Autodesk Construction Cloud – předání projektu

Velmi často se již u nás používá ke sdílení a správě projekčních dat tzv. společné datové prostředí (CDE). V případě produktů Autodesku je používáno řešení postavené na platformě Autodesk Construction Cloud (ACC).  V okamžiku, kdy je pak projekt dokončen, stojíte před situací, jak data předat zadavateli. 

ACC nabízí několik způsobů, jak data z cloudového prostředí vyexportovat a předat zadavateli.

První a jednoduchý způsob je stáhnout veškerá data z projektu a uložit je na lokální resp. externí disk. Stačí si vybrat potřebné složky a stáhnout je na disk.


Druhý způsob vyžaduje instalaci doplňkové aplikace Desktop Connector, která umožňuje synchronizaci dat uložených v cloudu (ACC) s vaším počítačem. Pro synchronizaci si můžete vybrat jednotlivé soubory nebo celé adresáře.  To se dá využít jednak pro snadnou aktualizaci souborů - ať už na cloudu nebo na vašem počítači, ale je možné synchronizaci použít i pro zálohování dat. Data stažená na lokálním disku pak můžete snadno vzít a předat zadavateli.


Třetí způsob je použití nástroje Bridge (v české lokalizaci přeloženo jako Most), který původně umožňoval v aplikaci Autodesk Build přenášet výkresy mezi projekty. Časem ale byla jeho funkčnost rozšířena na přenos všech dokumentů nebo i celých adresářů a zároveň je již součástí aplikace Autodesk Docs, který je vždy součástí všech dalších cloudových produktů jako je BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro nebo ho mají projektanti k dispozici jako součást projekční sady AEC Collection. Dá se tedy říct, že tento nástroj může používat kdokoliv, kdo má nějakou licenci Autodesk Construction Cloudu nebo projekční sadu programů - AEC Collection.

Pomocí nástroje Bridge (Most) můžete sdílet  soubory, adresáře, extrahované výkresy mezi různými projekty, ať už jsou ve vašem hubu nebo v hubu jiné firmy. To se dá využít nejen pro sdílení dat mezi různými firmami nebo mezi různými projekty, ale právě i k předání veškeré dokumentace zadavateli. Podmínkou samozřejmě je, že zadavatel musí mít svůj vlastní hub a v něm založený projekt, do kterého se data překopírují.

Podívejte se na video s ukázkou přenosu dokumentů mezi projekty.


Komentáře