CDE v ceně licence Autodesk AEC Collection

Pokud používáte sadu programů určených pro architekty, inženýry a stavební firmy Autodesk AEC Collection, tedy např. aplikace Revit, AutoCAD nebo Navisworks, tak možná nevíte, že součástí této BIM kolekce je i cloudová služba Autodesk Docs, která má řadu důležitých nástrojů pro týmovou spolupráci ve společném datovém prostředí (CDE), jako je například porovnání změn mezi dokumenty, prohlížení různých souborových formátů, sdílení dokumentů s dalšími účastníky projektu, schvalovací procesy a další. Skvělé je, že pro využití těchto funkcí nepotřebujete nic jiného než webový prohlížeč. 

Jaké hlavní funkce tedy Autodesk Docs nabízí?

Prohlížení souborů

Dostáváte od spolupracujících firem soubory, které nemůžete otevřít pomocí vám dostupných aplikací? Nahrajte je do Autodesk Docs. Vestavěný prohlížeč dokáže zobrazit více jak 60 různých formátů od kancelářských dokumentů, obrázků, videí až po CADové formáty nebo mračna bodů. 


V prohlížeči můžete vyhledávat prvky podle jejich vlastností, skrývat je, zobrazovat jejich vlastnosti, odměřovat vzdálenosti nebo 3D model ořezávat. 

Porovnání výkresů

Jednou z velmi užitečných funkcí je možnost porovnat mezi sebou jakékoliv dvě verze výkresů ve formátu DWG nebo dokonce i PDF a zobrazit tak změny, které byly ve výkrese provedeny. 


Porovnání modelů

Změny lze porovnávat nejen mezi 2D výkresy a PDF dokumenty, ale i mezi 3D modely. Ve 3D modelu může být změn velmi mnoho, a proto prohlížeč umožňuje izolovat a zobrazit jen změny určitého typu. Můžete tak zobrazit změny v určité disciplíně nebo podle typu změny, jako například změna vlastností nebo geometrie. Veškeré změny lze pro další zpracování exportovat do CSV souboru.


Konvence pojmenování

Z pohledu standardizace pojmenování souborů a pro jejich snazší vyhledávání umožňuje Autodesk Docs nastavit konvenci pojmenování (např. ISO 19650) - a při nahrávání dokumentů kontrolu, zda název této konvenci odpovídá. Nastavení není třeba provádět pro celý projekt, ale lze ho provést jen pro vybrané adresáře. Navíc můžete ke standardu přidat vlastní metadata jako je stav, revize nebo klasifikace a podle těchto atributů pak snadno vyhledávat potřebné dokumenty.


Schvalovací procesy

Chcete jednoduchou cestu jak kontrolovat a vydávat výkresy? Autodesk Docs nabízí možnost vytvářet různé typy schvalovacích procesů, v rámci nichž si můžete nastavit, kdo provádí kontrolu, zda ji musí provést všichni nebo jen někdo a co se s dokumentem dále stane.  Stav kontroly je součástí dokumentu a umožnuje to vyvarovat se vydání dokumentu bez jeho schválení.  


Mezi další užitečné funkce Autodesk Docs patří nástroje sdílení dokumentů - ať už v rámci týmu nebo i externě, možnost editovat kancelářské dokumenty (s licencí Microsoft 365), pracovat napřímo se soubory Revitu nebo AutoCADu (pomocí Desktop Connectoru), spravovat přístupová oprávnění a mnohé další. 

Celkově lze říci, že CDE aplikace Autodesk Docs je užitečným nástrojem pro všechny, kdo pracují s projektovými dokumenty v oblasti architektury, inženýrství a stavitelství. Díky výhodám jako je centralizované uložení, snadný přístup z jakéhokoliv zařízení (i mobilního) a užitečné funkce pro správu dokumentů jsou Autodesk Docs skvělým řešením pro efektivní práci na stavebních projektech. 

Komentáře