Využití modelu uloženého v CDE v realizační fázi

Během dodací fáze stavby se dnes již velmi často vytváří BIM model, který je pro snadnější komunikaci mezi účastníky projektu ukládán na společné datové prostředí (CDE). Informační model  lze využít pro různé účely, jako například tvorbu rozpočtu, kontrolu kolizí anebo ho lze využít na stavbě pro sledování stavu instalovaných komponent. A právě tento nástroj je k dispozici v aplikaci  Autodesk Build, která je součástí Autodesk Construction Cloud a která umožňuje z BIM modelu extrahovat požadované informace a seznam komponent, které pak realizační tým na stavbě může snadno procházet, zobrazovat a přiřazovat k nim související reference jako změnové řízení, formuláře, připomínky a další. Komponenty jsou přímo svázané s modelem a při aktualizaci modelu dojde i k aktualizaci seznamu a informací. Důležité také je, že si tým může sám zvolit, jaké informace potřebuje a kam je zapsat, tak, aby například terminologie názvů odpovídala zvyklostem v týmu.

Aktuálně jsou v Autodesk Build k dispozici tyto nástroje:

Zobrazení komponenty včetně informací ve 3D modelu 

Pokud vyberte model, který je připojený ke komponentě, zobrazí se v celkovém 3D modelu zvýrazněná komponenta a poskytne tak tím instalačnímu týmu srozumitelný   kontext, kde se prvek nachází a kam ho instalovat.


Zobrazení komponenty na 2D výkresech

Kromě 3D modelu lze komponentu zobrazit i na publikovaných 2D výkresech, poskytující týmu dodatečné informace, které se hodí například pro instalaci zařízení.

Propojení komponenty s dalšími procesy

Komponentu lze kromě modelu provázat i s dalšími pracovními postupy a nástroji v Autodesk Build, jako například úlohou v harmonogramu stavby, RFI (žádosti o informace), Submittals (předání požadavků) a další. 


Při aktualizaci modelu může administrátor zvolit, zda dojde k aktualizaci komponent na základě nové verze nebo ne.  

Podívejte se na ukázku práce s komponenty v Autodesk Build.

Komentáře