Autodesk FORMA - budoucnost prvotního návrhu staveb

Začátkem května 2023 Autodesk oznámil vydání prvního nástroje ze svého tria moderních cloudových platforem nové generace – Autodesk FORMA – nástroj zaměřený na počáteční koncepční design pro odvětví stavebnictví, AEC. Zatímco název je nový, jeho koncept zdaleka tak nový není.

Poprvé se o podobném konceptu otevřeně diskutovalo - s nástupem cloudových služeb - již v roce 2016, ale tehdy zůstalo většinou pouze u očekávaných vizí, nebo se směr vývoje dočasně ubíral jinými směry. V roce 2021, během svého hlavního projevu na Autodesk University, zmiňoval generální ředitel Autodesku, Andrew Anagnost, že uživatelé by se měli odpoutat od svých standardních pracovních počítačů a postupů.  Uváděl tehdy několik velmi jemných narážek na to, jak by se v budoucnu mohl software Autodesku spoléhat na svou působivou řadu cloudových služeb Forge (nyní Autodesk Platform Services, APS) a postupně přesouvat vývojové technologie společnosti ze stolních počítačů do cloudu. O rok později už představil Anagnost publiku AU 2022 budoucí vizi Autodesku pro konvergenci nové generace návrhových nástrojů na bázi cloudových platforem. K dispozici budou tři cloudové platformy, specifické pro různá odvětví – Forma pro stavebnictví, Fusion pro výrobu a Flow pro média a zábavu. Autodesk přitom uvedl, že proces budování a přechodu na tyto nové platformy bude trvat tři až pět let (s plnou transformací všech souvisejících aplikací se zmiňuje až výhled deseti let), ale mnoho prvků je již nyní vytvářeno na osvědčené technologii Forge, resp. APS.

Forma

V listopadu 2020 zaplatil Autodesk 240 milionů dolarů za norskou firmu Spacemaker a oznámil její stejnojmenný produkt jako nový cloudový nástroj Autodesku pro architekty a projektanty. Autodesk byl nadšen jak produktem, tak vývojovým týmem a začaly se objevovat zvěsti, že právě tento tým vyvine cloudovou destinaci pro budoucí směřování odvětví AEC – FORMA. Forma je založena na jednotné databázi, která je schopna ukládat všechna data ze stavebních projektů v jakémsi obecném virtuálním formátu. Všechna data z vašich oblíbených formátů souborů Autodesku – DWG, RVT, DWF, DXF atd. – budou uložena v této nové databázi (schématu), spolu s daty od třetích stran, jako je nyní například formát pro Rhino. Softwarová architektura této nové rozšiřitelné sjednocené databáze tvoří páteř budoucí cloudové nabídky Autodesku, a proto její definování zabralo značné množství času. Vývojové týmy však pracují na bezproblémovém připojení stávajících desktopových aplikací ke cloudu Forma. Jedna z nejvýraznějších změn, které zavedení Forma přináší, je přitom neviditelná. Právě nová sjednocená databáze, která bude základem všech federovaných dat a je jádrem probíhajícího cloudového úsilí Autodesku. V oblasti stavebnictví znamená především sjednocení Autodesk Construction Cloud a cloudové platformy Forma.

Mohlo by se zdát, že nově uvedenou aplikaci FORMA je možné považovat pouze za koncepční návrhářský nástroj, v podstatě pouze přepracování a sloučení získané sady nástrojů Spacemaker s aplikací Autodesk FormIt. To by ale byla chyba, neboť jak zaznívá z Autodesku, Forma je vnímána jako jeden z nejvýznamnějších milníků v historii společnosti a také historii softwaru AEC. Desktopové aplikace totiž vyžadují místní výpočetní výkon počítače, vytvářejí rozsáhlé místní soubory v různých formátech, mezipaměti a generují duplikáty. To vše vyžaduje, aby spolupráce hlavních účastníků celého procesu byla vysoce lineární. Mezi výhody umístění dat a aplikací zákazníků na jediném serveru patří bezproblémové sdílení dat a přístup k obrovskému množství výpočetního výkonu. Slabé fyzické soubory jsou nahrazeny rozšiřitelnými a robustními databázemi, které umožňují současné doručování relevantních částí dat mezi projektové týmy. Jak naznačovali zástupci Autodesku, do budoucna se již nepočítá s vytvářením standardních souborů na discích počítačů, ale pouze s virtuálními daty na cloudových úložištích. Přesunutí celé milionové instalační základny z desktopové infrastruktury s důvěryhodným hardwarem na cloudovou infrastrukturu však není bez rizik a je často diskutovanou otázkou jak z hlediska bezpečnosti, tak z právních hledisek vlastnění svých dat a přístupu k nim na vzdálených úložištích. Příchod Forma jako produktu ale znamená, že Autodesk oficiálně zahájil tento proces a postupem času budou k této platformě přidány jak nové funkce, tak některé stávající možnosti desktopových počítačů, doplňky třetích stran nebo snadná propojitelnost s dalšími aplikacemi na našich počítačích. Produkt Autodesk Forma nyní pokrývá pouze fázi prvotního návrhu, koncepce, plánování. V budoucnu ale na platformě Forma vzniknou i další nástroje - pro projekci, výstavbu a provozování - ať už z dílny Autodesku nebo z vývoje nezávislých firem.

