Fabrication CAMduct Components

V jednom z předchozích článků jsem zmiňoval užitečnou aplikaci RemoteEntry, která je součástí instalace Fabrication CAMduct. Další šikovnou aplikací, která je také součástí instalace hlavního produktu CAMduct, je Autodesk Fabrication CAMduct Components.


CAMduct Components umožňuje dalším operátorům řídit přípravu výroby potrubních komponent, což zvyšuje produktivitu a flexibilitu v dílně. 


Tato aplikace sdílí knihovny a databáze CAMduct, ale bez možnosti skládání dílu na plech, nebo úpravu dílů pomocí CAD prostředí Opus. Chybí také možnost ovládat nastavení instalovaných strojů. Je to taková "light" verze CAMductu, která umožňuje pracovat jen s okny ItemFolders (knihovna databáze), Contents (položky úlohy) a Takeoff (úprava položky). Částečně je také možné upravovat nastavení databáze, jako například materiály, předvolby vzorů, zářezy pro ohýbání a další.


Úlohy vytvořené v CAMduct Components lze exportovat do DXF, nebo přímo uložit MAJ soubor a dál úlohu zpracovat na vaší CAMduct stanici, ze které následně vygenerujete NC kód pro další fázi výrobního procesu. 


Komentáře