Ako v Revite zobraziť objekty nad rovinou rezu

    Často sa môžu užívatelia pracujúci v Autodesk Revite stretnúť s tým, že objekty, ktoré majú umiestnené vo výške väčšej, ako je výška rezovej roviny konkrétneho pôdorysu (sú nad rovinou rezu), nie sú v tomto pôdoryse viditeľné, aj keď je horná úroveň rozsahu pohľadu (pôdorysu) nastavená vyššie, ako je samotný objekt.

    Je to tak z dôvodu, že zobrazenie objektov nad rovinou rezu je podporované len pre nasledovné kategórie objektov:

 • konštrukčné stĺpy (structural columns)
 • nábytkový systém (casework)
 • obecné modely (generic models)
 • okná (windows)


    Výnimkou sú objekty TZB systémov, teda kategórie mechanických, potrubných a elektrických objektov, ktoré sa defaultne zobrazujú aj nad rovinou rezu, pokiaľ je disciplína predmetného pôdorysu nastavená na jednu z disciplín: mechanické / elektroinstalace / domovní instalace alebo koordinace.

Ak je potrebné zobraziť nad rovinou rezu aj ostatné objekty, tak majú užívatelia 2 možnosti:
 1. Skonvertovanie predmetnej rodiny na jednu z podporovaných kategórií:
  • označiť rodinu -> Upravit rodinu -> Kategorie a parametry rodiny -> vybrať jednu z podporovaných kategórií (nábytkový systém, obecné modely, konštrukční sloupy alebo okná)

 2. Pridanie novej geometrie do rodiny, ktorá bude pretínať výšku nastavenej rezovej roviny pôdorysu:
  • označiť rodinu -> Upravit rodinu -> prepnúť sa do bočného pohľadu -> Vytvořit -> Čára modelu -> nakresliť čiaru modelu smerujúcu nadol tak, aby sa jej začiatok dotýkal samotnej geometrie rodiny a jej dĺžka bola minimálne taká, aký je rozdieľ medzi skutočnou výškou umiestnenia prvku a výškou rezovej roviny pôdorysného pohľadu, v ktorom chceme prvok zobraziť. Pointou je, aby táto modelová čiara vždy pretínala rezovú rovinu pôdorysu, v ktorom chceme prvok zobraziť (Revit následne vyhodnotí, že časťou objektu režeme a prvok v pôdoryse zobrazí, aj keď je de fakto samotná geometria rodiny umiestnená nad rovinou rezu).
    Ak je zároveň potrebné graficky rozlišovať výškovú pozíciu takýchto objektov v pôdoryse (napr. zobrazenie plných čiar, pokiaľ je objekt pod rovinou rezu a bodkočiarkovaných čiar, pokiaľ je nad rovinou rezu), tak automaticky túto zmenu kontrolovať nevieme, ale vieme si vytvoriť filter zobrazenia, ktorý bude meniť grafiku objektov umiestnených v určitej výške, teda v našom prípade  nad rovinou rezu:
 • Pohled -> Viditelnost/zobrazení -> záložka Filtry -> Upravit/Nové... -> Nový filter -> priradíme ho ku kategóriám objektov, ktorých viditeľnosť, či zmenu grafiky chceme kontrolovať -> definujeme pravidlo, ktoré ak bude splnené, tak sa filter zmeny grafiky aktivuje (napr.parameter Podlaží, Výška od podlaží, Hodnota odsazení osy z a pod.), ktorých hodnota ak je väčšia ako nastavená výška rezovej roviny pôdorysu, tak sa filter aplikuje.

    Filter grafiky následne pridáme do požadovaného pôdorysu a definujeme, ako má meniť grafiku objektov (napr. spomínaná zmena vzoru čiary v pohľade). Objekty sa následne nielen že zobrazujú nad rovinou rezu, ale vzor čiar ich obrysu sa dynamicky mení podľa toho, či sú umiestnené pod alebo nad rovinou rezu v predmetnom pohľade.


Videoukážka:

Komentáře