hodnotu. Jakmile vytvoříte standardy, konfigurace nebo vlastní knihovnu prvků, budete je mít vždy připravené k použití v jiných projektech.

BIM model jako zdroj dat pro výrobu na CNC strojích

O přenesení projektu do výroby na CNC strojích se postará modul Metal Framing CNC Exporters. Využití exportu je možné díky přesně zpracovanému a detailnímu 3D modelu. Metal Framing CNC Exporters v současné době nabízí CNC exportéry pro nejoblíbenější CNC stroje, jako jsou Howick, Metroll, Royal C.N.C., Pinnacle a Scottsdale.
CNC exportéry je možné používat pouze se softwarem AGACAD Metal Framing, který uvnitř projektu Revit vytvoří konstrukční prvky se všemi potřebnými geometrickými a informačními údaji a příslušný CNC exportér pak vytvoří zdrojová data pro výrobu zvoleným strojem.

 Rychlost, přesnost a efektivita řešení pro kovové konstrukce od společnosti AGACAD umožňuje odborníkům navrhovat stavby nejvyšší kvality v každé fázi projektu, významně ušetřit čas, snížit pracnost a spotřebu materiálu.

Ukázka AGACAD Metal Framing Suite
Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Metal Framing.
V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Metal Framing prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.Komentáře