Nový Enscape 3.5

Bola uvedená nová verzia vizualizačnej 3D aplikácie Enscape 3.5 od spoločnosti Chaos Group, ktorá je určená o.i. aj pre Autodesk Revit 2024.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE ENSCAPE 3.5
  • editovateľný obsah
  • vylepšené osvetlenie a odrazy
  • nový obsah 3D osôb
  • vylepšenia exportu alpha kanálov
  • aktualizovanie ortografických pohľadov
  • certifikovaná podpora SpaceMouse®
  • priradenie obsahu Enscape® do aktuálne vybranej hladiny v Rhino®
  • nová správa užívateľského účtu na paneli s nástrojmi
  • podpora Revit® 2024

EDITOVATEĽNÝ OBSAH
    S novou sériou editovateľných (upraviteľných) objektov môžu užívatelia vykonávať zmeny materiálov, farieb alebo variácií určitých prvkov obsahu Enscape®. Je možné napr. meniť povrchové vrstvy (materiál) nábytku, farby oblečenia 3D osôb, alebo detailne meniť farebný odtieň všetých 91 3D vozidiel Enscape®. Variácie obsahu podporujú aj stromy a rastliny (napr. jesenné stromy, či črepníkové rastliny). Všetky prvky obsahu podporujúce túto novú funkciu je možné rýchlo identifikovať či nájsť pomocou filtrovania s použitím tagu „Adjustable“. V súčasnosti je k dispozícií v Enscape® vyše 590 rôznych objektov pre rôznorodé využitie vo Vašich vizualizáciách.


VYLEPŠENÉ OSVETLENIE A ODRAZY
    Enscape® 3.5 obsahuje vylepšenia svojich algoritmov pre metódy nepriamého osvetlenia (global illumination), ktoré užívateľom, ktorých pracovné stanice majú GPU (grafickú kartu) s podporou hardwarovej akcelerácie ray-tracingu (metóda sledovania sveteľných lúčov pri renderingu) poskytujú vylepšené osvetlenie, odrazy a celkovú kvalitu vykresľovania (renderingu). Užívatelia zaznamenajú zlepšenie kvality nepriameho osvetlenia najmä v interiérových scénach, výsledkom čoho sú realistickejšie a kvalitnejšie vizualizácie. Užívatelia si navyše všimnú konzistentnejšie osvetlenie a presné tieňovanie v zrkadlových odrazoch. Toto vylepšenie je dostupné pre užívateľov s grafickými kartami NVIDIA RTX alebo AMD RX 6000/7000.


NOVÝ OBSAH 3D OSÔB
    V januári 2023 bolo do knižnice obsahu objektov Enscape® (Enscape Asset Library) pridaných 53 nových ľudí (3D osôb). Tieto nové objekty boli vytvorené 3D skenovaním reálnych ľudských osôb pomocou interného 3D skenovania spoločnosťou Chaos Group. Knižnica s 3D obsahom sa naďalej rozrastá o novú skupinu 40 ľudí, ktorým teraz Enscape® umožňuje prispôsobiť napr. ich oblečenie. V ďalších aktualizáciách umožní Enscape® v blízkej budúcnosti aj ďalšie modifikácie takýchto objektov. Chaos Group plánuje začať skenovať viacero zvierat a nových užitočných predmetov pre potreby vizualizácií pomocou rovnakej technológie 3D skenovania reálnych objektov. Naskenovaný obsah je exkluzívny pre použitie v Enscape® a bude čoskoro dostupný v Chaos Cosmos. Tento obsah môžete vyhľadať filtrovaním s použitím tagu „Exclusive“.VYLEPŠENIA EXPORTU ALPHA KANÁLOV
    Užívatelia odteraz môžu exportovať rendre s priehľadným pozadím (alpha kanálom), čo uľahčuje úpravy a následný post-processing, teda dodatočné spracovanie a úpravy v ďalších nástrojoch (napr. Adobe Photoshop®). Užívatelia môžu tiež exportovať polopriehľadné materiály, ako sú napr. okenné výplne, či iné sklenené povrchy, čím sa zníži množstvo času potrebného na spracovanie týchto materiálov počas následného post-processingu.
AKTUALIZOVANIE ORTOGRAFICKÝCH POHĽADOV
    Enscape® 3.5 umožňuje synchronizáciu ortografických zobrazení medzi aplikáciami Revit® a Enscape®. Akýkoľvek ortografický pohľad vytvorený alebo upravený v aplikácii Enscape® sa zobrazí v aplikácii Revit®, zároveň prípadné orezové oblasti definované v pohľadoch Revitu budú zodpovedať pohľadom Enscape®. Táto synchronizácia je obojsmerná, čo znamená, že užívatelia môžu upraviť oblasť orezania v Revite a táto zmena sa okamžite aktualizuje v zobrazení tohto pohľadu v Enscape®.


CERTIFIKOVANÁ PODPORA SPACEMOUSE®
    Pomocou Enscape® 3.5 je možné prispôsobiť ovládanie 3D myši SpaceMouse® pomocou klávesových skratiek na samotnej myši. Užívateľom to uľahčí používanie myši SpaceMouse® a navigáciu v 3D modeli v spojení s Enscape®.


PRIRADENIE OBSAHU ENSCAPE® DO AKTUÁLNE VYBRANEJ HLADINY V RHINO®
    V predchádzajúcich verziách Enscape®, keď užívateľ umiestnil nejaký prvok Enscape® do projektu Rhino®, tak tento prvok bol priradený k predvolenej vrstve (hladine). Odteraz je umiestňovaný objekt Enscape® v Rhino® priradený do aktuálne vybranej hladiny.


NOVÁ SPRÁVA UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU NA PANELI S NÁSTROJMI
    Užívatelia môžu odteraz pristupovať k svojmu účtu priamo z panela nástrojov Enscape®. Uľahčí im to správu a kontrolu stavu licencie, správu exportov web-standalones, či vyrenderovaných panorám.


PODPORA REVIT® 2024
    Enscape® 3.5 podporuje najnovšiu verziu Revitu® – 2024.Komentáře