Forma a Revit

S tím samozřejmě vyvstává otázka: „Jaká budoucnost čeká samotný Revit?“ Uživatelé Revitu se nemusejí bát, že by tento nejrozšířenější BIM software nějakým způsobem ztratil na svém významu nebo byl nahrazen. Forma není náhradou za Revit! Budoucnost Revitu má být propojena právě s Autodesk Forma, kde bude základ původního Spacemakeru používán pro prvotní koncepční návrhy (mimo jiné založené také na výsledcích strojově generovaných řešení, AI), jejich sofistikované urbanistické analýzy a dále budou tato data bezsouborově přenášena do Revitu pro detailní návrh a tvorbu samotné projektové dokumentace. Následná propojitelnost Revitu s dalšími aplikacemi jako je vizualizační nástroj Twinmotion nebo nástroje třetích stran může být řešena stejným způsobem. Jde tedy především o spolupráci a využití cloudových možností, Revit však stále zůstává hlavním nástrojem Autodesku pro informační modelování budov (BIM).

Platforma Forma je z dlouhodobého hlediska odvážným řešením a ve své současné podobě je pro Autodesk předzvěstí všeho, co bude nejspíše do budoucna následovat. Nejdůležitější na nástroji Forma je nyní způsob, jakým si klade za cíl změnit postupy, jakými pracujeme, produkty, které používáme, kde a jak data ukládáme, jak je sdílíme a jak k nim přistupujeme. Stejně jako začlenění nových funkcí, včetně umělé inteligence a strojového učení. Pohled na Forma pouze z funkční úrovně zaměřené na uživatele, která byla doposud odhalena není plně vystihující. Toto je totiž jen začátek nové a dlouhé cesty...

Forma
Infografika Forma (CZ) - PDF, klikněte pro staženíNejbližší milníky v Autodesk Forma

Autodesk Forma byla oficiálně představena 8. května 2023. Do jejího prostředí byl integrován nástroj Spacemaker i se všemi projekty, které v něm byly pod naším uživatelským účtem doposud vytvořeny. Ve správě projektů lze původní projekty zakládané ve Spacemakeru rozlišit díky příznaku Classic. V těchto původních projektech je možné doposud využívat původní uživatelské prostředí i nástroje. Nově vytvářené projekty již využívají nové nástroje pro tvorbu - jako například plně uživatelský 3D návrh hmoty vycházející z nástrojů FormItu, možnosti editace těchto prvků, aplikování nástrojů na vytvořené oblasti, nová tvorba vegetace, uživatelské vytváření bytových jednotek na podlažích, definice parkovacích míst, integrace nástrojů třetích stran a další vylepšení. Některé původní nástroje (nebo nově připravované nástroje) však nebyly ještě zcela zpřístupněny a dle zástupců vývojového týmu se na nich v současné době stále ještě pracuje. Jde především o možnosti načítání dalších formátů souborů, generativní design a automatizační funkce návrhu, které budou upravovat nebo doplňovat ruční návrh, nebo některé druhy analýz. Na plné integraci těchto prvků se usilovně pracuje a již v těchto dnech byly některé z analýz již zpřístupněny a lze očekávat, že do října tohoto roku by měly být plně funkční. Nově vytvářené projekty Forma jsou postaveny na zcela nové architektuře, která znamená jiný způsob práce s daty, poskytuje větší geometrickou flexibilitu, vybavení pro lepší interoperabilitu s ostatními nástroji AEC apod. Pokud budete chtít využívat plný potenciál těchto nových nástrojů, bude nutné staré projekty (dříve vytvořené v prostředí Spacemakeru) převést a upgradovat na nové projekty Forma. Od 2. října pak již nebude možné vytvářet nebo upravovat tyto staré projekty.

 • 26. června 2023 - představen nový nástroj pro upgrade klasických projektů na standardní (Forma) projekty
 • 2. října 2023 - již nebude možné vytvářet nové Classic projekty ani upravovat stávající. Stále je budete moci prohlížet, upgradovat na standardní projekt (Forma) a stahovat data projektu.
 • Listopad 2023 - exportovat a upgradovat data bude možné pouze z Classic projektů

Upgradovat projekt můžete kliknutím pravým tlačítkem myši na projekt označený jako Classic a zvolit možnost „Upgrade to Standard project“.

Co se při upgradu staršího formátu projektu stane:

 • Pro každý projekt můžete upgradovat pouze 20 návrhů
 • Upgradovat jeden projekt můžete pouze jednou
 • Noise screens (uložené obrazy analýzy hluku) nejsou podporovány v projektech Forma Standard
 • Načtená aktiva projektu se neuchovávají
 • Nastavení projektu nejsou zachována
 • Uložené úhly kamery nejsou zachovány
 • Kontextová data z klasických projektů nelze exportovat do standardního projektu.
 • Standardní projekty jsou pouze v angličtině, na rozdíl od Classic, který už byl také přeložen do norštiny, švédštiny a francouzštiny


Viz Uvedení Autodesk FormaKomentáře