Cut Opening – prostupy konstrukcemi v Revitu

Jak v Revitu vytvořit prostupy konstrukcemi pro vedení instalací technických zařízení budov?

Manuálně nebo Automaticky? Ruční tvorba prostupů pro menší projekty s nízkým počtem kolizí může být relativně snadná, ale co když máte projekt se stovkami kolizí a prostupů? V takových případech je vhodné využít automatizaci, například aplikaci Cut Opening.

Trend projektování v BIM (Building Information Modeling) se stává standardem a s tím se zlepšují funkce programů a systémů pro projektování. Revit je nejpoužívanější software pro projektování v BIM. Cílem je vytvářet co nejvěrnější modely budov, které budou odpovídat výsledné realitě, a které umožňují precizní tvorbu a přípravu projektu, výpočty a podrobné výkazy materiálů.

V této fázi je vhodné zamyslet se i nad možností modelovat detailní prvky, kterou budou umístěny v přesných polohách. Na základě přesných dat je možné vytvářet výpočty a podrobné výkazy materiálů. 

Jednou z klíčových částí modelu jsou prostupy pro liniové prvky technických zařízení budov, architektonické a konstrukční prvky. Je také důležité kontrolovat vzájemné kolize těchto prvků, protože chybějící prostupy mohou ovlivnit jak kvalitu modelu, tak mohou ovlivnit i statické výpočty. Je tedy nutné důkladně zkontrolovat každé místo, kde se potrubí, trubky, kabelové žlaby nebo vedení setkávají se stavebními prvky, jako jsou stěny, podlahy, stropy, střechy, nosníky atd.

Bohužel, Revit nemá sofistikované a jednoduché nástroje pro tvorbu prostupů konstrukcemi, takže nejčastějším postupem je vytvoření vlastní rodiny a následné manuální vkládání této rodiny do všech kolizních míst. Pomocí tohoto postupu je možné prostupy v Revitu vytvořit, distribucí prostupů však uživatel stráví velké množství času a při manuální práci bude docházek ke generování množství chyb a nepřesností. Moderní aplikace, jako je Cut Opening od společnosti AGACAD, však mohou tento proces usnadnit a urychlit.

 


Cut Opening automatizuje distribuci a správu postupů konstrukcemi v Revitu. Klíčovým prvkem tohoto workflow je funkce Revitu s názvem Detekce kolizí, která nalezne všechna místa v modelu, kde se protínají vybrané kategorie prvků, například stěna nebo podlaha vs. potrubí nebo kabelová lávka.

 


Z této kontroly je možné vytvořit report v textovém formátu s podrobnými informacemi o vzniklých místech kolizí. Tento report slouží jako vstup do aplikace Cut Opening, která na základě informací z reportu vytvoří prostupy ve správných pozicích a velikostech. Vše je řízeno na základě pravidel definovaných uživatelem. 

 


Cut Opening dokáže vytvořit prostupy v místech, kde se protínají potrubí, kabelové lávky, trubky, elektroinstalační trubky se stěnami, podlahami, stropy, nosníky a sloupy. Prostupy je možné vložit do architektonického i konstrukčního modelu na základě připojeného modelu profese TZB. Cut Opening umožňuje pracovat i s modely ve formátu IFC.

Aplikace Cut Opening nabízí mnoho možností pro přizpůsobení konfigurací. Uživatelé Revitu tak mohou nejen definovat pravidla pro vkládání prostupů, ale i pro jejich sdružování, definovat přesné odsazení hran otvorů od potrubí nebo izolace a definovat pravidla pro vkládání požárních ucpávek na základě definované požární odolnosti konstrukce. Uživatel může určit, od jakých dimenzí potrubí generovat prostupy, a která místa je možné zanedbat a vyřešit například vrtáním na stavbě.

Cut Opening disponuje také funkcemi pro vytváření otvorů oken a dveří v odděleném konstrukčním modelu, který je připojen k architektonickému modelu. 

 

Cut Opening také umožňuje automatické vkládání požárních klapek do úseků potrubí, které prochází definovanou stěnou.

Využijte funkce programu Cut Opening a vytvářejte prostupy mnohem rychleji a přesněji. Ušetříte tak hodiny manuální a opakující se práce.


Více informací o aplikaci naleznete na produktových stránkách Cut Opening.
V případě zájmu o bližší informace či nákup softwaru AGACAD Cut Opening prosím kontaktujete obchodní oddělení Arkance Systems.

Komentáře