Nová aplikace BIM Feeder for Revit pro práci s datovými standardy

Tento týden byla uvedena na trh nová nadstavbová aplikace BIM Feeder for Revit, umožňující uživatelům efektivně v projektech Revitu pracovat s datovými standardy. Aplikace je dodávána s datovými standardy Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a to jak silničním standardem, tak železničním standardem. Uživatelé mají navíc možnost vytvářet vlastní datové standardy. Do budoucna aplikace počítá i s integrací datových šablon Datového standardu staveb (DSS) České agentury pro standardizaci (ČAS).

V dnešní době je v rámci BIM projektování kladen stále více požadavek na kvalitní zpracování informační stránky projektů tak, aby byl digitální model stavby využitelný v plné míře pro zefektivnění jak projekční, tak i prováděcí fáze životního cyklu stavby, případně i facility managment. BIM Feeder for Revit práci s daty ve formě datového standardu významným způsobem zefektivňuje. Zásadní tři funkce BIM Feederu, které přispívají k efektivnější práci s datovými standardy v Revitu, jsou vytváření parametrů stanovených datovým standardem, vyplňování dat parametrů v dialogu BIM Feederu a v neposlední řadě pak automatizované vytvoření mapovací tabulky pro korektní export dat do IFC dle požadavku standardu. Nástroje BIM Feederu navíc umožňují vyplňování dat parametrů nejen v dialogu BIM Feederu, ale také exportem do Excelu, kde je možné data vyplnit a poté zpětně do BIM Feederu naimportovat.

Schéma fungování aplikace BIM Feeder for Revit

Vytváření parametrů

Při spuštění dialogu Nakrmit BIM daty aplikace provede analýzu prvků modelu, na základě klasifikačních parametrů. Tyto dva uživatelsky definované parametry roztřídí prvky v dialogu aplikace dle datového standardu. Klasifikační parametry uživatel vyplňuje standardními nástroji Revitu. V dialogu BIM Feederu pak uživatel zaškrtnutím možnosti „Zobrazit použité“ může zobrazit pouze vlastnosti prvků, které jsou v projektu obsaženy. Při takzvaném krmení BIM dat jsou pak v projektu Revitu u jednotlivých instancí vytvořeny parametry, na základě vlastností datového standardu.

Unikátní vlastností BIM Feederu je možnost vytvářet v projektu různé sdílené parametry u dvou prvků stejné kategorie Revitu. Znamená to například, že železobetonová stěna (kategorie Stěny) má přiřazen parametr „S4 Typ betonářské výztuže“, zatímco sádrokartonová příčka (také kategorie Stěny) tento parametr přiřazen nemá. Tento stav není možné docílit standardními nástroji Revitu a BIM Feeder tak unikátním způsobem zpřehledňuje datovou strukturu modelu.

Ukázka různých parametrů vytvořených v jedné kategorii Revitu pomocí BIM Feederu

Vyplnění dat parametrů

V přehledném uživatelském rozhraní BIM Feederu je možné také zapisovat data do parametrů. To je možné jak na úrovni skupin vlastností, tak na úrovni typů elementů či samostatných elementů (instancí). Kaskádová struktura práce s daty pak popisné informace ze skupin automaticky propisuje do typů elementů a z těch jsou pak jsou informace propsány do jednotlivých elementů. Uživatel pak má možnost data zapisovat nebo přepisovat i na úrovni typů elementů či jednotlivých instancí elementů.

Hlavní dialog BIM Feederu

Přestože lze v dialogu BIM Feederu popisné informace doplňovat velmi efektivně, BIM Feeder umožňuje uživateli i export vlastností do Excelu, kde je možné data vyplňovat s využitím všech pokročilých možností tohoto tabulkového editoru. Vyplněné informace je pak možné importovat zpět do BIM Feederu a posléze nakrmit do modelu.

Mapovací tabulka pro export do IFC

SFDI požaduje model ve výměnném formátu IFC a tomuto je nutné přizpůsobit i datovou strukturu exportovaného modelu. Požadavkem je mít data seskupené v takzvaných sadách vlastností. Aby uživatel nemusel vytvářet mapovací tabulku parametrů Revitu do vlastností a sad vlastností IFC ručně, BIM Feeder je schopen automatizovaně vytvořit mapovací tabulku exportu sad vlastností do IFC na základě aktuálního projektu a zvoleného datového standardu.

Ukázka mapování parametrů Revitu do sad vlastností v IFC

Více o aplikaci se můžete dozvědět na záznamu webináře s uvedením aplikace BIM Feeder for Revit na trh.


Jak aplikaci získat

Věříme, že aplikace omezí chybovost a ulehčí práci každému, kdo v Revitu pracuje s datovými standardy SFDI i jinými. Do budoucna počítáme s rozšířením aplikace o Datový standard staveb. Aplikace je kompatibilní s verzemi Autodesk Revit 2024, 2023, 2022 a 2021. Podrobné informace o aplikaci se dozvíte v dokumentaci k aplikaci. Patnáctidenní trial aplikace s plnou funkčností je k dispozici ke stažení na produktové stránce aplikace. V případě zájmu o nákup můžete kontaktovat obchodní oddělení Arkance Systems, případně je nákup možný na eshopu.Komentáře