Zmena kategórie rodiny z hostiteľskej na obecnú

    Prvým a najzakladanejším krokom pri tvorbe nejakej rodiny, teda knižničného prvku v Revite je výber správnej šablóny – teda súboru RFT. Je to tak kvôli tomu, že na základe týchto šablón definujeme nielen konkrétnu kategóriu rodiny, ale najmä jej principiálny druh, teda akú základnú charakteristiku rodina má. Či je anotačná alebo obsahuje 3D geometriu, či je adaptívna alebo líniová, či založená na nejakom vzore a pod.

    Túto základnú charakteristiku rodiny si treba zadefinovať úplne na začiatku a podľa nej si vybrať predmetnú šablónu RFT. Po založení sa nijakým spôsobom nedá táto fundamentálna úroveň rodiny Revitu zmeniť. 

    Čo sa ale zmeniť (aj dodatočne) dá, je to, či rodina vyžaduje pre vloženie do projektu hostiteľa, ktorým môže byť napr. stena, podhľad, strop a pod. Klasickým príkladom je okno alebo dvere, ktoré samozrejme potrebujú hostiteľa stenu (prípadne strechu) a následne sa podľa toho ďalej správajú (t.z. napr. vyrežú do steny otvor na základe „voidu“, ktorý je definovaný rozmermi otvorovej konštrukcie a pod.). Podstatné je, že bez tohto hostiteľského elementu nevieme takúto rodinu do projektu Revitu vložiť / umiestniť.

    Rodiny, ktoré vyžadujú hostiteľa si takisto vytvárame z konkrétnych RFT šablón, ktoré sa defautne nainštalujú spolu s Revitom a nachádzajú sa v:

  • C\ProgramData\Autodesk\RVT20XX\Family templates.

    Ak chceme napr. vytvoriť novú rodinu obecného modelu, ktorý bude hostiť stena, tak si vyberieme šablónu „Obecný model stěnový.rft“. To, že pracujeme s rodinou, ktorá je hostiteľská vieme podľa parametra tejto rodiny s názvom „Hostitel“, nachádzajúceho sa na panely vlastností. Tento parameter je ale za každých okolností vyšedený, t.z. nemôžeme hostiteľa takejto rodiny ani zmeniť, ani vypnúť.

    Čo ale, ak potrebujeme tohto hostiteľa naozaj vypnúť, alebo len vytvoriť iný variant rodiny, ktorý nebude stenový, ale bude môcť byť voľne vložený do projektu? Postup je nasledovný:

    Využijeme na zmenu hostiteľa nástroj Revitu z kategórie koordinácia projektu s názvom Kopírovat/Sledovat. Najskôr ale musíme zmeniť kategóriu rodiny na jednu z tých, ktorú tento nástroj (Kopírovat/Sledovat) podporuje. Sú to napr. kategórie mechanické zariadenia, sprinklery, výustky vzduchotechniky, steny, podlahy a pod.

    Presný výpis všetkých podporovaných elementov nástrojom Kopírovat/Sledovat si môžete pozrieť tu: Které prvky je možné kopírovat nebo sledovat?

    Takže prvým krokom bude zmena kategórie rodiny na jednu z týchto podporovaných, teda napr. mechanické zariadenia. Rodinu je následne potrebné vložiť do nejakého projektu, kľudne prázdneho tak, aby bol samotný objekt (resp. jeho geometria) vložená do objektu jeho hostiteľa (v našom prípade do nejakej steny). Projekt s rodinou si uložíme ako samostatný súbor RVT a zatvoríme ho.


    Následne si založíme ďalší, nový (prázdny) projekt, do ktorého pripojíme predchádzajúci projekt s našou rodinou ako samostatnú externú referenciu.


    Ďalším krokom je aktivovanie sady nástrojov Kopírovat/Sledovat -> Vybrat připojení nachádzajúcich sa na karte Ribbonu Spolupracovat a následne skopírovať našu rodinu z pripojenej externej referencie do aktuálneho projektu pomocou nástroja Kopírovat.


    Týmto spôsobom vieme nie len extrahovať objekt z externého súboru do nášho projektu, ale pokiaľ sa pôvodne jednalo o rodinu, ktorá vyžadovala určitého hostiteľa (v našom prípade stenu), tak teraz sa toto nastavenie vyresetuje, a rodina sa dá teraz do projektu umiestniť na základe Plochy, či Pracovnej roviny.
    Po otvorení takto prevzatej rodiny vo family editore môžeme vidieť, že parameter Hostitel už nie je stena, ale plocha, t.z. že túto rodinu môžeme použiť v projektoch kdekoľvek bez obmedzení.Video:Komentáře