ACC - seznamte se s možnostmi koordinace modelu

ACC

Autodesk Construction Cloud, s aplikacemi Autodesk Docs, BIM Collaborate a dalšími, je osvědčené řešení společného datového prostředí (CDE) provázané s nejrozšířenějšími projekčními BIM nástroji i s dalšími aplikacemi pro koordinace, komunikaci, hodnocení projektových dat a řízení stavby.

Identifikace a řešení konstrukčních problémů už v počáteční fázi předchází nákladným pozdějším změnám v dalším průběhu. Ale sledování modelů a komunikace problémů se zúčastněnými stranami projektu může být zbytečně manuální a časově náročná činnost. S koordinací modelů v aplikaci Autodesk BIM Collaborate ale umožňuje jednoduchá automatizace BIM manažerům, architektům a inženýrům rychlý přístup k těm informacím, které potřebují pro zlepšení kvality svých modelů, organizovaných ve společném datovém prostředí (CDE).

Podívejte se v následujících videích (s CZ titulky), jak mohou projektové týmy spolupracovat na jednom místě, ve společném sdíleném datovém úložišti, tak, aby přímo na stavbu dodaly kvalitnější obsah projektů. Předem připravené komunikační nástroje pomáhají týmům řešit problémy dříve, než na stavbě nastanou. Autodesk BIM Collaborate usnadňuje BIM manažerům, architektům a inženýrům jejich koordinaci pomocí automatické detekce kolizí a správy problémů v nástrojích, které používají každý den.


BIM KOORDINACE:1) Přehled koordinace

Několik týmů na projektu může provádět revize a analyzovat své modely v kontextu jednotného modelu projektu. Definicí koordinačního prostoru mohou týmy vytvářet dynamické 3D pohledy při kombinování víceúčelových modelů, nebo rozdělení modelů podle vlastností. Zúčastněné strany pak mohou kontrolovat výsledky automatické detekce kolizí i bez předchozích zkušeností se zjišťováním kolizí.


2) Automatická detekce kolizí

Detekce kolizí probíhá automaticky při změnách modelu a poskytuje průběžný přehled o konstrukčních obavách, dříve než se z nich stanou nákladné problémy na stavbě. Na kartě Kolize (Clashes) se zobrazují výsledky kolizí napříč všemi modely ve zvoleném koordinačním prostoru - zobrazuje je jako matici vztahů mezi modely.


3) Řešení vad

Vady (Issues) slouží týmům k identifikaci a sdělení problémových oblastí nebo navrhovaných zlepšení v rámci projektových dokumentů nebo modelů. Vady v BIM Collaborate se rozšiřují na týmy pracující v aplikacích Revit, Navisworks, Autodesk Docs a Autodesk Build. Když kolize vyžaduje další pozornost, můžete vytvořit odpovídající vadu přímo z koordinace modelu.


4) Schůzky

Sledujte vady, publikujte změny a koordinační rozhodnutí v modulu Schůzky. Tento virtuální nástroj umožňuje týmům zůstat v obraze a mít na příští koordinační schůzce aktuální informace o tom, co se děje, kdo je zodpovědný za akční body a které body vyžadují větší pozornost. Schůzky umožňují BIM manažerům vytvářet dynamickou agendu týdenních koordinačních jednání. Ke každému bodu agendy lze přiřadit zastřešující téma, odpovědnou osobu a může odkazovat na vady, modely, dokumenty a další. Schůzky se mohou zahrnout i vzdálené pracovní síly přidáním odkazů na virtuální schůzky ze služby Zoom nebo Microsoft Teams.


5) BIM na stavbě

S mobilní aplikací Plangrid Build mohou týmy rychleji přijímat kritická rozhodnutí s modely přímo na místě. BIM manažeři mohou vytvářet přesné modely přímo v koordinaci modelů - stačí vybrat koordinovaný model nebo pohled a uložit jej do aplikace Autodesk Docs. Tento pohled pak bude k dispozici v mobilní aplikaci pro rychlejší a informovanější postupy v terénu, na stavbě. Pohledy s vlastními prvky a úhly kamery lze vytvořit v Navisworks a nasměrovat tak pracovníky na staveništi na konkrétní body zájmu. Po otevření modelu se mohou uživatelé snadno pohybovat po celém modelu a lépe si tak představit záměr návrhu a rychle najít příslušné informace o instalacích.
Praktické zkušenosti

A co na CDE řešení Autodesku a Arkance Systems říkají uživatelé v České republice? Zeptali jsme se našich zákazníků z řad velkých stavařských firem a správců majetku na loňské konferenci CADfórum:


Chcete si CDE řešení Autodesk nebo další nástroje Construction Cloudu vyzkoušet? Kontaktujte Arkance Systems.

Komentáře