Zmena symbolu v rodine Revitu na základe úrovne detailov

     Viditeľnosť jednotlivých elementov rodiny Revitu vieme kontrolovať nielen na základe kategórií, podkategórií, manuálne, či parametricky, ale aj na zákade vybranej úrovne detailov v príslušnom pohľade projektu.

    Jedným z mnohých príkladov môže byť rodina sprinkleru – postrekovača stabilných hasiacich zariadení, kedy je vhodné meniť zobrazenie týchto objektov vzhľadom na úroveň detailov, aby sa pri určitej úrovni zobrazoval povedzme zjednodušený symbol, pri vyššej úrovni detailov napr. iný symbol a pri najjemnejšej úrovni aby sa namiesto symbolu sprinkleru zobrazila samotná jeho geometria.

    Defaultné nastavenie všetkých hmotných elementov rodín je také, že sa zobrazuje samotná geometria, čiže hmota týchto elementov v každom pohľade. Pokiaľ chceme nastaviť zobrazenie konkrétnych elementov v konkrétnej úrovni detailov, príslušné elementy vyberieme -> klikneme na tlačítko Nastavení viditelnosti na karte Ribbonu Upravit a vyberieme (necháme zaškrtnuté) tie úrovne, v ktorých chceme elementy zobrazovať.

    Na výber máme vždy 3 úrovne detailov zobrazenia, ktoré vieme v projekte nastavovať buď globálne pre všetky elementy v pohľade, alebo na úrovni kategórií / podkategórií, či pomocou filtrov grafiky v rámci nastavení viditeľnosti / zobrazenia pre daný pohľad.

    Pokiaľ chceme zobraziť rodinu revitu v určitej úrovni detailov pomocou nejakého symbolu, tak si tento symbol do požadovaného pohľadu rodiny buď naimportujeme, alebo si ho nakreslíme s využitím nástrojov na to určených, napr. Vyplněná oblast.

    Po vybraní naimportovaného, resp. nakresleného symbolu vieme rovnakým spôsobom definovať, v akej úrovni detailov má byť viditeľný.

    Ak chceme pre inú úroveň detailov vybrať iný symbol, ktorý však bude variáciou toho pôvodného, jedným z efektívnych postupov je skopírovať si existujúci symbol -> dočasne ho v predmetnom pohľade skryť -> skopírovaný symbol si vložiť zarovnaný na rovnaké miesto -> upraviť jeho tvar či geometriu a nakoniec upraviť nastavenie jeho viditeľnosti pre príslušnú úroveň detailov.

    Ak potrebujeme vidieť aktuálne zobrazenie len viditeľných objektov priamo vo family editore – aktivujeme si voľbu Viditelnosť dočasného pohledu.

    Obdobným postupom si vieme pripraviť akúkoľvek rodinu, aby sa zobrazovali rôzne jej elementy, či symboly v rôznych úrovniach detailov projektu.

    Pokiaľ by ste sa chceli dozvedieť viac ohľadom rôznych možností zobrazenia elementov rodín Revitu, vrátane parametrických nastavení a podmienok, alebo akúkoľvek inú tému z oblasti BIM, neváhajte nás kontaktovať, pripravíme Vám školenia či konzultácie na mieru.


Videoukážka:
Komentáře