Červencové novinky v Autodesk Construction Cloud

Přinášíme vám pravidelný přehled novinek cloudové platformy Autodesk Construction Cloud (ACC) pro návrh budovy, výstavbu a správu. V červenci vyšlo více jak 30 nových nebo vylepšených nástrojů. My se zaměříme na ty nezajímavější.

GPS pozice u vad

Při vytváření vad lze nyní zadat nebo vybrat z mapového podkladu GPS souřadnice ať už z mobilní aplikace nebo webového razhraní.

Domovská stránka - přizpůsobení seznamu projektů

Na domovské stránce (Project Home) lze pomocí filtrů a seřazení přizpůsobit seznam zobrazených projektů. To zlepšuje přehlednost obzvláště při velkém množství projektů.


Šablony vad v šablonách projektů

Administrátor projektů může nyní připravit šablony vad na úrovni šablon projektů. Šablony vad umožňují přednastavit vybraná pole, jako typ vady, popis, komu bude přidělena, nebo příčinu vady, což usnadňuje uživatelům vytváření vad. Tím, že je lze nyní přidat již do šablony projektů, zefektivní to vytváření nových projektů.

Více informací v logu souboru

Při zobrazení aktivit souboru se nyní zobrazuje původní verze souboru a aktuální verze souboru v případě, že byl soubor zkopírován např. při schvalovacím procesu nebo mezi projekty.

Hromadná editace popisu hodnot

Uživatelé mohou hromadně editovat, vkládat nebo mazat seznamy hodnot atributů včetně jejich popisů. Hodnoty lze vkládat i kopírováním z XLSX souborů. Stačí myší vybrat pole pro úpravu a z kontextové nabídky na pravém tlačítku myši vybrat požadaovanou akci. Fungují i klasické zkratky Ctrl+C a Ctrl+V. Hodnoty a popisy atributů se také zobrazují při vyhledávání a filtrování.

Přenosy - vícenásobný výběr

Tuto funkci již uživatelé delší dobu požadovali. Při vytváření přenosů je nyní možné vybrat více adresářů a souborů najednou. Jednoduše stačí zatrhnout požadované adresáře nebo soubory a vytvořit tak přenos.

Koordinace

Vyhledávání kolizí je nyní rychlejší díky novému jádru Clash Engine V2 pro nově vytvořené koordinační prostory.Následující funkce se týkají licence Build

Mobilní aplikace

Při zobrazení souborů v mobilní aplikaci se zobrazuje i číslo verze v seznamu souborů. Na zařízeních s iOS se zobrazuje nová obrazovka Settings pro vylepšené nastavení a správu projektů.

Vyhledávání textu ve výkresech

Při vhledávání a filtrování výkresů lze zatržením volby "Content" povolit vyhledávání textů i uvnitř výkresů.

Formuláře

Při tvorbě šablony formuláře lze zadat datum, do kdy má být úkol splněn - Due Date. Zároveň se zvýšil počet vytvářených sekcí na 40 a každá sekce může obsahovat až 100 položek. 

Komentáře